Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

donderdag 2 december 2010

Misleiding van de politie

Vandaag op tv. Alleen bij licht letsel wordt er een schikking aangeboden, dit i.v.m. Hernandez van de P.V.V. Bij geen getuigen en geen letsel kan en zal er dus niet worden vervolgd, dus volgt er ook geen schikking en kan de politie tijdens het verhoor ook niet zeggen dat iemand zich onder medische behandeling heeft moeten stellen. Als er aan de politie een valse medische verklaring wordt overhandigd, die wel letsel suggereert en de verbalisant neemt dit klakkeloos over (niet hetzelfde als te goeder trouw, want het is overduidelijk vals! De politie is strategisch naief.) en meldt aan de verdachte dat iemand zich onder medische behandeling heeft moeten stellen, dan wordt een verdachte negatief beinvloed over de eigen perceptie van de oorspronkelijk geringe kracht van de handeling. Verdachte gaat denken dat deze misschien toch iets gedaan heeft en ondertekend een P.V. waarin bepaalde woordkeus is, die een bekentenis suggereert. 'Met kracht' bijv.! Het blijven de woorden van de verbalisant in een gemanipuleerde suggestieve setting. Het wordt doorgezonden naar justitie i.p.v. dat het op het bureau blijft en er wordt 6 maanden later dus ten onrechte een schikking aangeboden, die iemand verrast en stresseert en er toe besluit, maar te betalen, want er staat dat op een zitting meer wordt geëist en dat het zeker is (wat dus niet zo is!) dat deze schuldig is. Ten onrechte beboet dus door misleiding van de politie. De beboete zit dan ten onrechte de rest van zijn leven (i.i.g. 20 jaar) vast aan deze aantekening. Waardoor ook carrière kansen bij voorbaat al iets kleiner worden. Bedankt (Ironie)!

Bij een rechtzaak zou dit alles wel boven water komen, maar de hele strategie van de beinvloeding gaat over de fase van de schikking. Redenen waarom iemand zo'n valse aangifte doet, kunnen zijn: psychische stoornis, jaloezie, wraakzucht, afwijzing in de liefde e.d.

maandag 29 november 2010

Bezoek

free counters

Stand 17-11-2010:
Nederland: 178, 180 (1-12-2010) 181 (2-1-2011) 182 (4-1-2011) 183 (7-1-2011) 185 (12-1-2011) 186 (13-1-2011) 187 (21-1-2011)
India: 1, 2 (5-1-2011) 3 (9-1-2011) 4 (21-1-2011)
Duitsland: 2
Turkije: 1
V.S.: 10, 11 (2-12-2010) 12 (4-12-2010) 13 (7-1-2011)
België: 1,
Groot-Brittanië: 1, 2 (3-1-2011)

zondag 28 november 2010

Het baardje van Ferry Mingelen

Jezus, Ferry scheer die baard nu eens echt af. Nu lijk je nog steeds links, terwijl je het niet bent! Het staat symbool voor de rest van de media met hun lege nieuws, hun sensatiezucht en domme doorvragingen. Intelligente doorvragingen daar is behoefte aan, niet aan discussie over de mediastrategie van een partij, daar gaat het niet om. Ik snik naar de inhoud, de ideologische verschillen tussen de mensen wil ik zien, zodat ik een genuanceerde mening kan vormen. Het gevaar is dat de media, die helemaal niet links zijn, nog steeds een links imago hebben, waardoor rechts kan inbeuken op de media, zodat eventuele laffe media steeds rechtser worden. dat is al een tijdje bezig.

P.S. Misschien vergis ik me en moet ik een nieuwe televisie kopen, want ik geloof dat er geen baardje meer is. Maar jaren heeft hij heel geleidelijk het baardje van een echte jaren zeventig baard doen afnemen naar een eendags baardje.

Kranten

Ik wil dat mensen gestimuleerd worden zelf na te denken, i.p.v. bewust gemanipuleerd of laf bediend met een mening, die ze toch al hebben. Daartoe moeten de rechtse en linkse kranten verdwijnen en moeten er kranten komen waar alle meningen in staan. En geen reclame's, wel veel menselijke advertenties en veel columns, links, rechts whatever.
En dan dat de mensen, niet meer stemmen op partijen waar alleen carrière politci in zitten. maar direct op de ideëen die er achter zitten.

Demokratie

Wat wil iemand die op D66, het CDA of de VVD stemt eigenlijk? Dat weten we helemaal niet! Niemand sluit helemaal aan bij de partij, dit blijkt uit het gezweef en veranderen van partij! En alle mensen zijn redelijk en stabiel en vertrouwen we hun inkomen toe, dat ze vrijelijk mogen besteden, maar intelligent de politiek de richting op wijzen, waarvan de mensen echt vinden dat het op moet gaan, neen, dat doen we niet. Er is geen echte demokratie en de mensen worden genaaid, door het bedrijfsleven en hun hoerenknechten in Den Haag. Dus we hebben allemaal gevoelens, maar die mogen niet misleid worden d.m.v. reclame en indoctrinatie. Ook in de demokratie wil ik rationele keuzes kunnen maken, i.p.v. gemanipuleerd te worden zoals nu. Dat mensen nu gemanipuleerd worden, wil niet zeggen dat ze dat willen en dat het niet anders kan. Als de demokratie anders zou wordt aangeboden, namelijk d.m.v. een rationele vragenlijst met veel meer mogelijkheden dan een kruisje bij een lijstrekker kunnen we wel eens verrast worden hoeveel mensen daaraan mee gaan doen en zo veel duidelijker maken waar het volk heen wil.
Als u zegt, ja maar het volk is niet wijs en emotioneel. dan ligt daar een taak voor een redelijke elite. Maar ook geeft daarmee u toe dat productreclame en oppervlakkige Hollywood films met asociale heterorolbevestiging en geweld eigenlijk dus dan niet kunnen, want de mensen volgen dat dan zo maar. En dat is ook zo. Vandaar dat degene die de macht over de media heeft, de echte macht heeft. Dat is u ook overkomen de afgelopen 30 jaar met de hele verrechtsing en opkomst van het extremistisch kapitalisme van Milton Friedman (de eikel!). Ik zou er bijna anti-semitisch van worden, maar dat doe ik niet.

Gemeenschapsgeld

Het geld van de grote bedrijven is ook gemeenschapsgeld. Dus het lulargument, "daar gaan we gemeenschapsgeld niet aan uitgeven" is een ideologisch liberale retoriek en staat haaks om normale omgang met elkaar. Omdat er geen controle plaatsvindt op de uitgaven van de grote bedrijven, die allerlei onmaatschappelijke dingen doen en fascistische zaken als topsport (Korperkultur heette dat geloof ik) sponsoren of weet ik niet wat doen, is het inconsequent dit argument te gebruiken om te bezuinigen op dingen, die redelijkerwijs gewoon goed zijn, maar dan z.g.n. met "Gemeenschapsgeld" betaald worden. Geld moet rollen. Er moet gebeuren wat er moet gebeuren (laten we hier inhoudelijk over stemmen!) en er moet niet gebeuren wat niet moet gebeuren (uitbuiting, misbruik, milieuvervuiling, imperialisme, mishandeling).

Globaal in-en uitgavenplaatje per maand langdurig bijstandsgerechtigde met medische indicaties

Netto inkomen vóór bezuiniging
860........... Uitkering alleenstaande
320............Toeslagen (zorg- en woon.)
..45.............vak.geld
..55............gemeente (minimabeleid & langdurigheidstoeslag) +
------------------------------------------
1280.......... Netto maandinkomen

Uitgaven
510............huur
..35............incasso
..55............TV,Int.tel
....3............WA verz.
120............electr.
..20............water
100............zorg ver.
....5............div. bank +
-----------------------------------------
848............vaste lasten
432............huishoudgeld. +
-----------------------------------------
1280...........totaal

1280 - 848 = 432 per maand voor kleding, eten, o.v., vakantie, reparatie, vervanging-afschrijving. Dat kan goed. Maar na verlaging van de zorg-en woontoeslagen, zonder de gemeentelijke toeslagen, die zullen verdwijnen al moeilijker en als er 170 euro af gaat tegenwaarts aan de prijsstijgingen, héél moeilijk. Als de belastingtoeslagen halveren (-160), de gemeentelijke toeslagen verdwijnen (- 55) en er gaat van de uitkering zelf weer 170 af (-170), dan gaat er dus 385 af en blijft er dus 47 euro per maand over. Dat is de inflatie, dus resteert 0.


Netto inkomen na bezuiniging
690........... Uitkering alleenstaande
160............Toeslagen (zorg- en woon.)
..45.............vak.geld (ca.)
------------------------------------------
895.......... Netto maandinkomen

Uitgaven
510............huur (goedkoop wonen is zinloos, toeslagen navenant mee omlaag!)
..35............incasso
..55............TV,Int.tel
....3............WA verz.
120............electr.
..20............water
100............zorg ver.
....5............div. bank +
-----------------------------------------
848............vaste lasten
..47............huishoudgeld. +
-----------------------------------------
895...........totaal

Bijstand omlaag, uitkering niet ontkoppeld

do 30 sep 2010, 18:15 Telegraaf

DEN HAAG - De uitkeringen worden niet ontkoppeld van de ontwikkeling van de lonen in het conceptregeer- en gedoogakkoord van VVD, PVV en CDA. Daar staat tegenover dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd, door een aanpassing in de koppeling aan het minimumloon.
De bijstandsuitkering wordt vanaf 2012 twintig jaar lang in stapjes verlaagd. Het sociaal minimum daalt uiteindelijk ongeveer 2000 euro op jaarbasis. Dat blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) van het conceptregeer- en gedoogakkoord van VVD, PVV en CDA.
De verlaging van de bijstand zal in 2015 ongeveer 200 miljoen euro besparen en moet uiteindelijk 1,1 miljard euro opleveren. De korting zou nodig zijn om mensen in de bijstand meer te verleiden om te gaan werken, omdat het verschil tussen de uitkering en het minimumloon steeds kleiner zou worden.
Verder wordt de toegang voor jongeren tot 27 jaar tot de bijstand bemoeilijkt. Ook wordt de bijstand voor inwonenden afgeschaft en de toets op het partnerinkomen van iemand in de bijstand vervangen door een toets op het huishoudinkomen.

Mijn reactie:
Dit is een zelfmoordscenario. 2000 euro per jaar minder, betkent ongeveer 170 euro per maand minder. Dan moet iemand dus de kabel-tv-telefoon wegdoen. Dat is 50 euro. De cv nooit meer aan zetten en geen warm water meer gebruiken, dat levert misschien ook weer 50 euro op. Verhuizen naar een goedkope kamer met aso buren en onveiligheid. Dat levert normaal een hoop op, maar de huurtoeslag gaat navenant omlaag, dus levert weinig op. Maar de verhuizing kost ook geld en mensen hebben geen reserve, om de verhuizing zelf te betalen en de mensen staan meestal zwaar rood bij de bank. Dus dat gaat niet.

Dan bezuinigen op huishoudgeld in die zin dat men alleen brood met boter eet, dat levert de overige 70 euro op, maar dan heeft men dus een leven als een 19e eeuwse inwoner van een sloppewijk. Half dood en ongezond, geen geld voor fruit en groente en een zekere dood komt naderbij.

De criminaliteit komt ook dichterbij, want driftbuien zullen vaker gaan voorkomen, waarbij iemand de vermoorde buur zal zijn. Echt dat is geen doemscenario, dat is wat deze regering van à la Milton Friedman wil. U ziet nu waar een abstracte filosofie, nu dan het liberalisme, maar eerder het fascisme en het stalinisme, toe kunnen leiden.

reactie twee:
De bijstand is te laag ja! De Bijstand is al laag genoeg om mensen te stimuleren wat te gaan doen, want van niets doen wordt je gek. Iets doen is positief en biedt perspectief. Dus normale mensen zullen gewoon zoeken naar werk wat past. Als dat niet gebeurd is er sprake van 1. niet zieke gezonde zwartwerkers of 2. chronisch zieken of 3. werklozen die echt niet aan werk komen wat bij hen past. Nu hoorde ik dat de komende 20 jaar bezuinigt gaat worden op de bijstand want neer komt op 170 euro per maand minder (2000 per jaar). Dus geen krant, tv, pc, internet, telefoon, fiets, ov. altijd 2e hands kleding en geen geld voor wat dan ook behalve 2e rangs voedsel om niet dood te gaan. Leve de Vrijheid Hoezee Hoezee Hoezo?

En niet iedereen, die betaald werk heeft doet ook echt iets nuttigs. Iemand heeft zijn schaapjes op het droge, zorgt goed voor zijn eigen hachje in deze rattenhel. Een kantoorbaan is niet echt zwaar, vergelijk het met een mijnwerker in China of waar dan ook bijvoorbeeld, of met een bijstandstrekker, die vrijwilligerswerk doet wat wel mensen gelukkig maakt, i.p.v. meewerkt aan oplichtersproducten, als Marlboro, Coca-cola, Heineken en meer van die teringzooi!

dinsdag 23 november 2010

Europa en Nederland en meer vandaag

Volgens europese regelgeving mogen in de toekomst mensen boven de 33.614,- EUR per jaar niet meer in zgn. sociale woningbouw wonen. Daardoor zullen de wijken, die nu gemengd zijn, een eenzijdig beeld gaan opleveren. De gettos komen er aan. De Europese Unie is een kapitalistische liberale hel aan het worden. Jammer want het deels Nederlandse initiatief (E.E.G, later E.G.) is gestart om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, door handel te drijven i.p.v. oorlog. Maar door verregaande infiltratie in het Parlement van mensen met een liberaal gedachtegoed (vooral van bij Groenlinks!!!) en door de overdreven aanwezigheid van rijkeluis kinderen in de Europese ambtenarij en de invloed van de grote bedrijven en de lobbyisten in Brussel wordt het beleid steeds meer gestroomlijnd volgens de liberale doctrine. STOP!

2 vandaag, vandaag verder over 300 EUR die mensen mogelijk als een te hoge compensatie voor chronische ziekte ontvangen van het C.A.K.. Er is een bepaald percentage die naar eigen zeggen het niet nodig hebben, omdat ze al elders gecompenseerd worden. Volgens de TROS willen die mensen het graag teruggeven. Dit geloof ik niet! Dit is dus geen journalistiek, maar kont likken bij de liberale hoeren-regering. 60 % heeft hem wel terecht gekregen. Dus (ironie!) laat die mensen, die het nodig hebben maar lekker schrikken als ze naar deze rechtse kut omroep kijken. Arrogante fascistische sadistische hufter. Dikbil, drol, flikker op uit mijn land!

zaterdag 2 oktober 2010

Talibambam

Quote:
"Een hoge Talibanleider heeft gedreigd dat Nederland gaat boeten voor het belachelijk maken van de islam. Wali-ur Rehman, de belangrijkste commandant van de Taliban in Pakistan, waartschuwt dat de weg die Nederland is ingeslagen heel gevaarlijk is. "We gaan ze een lesje leren" zegt hij in een interview.
Volgens Wali-ur Rehman worden door de Nederlandse regering wetten gemaakt die tegen moslims bedoeld zijn. Nederland zou zich presenteren als religieus en ruimdenkend, maar wil eigenlijk de islam beperken.
Het is onduidelijk of Wali-ur Rehman hier doelt op het nieuwe kabinet, aangezien hij het heeft over ontwikkelingen die al meerdere jaren spelen. Het interview vond vier weken geleden plaats, meldt RTL Nieuws.
De Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en terreurdeskundigen zouden het dreigement van de Talibancommandant serieus nemen. De Pakistaanse Taliban zouden verantwoordelijk zijn voor de aanslag op de Pakistaanse oud-premier Benazir Bhutto in 2007, tientallen zelfmoordaanslagen en aanvallen op NAVO. (NOVUM)."

Ik: De islam is meerdere malen verdreven uit Europa. De islam komt oorspronkelijk hier niet voor en is een bijproduct van de economische immigratie, waarbij werkgevers (= VVD-ers) massaal mensen uit verre landen het vieze laagbetaalde werk lieten doen. Er zijn vele aardige mensen, die moslim zijn, maar er zijn er ook bij, die inderdaad zich arrogant en dominant en niet tolerant opstellen tegenover niet moslims, vrouwen en homoseksuelen. Maar dat geldt ook voor de christenen. Geen enkele religie is perfect. Volksvertegenwoordigers mogen gewoon zeggen wat ze willen, daar gaat geen bedreiging van uit. Maar van wat jij Wali-ur Rehman zegt, daar gaat een hele grote dreiging van uit. Jij wilt gewoon oorlog en ellende zaaien, jij wilt niet het beste voor de wereld. Vanuit jouw positie zal het wel begrijpelijk zijn, maar er zijn mensen in Nederland, die wel degelijk de islamisering als bedreigend, zien. Dat is weliswaar een subjectieve beleving, maar toch! U bevestigt ook de angst van de Wilders-stemmers. Waarmee een volgende stap in de escalatie is gezet. Fijn hè! Waarom worden de masamedia en Internet niet gebruikt om vrede te zaaien en te oogsten i.p.v. oorlogszuchtige retoriek van beide kanten te verspreiden. Het lokken van kijkers, sensatiezucht en winstbejag van de media zijn het antwoord. Vrijheid van meningsuiting, ja, Commercieële media NEE!
De meeste mensen, zowel christenen, atheïsten als moslims, zowel in Nederland als in Afghanistan willen vrede en geen oorlog. Begrijpt u dat??? U vertegenwoordigt helemaal niemand. Zelfs geen doordacht intelectueel concept. Net als u, vertegenwoordigt ook Wilders slechts een minderheid. U gaat dus helemaal niemand een lesje leren. Ook al zouden er 1000-den doden in Nederland gaan vallen, dan nog zal, die minderheid en die politici, die hen vertegenwoordigen blijven denken als ze denken en zeggen wat ze willen zeggen.
U begrijpt ons politieke systeem ook niet. Geert Wilders vertegenwoordigt Nederland niet. De manier waarop een regering wordt gevormd is niet perfect demokratisch te noemen. De regering van Nederland en al wie in de media blert, vertegenwoordigen niet alle inwoners van Nederland. U gaat dus helemaal niet het volk (inclusief de door u zo geliefde moslimbroeders en zusters, die hier wonen, die toevallig in de buurt van een bom waren) een lesje leren.
Misschien heb je zo'n hekel aan jezelf dat je denkt dat je iedereen maar mee moet sleuren in je val. Misschien heb je een vijand nodig om een identiteit te hebben. Misschien ben je ziek en vindt je het doden van mensen wel lekker.
Als de Taliban in Afghanistan blijft en geen aanslagen meer pleegt in het westen, ga je je gang maar in je eigen land. Maar helaas, dat is niet het geval.

zaterdag 18 september 2010

Religie

Binnenkort zal ik een essay schrijven over hoe religie is ontstaan, wat het is, wat God is in de boeken en hoe we de letterlijken en de fanatci beter kunnen bestrijden. Want eigenlijk willen we allemaal hetzelfde en kunnen we niets met oude boeken, maar moeten we wel weten wat het wel is.

God is een samenraapsel van vanalles. Een benoeming van het begin van de wereld, een wetgever en de oorsprong van het geweten, maar ook een alziende ziener, als een big brother. Mogelijk is de inhoud van dit alles al heel vroeg ontstaan en intuïtief door de vroegste mensen al ontdekt. Dat is heel bijzonder en verbindt ons met de vroegste mensen. Er zit altijd een kern van waarheid in, maar is vaak niet meer letterlijk te nemen doordat de wetenschap het heeft achterhaald. De volgorde van de Schepping in de 6 dagen lijkt een beetje op hoe het werkelijk gegaan is. Maar het duurde alleen wat langer. Dat betekent niet dat alles onzin is. De 10 geboden zijn ingebakken dingen, die mensen zelf ook eigenlijk vinden vanuit hun gevoel. Een jonge dientsplichtige soldaat moet de weerstand tegen het doden van een ander mens overwinnen, van nature doen mensen dat niet. Zo moeten we veel dingen van de Bijbel e.d. interpreteren. Homoseksualiteit is niet in het belang van de voortplanting, dus niet in het belang van het DNA. God staat dus ook voor de belangen van het DNA. Weer een facet van het begrip God. Het betekent helemaal niet dat homo's gedood moeten worden of alleen verstopt zich mogen uiten. Het is onmenselijk dat te eisen. De teksten in die heilige boeken zijn spreekwoordelijk en beeldsprakelijk bedoeld. Alleen mensen zonder een gezond gevoelsleven begrijpen het verkeerd, en die zijn er helaas.

zondag 5 september 2010

Vlaanderen is welkom

Vlaanderen is welkom aan te sluiten bij Nederland. We gaan gezamelijk door onder de nieuwe landsnaam Republiek der Verenigde Nederlanden. Dus geen Albert of Beatrix of Willem IV als staatshoofd maar een gekozen president in een volwassen modern land, dat overal in voorop loopt in de wereld, ook politiek.

zaterdag 24 juli 2010

Bezoek

free counters

Stand 17-11-2010:
Nederland: 178
Duitsland: 2
India: 1
Turkije: 1
V.S.: 10
België: 1
Groot-Brittanië: 1

vrijdag 23 juli 2010

gedoogsteun NOOIT!!!!

Het gaat goed met het bedrijfsleven. En toch worden er telkens weer opnieuw smoezen verzonnen om te bezuinigen. Bezuinigingen zijn een leugen. De kapitalisten willen een soort liberale anarchie, waarin mensen zich het leplazerus moeten werken en dan nog geen normaal leven kunnen leiden, in alle rust en liefde. Er moet geld naar verzorging en onderwijs en het gaat massaal naar de banken en blijft in de handen van de veelverdieners die het toch al breed hebben. Een rechts kabinet met gedoogsteun is werkelijk het meest ondemokratische wat er is. Namelijk, mensen denken over het algemeen het meest aan zichzelf, dus bestuurders en politici ook. Daarbovenop, een partij is al een elite, laat staan een partij die de belangen van de financieële elite verdedigt. Partijen hebben ook leuzen en trucs om mensen te verleiden om op ze te stemmen, dat geldt dus ook voor de partijen die de belangen van de rijke behartigen en ook, niet iedereen stemt! Al deze factoren zorgen ervoor, dat sowieso in ons huidige systeem een bestuur niet echt het volk vertegenwoordigt, maar vooral de belangen van de gegoede klasse behartigen, maar een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV is eigenlijk zelfs een soort staatsgreep en daarmee eindigt de demokratie helemaal. Een echte demokratie functioneert niet als zodanig, dus niet met coupes, coalities en staatsgrepen, maar met een regering, die het gehele volk vertegenwoordigt en ook de moderne techniek (internet) gebruikt om te inventariseren wat de mensen nu echt vinden, i.p.v. op welke partij ze stemmen (ik wil graag Maurice de Hond werkloos maken, bij wijze van spreke), wat ze dus niet consistent doen, omdat geen enkele partij 100% aansluit bij een stemmer en dus niets zegt.

maandag 24 mei 2010

Salisch Recht

Volgens Salisch recht werd er onderscheid gemaakt tussen hogere en lagere sociale klassen, zoals edelen, vrije mannen en slaven.
Tegenwoordig zijn we allemaal gelijk voor de wet, maar worden we ook allemaal behandeld als slaven toendertijd. Gelijkheid voor de wet is een goede zaak, maar misschien moet er geen sprake meer zijn van straf of vernedering, zoals gebruikelijk bij primitieve culturen, zoals wij nu lijken zijn. Iedereen is immers een afstammeling van de 'superedelman' keizer Karel de Grote uit 800 na chr. Dus iedereen is bij wijze van spreke een edelman. Dus laten we elkaar met respect behandelen en eerlijk zijn over eigen fouten en wandaden i.p.v. eeuwige strijd en oorlog.

donderdag 13 mei 2010

Wetboek van Strafrecht, Titel XVI, Belediging, Art. 261

Smaad en smaadschrift
1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt als schuldig aan smaad gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen waarvan de inhoud openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
MAAR LET OP!!!:
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannnemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Dus als ik hieronder en/of elders uit de doeken doe wat mij is overkomen en er zijn schuldigen aan te wijzen, die mij als afleidingsmanoevre en vergelding valselijk beschuldigen of hebben beschuldigd, dan ben ik dus vrij om mij te verdedigen, ook via een Blog, door precies te vertellen wat mij is overkomen. Dat is dan dus geen smaad, want ik mag mij dus verdedigen tegen mensen die onzin over mij verspreiden of hebben verspreid in mijn familie-, vrienden en relatienetwerk.

Ik was lang te passief en geen vechter en blijf het moeilijk vinden en ben te goed en te toegefelijk en makkelijk te indoctrineren of te overtuigen, maar ik moet vechten voor mijn eer en goede naam, die door bepaalde personen is aangerand.

Als ik de waarheid vertel over wat iemand mij heeft aangedaan kan dat ook nooit een belediging zijn. De persoon ik kwestie zou zich moeten realiseren wat ze de ander aandoet of aangedaan heeft. Dat is mijn intentie. Dat is alleen maar goed. Dat mislukt als de dader expres weigert toe te geven wat ze misdaan heeft, dan komt er een beschuldiging van smaad i.p.v. een bewustwording en een innerlijk schuldgevoel. Maar dat kan ze niet aan. Ondertussen kan zij wel door blijven gaan met de echte laster die ze mij heeft aangedaan, als ze daar zin in heeft. Of ze dat ook daadwerkelijk doet weet ik niet, maar mijn angst is er.

Wat is eer of goede naam? Wat voor de een oneervol is, is voor de ander dit niet. Als iemand er zelf voor kiest bepaalde dingen te doen, dan vindt die persoon blijkbaar dat niet oneervol, anders zou die het niet doen!!!! Dus als ik uit eigen waarneming constateer dat iemand roddelt, plaagt of zich opdringt, dan is daarover vertellen aan anderen niet onwettelijk als beschreven. Dan moet iemand die dingen gewoon niet doen. Anders gewoon eerlijk zijn, de waarheid onder ogen zien en verantwoordelijkheid voor je daden nemen!!!

Een relativering, coulance of uitzondering voor impulsen en driften met betrekkelijk weinig gevolg, zoals iets kapot gooien. Maar niet een opeenstapeling van drift met een pathologische karakter, zoals bij bijv. systematische stalking e.d.

Daarnaast is er ook nog zoiets als goede smaak, dat is wat anders dan smaad of belediging. Tot slot is er tussen mensen altijd sprake van en wederzijdse beïnvloeding. Als iemand je honds behandeld doe je na een tijdje binnen bepaalde grenzen onaardig of smakeloos terug, misschien wel op een manier die per ongeluk of gevoelsmatig lijkt op de oorspronkelijke wandaad. Bijv. manisch reageren (blog schrijven) op een indringende manische persoon (stalker). Tsja. Dat is allemaal menselijk. Dus als je extreme daden hebt gepleegd zullen er vroeg of héél laat zelfs, smakeloze klachten komen van mensen die je slachtoffer zijn.

In de V.S. laten ze ex-alcoholverslaafden een afkick-programma doorlopen, waarvan excuses aan de slachtoffers een onderdeel uitmaakt. Misschien ook iets voor andere groepen.

donderdag 29 april 2010

De Maatschappij

Ik spot met de maatschappij, want de maatschappij spot met mij.

Claims

Ik zou eigenlijk de volgende mensen moeten aanklagen en ze een fors bedrag aan smartegeld moeten laten betalen vanwege genoemde redenen. Overkoepelend is dat de betrokkenen geen berouw tonen of hebben getoond, tegen beter weten in ontkennen en ook niet meer strafrechtelijk te vervolgen zijn.

Geval 1.
Allard S., klap op mijn linkeroor gedurende de kroegjool van roeivereniging Njord voorjaar 1987, waardoor trommelvlies gescheurd was en er een harde piep in mijn oor hoorbaar was. Dit werd minder in de loop van de weken, maar verdween nooit helemaal. Is voor mij hoorbaar vooral in stilte alleen thuis. Depressiviteit en studievertraging tot gevolg. Getuigen zijn een studievriend en een student medicijnen die ter plekke die avond constateerde dat ik inderdaad een gescheurd trommelvlied had, door aan mijn oor te luisteren terwijl ik met mijn mond en neus dicht lucht perste door mijn oor! De klap werd gegeven langs de zo heilige bestuurstafel. Ik was geintroduceerd en wist niets van de regels daar. Een oude lange tafel, een soortgelijke als ook op mijn middelbare school (en ook die van de jongere Allard) in Rotterdam gebruikt werden, stond daar midden in de zaal. Ik klom er op, ik zag er ook andere mensen op staan, om te kijken waar mijn vriend was, omdat ik weg wilde, terwijl ik door Allard in zijn functie als ordecommissaris, er plotseling achterwaarts en dus gevaarlijk af werd geduwd. Ik landde op mijn benen, maar van de schrik wilde ik met hem praten hierover en wilde weer op de tafel klimmen. Hij gaf mij toen een mep, terwijl ik net naar voren bewoog met mijn hoofd. Hij zal wel niet expres op mijn oor gemikt hebben, maar dat doet er niet toe.
Ik ben toen met mijn vriend naar een K.N.O. arts gegaan op het AZL (nu LUMC), maar daar was niemand. De volgende dag sprak ik dokter Blommenstein. Hij heeft de scheuring ook gecontateerd. Hij heeft er nog een inwendige foto van gemaakt, want het was interessant voor zijn studenten. Hij gaf aanwijzingen wat wel en niet te doen i.v.m. genezing. Hij bleek ook lid te zijn geweest van het Korps. Ik praatte wat over het geval met hem en gaf aan misschien de dader wel aan te klagen. Blommestein probeerde mij te sussen en raadde het af. Hierna vroeg ik dus of hij toevallig ook lid was geweest, zo kwam ik er dus achter. Vele vele jaren later, was ik bij een andere oorarts van het LUMC. Ik wilde een algeheel onderzoek, want ik had last. Er bleek geen dossier meer te zijn van mij van ene Blommestein. Weggegooid. Toeval. Gelukkig heb ik de ziekenhuiskaart uit 1987 met de datum en de naam Blommestein er op vermeld bewaard.
Uiteindelijk heb ik via een huisgenoot van die vriend, die als lid een almanak bezat van Minerva, ontdekt wat de identiteit moet zijn van de lange blonde mepper. Een foto van de ordecommissie gaf daarover duidelijkheid. Ik heb toen Allard gebeld en hem gecontronteerd met de feiten. Hij ontkende, tegen beter weten in, want ik heb hem herkend en er is een getuige. Hij meende ook dat de vriend verantwoordelijk was, want die had mij de mores moeten uitleggen. Lijkt mij onzin, mishandeling met letsel is mishandeling met letsel.
Ik heb geen aangifte gedaan. Die vriend wilde toen opeens niet meer getuigen i.v.m. met zijn carrière en de macht van het Korps netwerk. Daar hield het toen op. De vriend heb ik circa 2001 nog eens hypothetisch gevraagd om te getuigen in een eventueel civiel proces tegen Allard, hetgeen hij toen wel beaamde te willen doen. De carrière was inmiddels voor hem zeer voorspoedig gegaan.

Overigens las ik circa een jaar later, dus in 1988-1989, in de Mare, een universiteitsblad, dat bij een soortgelijk geval er 10.000 gulden aan een slachtoffer was uitgekeerd door Minerva. Toeval.

Ik claim 5000 EUR

Geval 2.
Stalking van 1992-1994, met een uitloop tot in 1999 door een opdringerig seksgericht vrouwelijk individu, dat er voor gezorgd heeft dat ik nog steeds, op een vervelende malende, mijzelf verdedigende manier, vooral 's-nachts, denk aan haar leugens en misleiding van anderen, zoals o.a. van de politie en van een door mij ingeschakelde maatschappelijk werkster M.Hertman. Daardoor kon ze ongestraft doorgaan met haar gedrag. Gedrag van een gedragsgestoorde. Toen ik de poltie als eerste erbij betrok, begon zij de politie te misleiden en toen ik haar vertelde dat ik mijn vrienden om raad vroeg, werd ze boos en was opeens mijn agenda verdwenen en bleek dat zij iedereen gebeld had met de mededeling dat ik haar stalkte en haar in elkaar geslagen zou hebben. Dat is pas echte smaad! Maar ook dwarsboomde zij nieuwe relaties door deze te bellen met dezelfde mededeling. Zelfs jaren na dato nog. Ze zorgde er aldus voor dat niemand haar kon stoppen en probeerde mij af te snijden van mijn omgeving, familie, kenissen, mogelijk nieuwe vriendinnen en daadwerkelijke vriendinnen. Ze heeft mijn zwakke kanten (relaxed, flexibel, alleen wonend in een stil straatje met weinig getuigen, geen hele close vriendengroep, makkelijk te verleiden, ongeduld, lief, communicatief, weinig zelfvertrouwen, zwakte voor seks, angstigheid en toegefelijkheid) en haar juridische kennis (de mogelijkheden en beperkingen en dus de ruimte) gebruikt om haar zin te krijgen (=keer op keer seks met mij) en mijn wil te breken. Ze maakt overal misbruik van. Klinkt gek en dat is het ook. Op mij komt zij over als een psychopaat, die haar wraak en agressie op mij heeft uitgeleefd. Ze zei altijd: "Ik krijg altijd mijn zin!" En zij en haar moeder vonden mij maar naïef. Daarmee praatte ze haar indringende gekmakende aan de deur zeurgedrag goed, inclusief alle trucs, zoals het faken van een hartaanval of aanbellen en zeggen: "laat me met rust"of "ik wil mijn lekkere leventje terug"! Dus zodra er getuigen bij waren vertelde ze op een heel aandachttrekkende manier het tegenovergestelde verhaal, om mij psychologisch uit te schakelen. Dus allemaal teksten die ik tegen haar gezegd zou kunnen en moeten hebben. Ik heb haar nooit iets misdaan. Ik ben alleen maar lief en geduldig geweest. Het frustrerende voor mij is dat ik van de meeste dingen de enige getuige ben. Ik ben na mijn besluit om haar totaal te negeren een afgezonderd en getraumatiserend leven gaan leiden. Ik ben niets meer gaan plannen en leef van dag tot dag. Mijn zelfbeeld raakte aangetast. Eigenlijk is het alleen de onterechte boete, die mijn zelfvertrouwen echt genekt heeft. Ik heb in mijn hoofd er een groot geval er van gemaakt. Maar dat is nou juist het trauma.
Maar ik ben nu geestelijk wel sterker!!

P.S. Ze heeft ook mijn manlijke trots gekrenkt. Ze weet ook heel goed hoe mij uit te dagen door telkens mij tegen te spreken of een andere versie van de werkelijkheid voor te spiegelen, zodat mijn brein daar weer tegen in moet. Ik moet winnen van zo'n vrouw, die per ongeluk wel een heel hoog IQ heeft, maar totaal geen gevoelens van warmte, inlevingsvermogen of medemenselijkheid bezit.

P.S.2. Zo lang zij ontkent dat ze dit gedaan heeft (dit blijkt uit recente mails) heb ik geestelijk geen rust. Ze kan elk moment als ze stress heeft er weer mee doorgaan. Vooral het benaderen van mijn omgeving met onzinverhalen is vervelend. Een psychologisch effect van deze ontkenning en dat ze ook niet veroordeeld is a.d.h.v. de getuigen, is dat ik nu a.h.w. met haar een geheim deel (dit zijn haar eigen woorden!), wat ik helemaal niet wil. Zij en ik weten als enige wat waar is. Maar zij vertelt haar en mijn omgeving en mij en en als ze wilt de rest van de wereld haar verzonnen verhaal. Iets wat mensen niet zo vaak doen, maar zij dus wel. Het is alsof ik een UFO gezien heb en ik word vervolgens geïsoleerd. Ik blijf daardoor in mijn hoofd verbonden met haar. Dat wil ik dus niet. Dus beken en compenseer! En laat ook mijn ouders met rust.

P.S.3. Ze gaat er mee door. Dit blijkt uit bezoek aan mijn Schoolbankpagina vorig jaar, en langer geleden linken via LinkedIn met bekenden van mij, die ze toen ook benaderde heeft met onzin (lees laster), het achterhalen van mijn adres en via DAS mij beschuldigen van smaad, vanwege vertellen bovenstaand verhaal en weer aangifte doen tegen mij, haar toen makkelijk te manipuleren en te intimideren stalkingsslachtoffer.

P.S.4 Telkens weer bedenk ik mij hoe slim zij is en hoe dom ik ben. Zij heeft natuurlijk expres toen en nu mij beschuldigd van stalking (door mijn agenda te pikken en iedereen te bellen met die beschuldiging) om mij zodoende uit te lokken de waarheid openbaar te maken, waaroverheen zij dan weer aangifte kan doen van smaad, gewoon alleen om mij te pesten en klein te krijgen en tegen te werken uit wraak voor mijn afwijzing. Dat geldt dus ook voor met kracht het mijn huis proberen binnen te dringen nadat ze mij eerst flink telefonisch gepest had, zodat ik als reactie haar bij mijn deur wegduw met een por op haar rug. Daar kan ze dan weer aangifte van doen, om dezelfde reden als genoemd. Gewetenloos en gestoord! En dus nog steeds niet voorbij.

Ik claim 200.000 EUR

Geval 3.
Mishandeling op mijn hoofd in Amsterdam op zondag op de Oudezijds Voorburgwal eind juli 2002. Ik herinner mij dat ik in mijn bijgeloof dacht, ik moet hier niet rechts gaan, maar links. Maar goed.. Ik voelde me erna een tikkeltje raar. Had een bult en kon dezelfde nacht niet meer slapen. Mijn huisarts onbereikbaar. Heb het vaak geprobeerd, maar kwam er niet door. Voor een afspraak was ik steeds te laat 's-ochtends. Zomaar langs gaan zonder afspraak mocht niet, zo dacht ik. Dacht toen dat het wel over zou gaan als ik maar rustig aan zou doen, wat ik ook gedaan heb. Eerste week dus doorgelopen met waarschijnlijk een lichte hersenschuding, denk ik, waardoor jaren lichte hoofdpijn en slapeloosheid. Ben op aandringen van moeder in het eerste weekend erna toch naar een verjaardag gegaan. De reis was een ramp, vooral door de bladveren van de autobus en de slechte weg bij Den Bosch. Daar gaf mijn broer mij over iets een grote bek, waardoor ik knapte en moest huilen. Ik had al een week niet goed geslapen en maakte me reuze zorgen. Schoonzus waarschuwde me toch echt naar de dokter te gaan. Maandag daarop en een week na de klap dus, huisarts gesproken, die zei dat de eerste week cruciaal was. Tsja die was net voorbij. Hij zei ook dat er toch geen opname mogelijk was bij een lichte hersenschudding. De hoofdpijn was na Den Bosch pas echt goed opgekomen en is gebleven. Toen was ik natuurlijk ook overgevoelig geworden voor geluid. Tegenover ontdekte ik opeens hangjongeren. Die wilde niet stoppen met rondhangen. Het was midzomer en warm en moest i.v.m. de hitte echt een raampje open hebben. Ik wilde dus de 6 weken rust hebben en ging me iriteren aan hun brommergeluid/herrie. Dit gaf weer stress en was dus weer slecht. Heb na een paar weken aangifte gedaan van de genoemde mishandeling in Amsterdam.
Nu minder of weg, maar blijft zwakke plek. Pas na 3 jaar bleek er toch een medicijn te zijn. Dit kwam niet van de huisarts, maar via een arts van het G.A.K. Hierdoor nodeloos geleden van 2002 t/m 2005. Huisarts is op zich aardige man, waardoor moeilijk gevoelsmatig te beschuldigen. Het medicijn is Amitryptiline. Ik kreeg er in het begin schokken in mijn hart van. Ik heb het gemeld, zou niet erg zijn. Nu ik gestopt ben, lig ik weer vaker wakker 's-nachts en moet dan weer uitslapen om min of meer genoeg geslapen te hebben voor mijn gevoel. Ik voel me ook vaak gebroken. Met dat pepmiddel was dat minder, maar toen had ik te veel energie en driftbuien en voelde me niet mijzelf. Nu krijg ik sinds 11 februari 2010 steeds vaker fibraties in mijn plexus solaris, zo'n gevoel onder je hart alsof er wat bubbelt even. Dat is stress. Dat is gelukkig een paar maanden later weer over.
Daarnaast heeft eerste helft 2010 een behandeling van een Cesar Mensendieck therapeute goed geholpen. Die behandeling had ik ook toen moeten hebben.

Er zijn meerdere schuldigen: de dader, de politiestaat die het niet voorkomt, de gemeente Amsterdam, die gajes daar in stand hield, de bardame, die het zag en niet en ziekenauto en de politie belde, maar zelf de dader de zaak uit werkte, waardoor ook geen zinvolle aangifte en ook geen goed medisch advies, de psycholoog en de neuroloog die mij niet wezen op de César-Mensendieck therapie, de overheid die te veel bezuinigd op gezondheidszorg, de onbereikbaarheid van de huisarts en de familie die doordramt en kribbig en agressief doet en mijn eigen, omdat ik nu eenmaal niet daar moet komen. En misschien ook die van eerder genoemde stalker, die wist dat ik prostitutie bezocht en die ik daar een keer heb zien lopen en die mogelijk te maken heeft met die onverklaarbare klap in het kader van het pathologisch dwarsbomen van mijn leven.

Weet nog geen claim

Geval 4
Door wegpestbeleid van de gemeente moet ik wonen aan een straat met veel verkeer. Ik heb een ruime verhuisvergoeding ontvangen, 3750, guldens, omdat ik de zaak hard speelde. De straat waar ik nu woon is echter een van de vieste straten van Nederland, volgens Milieudefensie. Er is echter nog meer milieuverontreiniging! Toen ik er ging wonen, kon ik niet voorspellen dat jongeren op hun auto ook een extra lawaaierige uitlaat monteren en daarmee door mijn straat rijden. Auto's mogen niet te veel decibel produceren. Europese richtlijnen zorgen daarvoor. Nederland heeft zijn eigen invulling van de richtlijn en bepaald dat het ene automodel meer lawaai mag maken dan de andere. De politie is belast met de controle. De politie is echter niet bij machte, zeggen ze, hieraan te voldoen, omdat de technische opstelling, die geïnstalleerd moet worden in een stille omgeving bijv. buiten de bebouwde kom, te omslachtig is. Men zegt daarom dat het beleid geen prioriteit heeft of dat men niet er mee belast is maar de milieudienst. Daarbij opgemerkt dat auto's op twee manieren gemeten kunnen worden, rijdend en stilstaand stationair draaiend. Maar het gebeurt nooit, waarbij feitelijk wetteloosheid heerst op dit punt, vanwege de sluwheid van de opsteller van die Nederlandse regelgeving op basis van de europese richtlijn en de domheid of slechtheid van leden van de leden van het Nederlandse parlement, die er mee instemden. 'Foutje, bedankt!'
Het lawaai van deze zogenaamde sportuitlaten is echte intimiderende overlast. De een is gevoeliger dan de ander, maar toch, er zijn veel mensen, die het erg vervelend vinden. Dubbel glas helpt niet. Dit helpt wel tegen het normale geluid van het verkeer, maar niet tegen de indringende brom van te veel laag geluid.
De politie kan echter ook gewoon op overlast op zich beboeten, maar dan doen ze niet. Ze kunnen ook op gehoor beboeten en dan bij bezwaar alsnog meten, waarbij er bij die eerste controle een foto word gemaakt van de uitlaat en alle gegevens erover worden opgevraagd en vastgelegd, zodat verwisseling naar een stille uitlaat niet mag baten. Er zijn nog veel meer slimmere regelingen mogelijk, maar er is onwil vanuit het anarchistische liberale model. Laat het volk maar lijden, is het devies, dan willen ze wel hard werken om hogerop te komen en meer geld te verdienem om zo stiller te wonen.
Verantwoordelijk is het parlement en de regering.

Ik claim jaarlijks, vanaf 2003 tot heden 1000 EUR

Geval 5.
Onterechte aanhouding in 2004. Hiermee haalde ik zelfs de lokale pers. Het komt er op neer dat beveiligingsbeambte Gerard van M. van Detaforce van een winkel ten onrechte de politie heeft gebeld, waarbij hij meende gezien te hebben dat ik iemand sloeg. Ik heb niemand geslagen, dat moet zo geleken hebben voor hem, door gezichtbedrog. De man had geen goed zicht op de situatie. De politie was inderaad toevallig in de buurt, remde met piepende banden en kwam direct op mij af en sommerde mij halt te houden en gooide me op de grond, nadat ik had aangegeven geen zin in alles te hebben. Ik werd 5 uur in de politiecel gezet. Naderhand bleek dat de agenten mij tevens beschuldigden van vechten met de agenten. Ik heb een getuigenopriep geplaatst in lokale kranten en op het prikbord van de winkel. Er zijn meerdere getuigen naar de politie gegaan om mijn onschuld mede te onderstrepen. Niemand heeft gezien dat ik iemand geslagen heb. Het kaartje van de oproep werd steeds weg gehaald. Ik zag er in het voorbij fietsen ook een keer een agent staan. De cruciale getuige, die ik gesproken heb, vertelde precies aan mij wat hij gezien had en ik constateerde dat dit 100% overeen kwam met mij beleving van alles. En nu precies deze man wordt ondanks dat hij zich bij de politie melde niet gehoord. Er werd wel een 'mutatie' gemaakt. Ik heb de officier van justitie ook nog een handgeschreven verklaring van de man met zijn handtekening toegezonden. De officier meende dat het niet nodig was hem te horen, want zij wist toch wel wat er was gebeurd. Ze ging er van uit dat de suggestieve verklaring van de agenten aangaf dat er sprake was van mishandeling van de agent, terwijl er in werkelijkheid een schrik reactie van mij moet zijn geweest. Heel bruut en onbevredigend allemaal.
Deze officier Tineke N. schrijft in brieven herhaaldelijk dat ik schuldig ben en dat het wettelijk en ovetuigend vast staat dat ik mij schuldig heb gemaak aan wederspannigheid en mishandeling. Heel intimiderend. Maar toch seponeert zij het nadat ik haar heb verteld dat ik kan bewijzen dat ik onschuldig ben, m.b.v. veel getuigen en dat de rechter het vast heel vervelend zal vinden dat zulk een onzin zaak voor de hem/haar komt, om nog maar niet te spreken van het gezichtverlies van de agenten. Ik vertel haar ook over de chronische hoofdpijn. Vanwege deze redenen seponeert ze vanwege ziekte, hetgeen een novum is. Er blijft dus staan dat ik niet onschuldig ben. Dit is zeer onbevredigend.
De politie vertraagd ook mijn klacht. En na een jaar krijg ik mijn gelijk niet. Ik kan naar de ombudsman schrijven. Ik heb alle personen nog via Justitie zelf aangeklaagd en bij het Gerechtshof gepleit voor vervolging van de agenten en van Gerard van M. van Detaforce. Dit werd niet opgepakt, vanwege gebrek aan bewijs. De gehandicapte advocaat Evers kwam niet opdagen, want hij bleek zelf in de gevangenis te zitten. Ik had de zaak wel kunnen winnen als ik goede juridische hulp had gekregen. Ik vind de premies voor een rechtsbijstandverzekering voor mij te hoog en wijs het principe van zo'n verzekering principieel af. Nederland blijkt dus geen goed functionerende rechtsstaat te zijn. Het word uiteindelijk wel na tussenkomst van een andere civiele advocaat van het H.K.S afgehaald. Maar in een brief blijft weer staan dat ik niet onschuldig ben. Maar iemand is pas schuldig als de rechter zo heeft geoordeeld. Bij een strafproces had ik zeker gewonnen, vanwege de getuigen, afwezigheid van letsel, tegenspraak in de getuigenissen, de hele context van het gebeuren en de onzekere verklaring van de veiligheidsbeambte, die ik herhaaldelijk heb gebeld en steeds wat anders begon te vertellen over wat er gebeurd was. De civiel procedure tegen de agenten m.b.v. genoemde advocaat in de civiele zaak kon niet doorgaan, want de advocaat wilde niet. D.w.z. hij heeft opgepakt wat hem interesseerde, de Wet op de privacy, maar was niet genoeg betrokken om mij echt bevredigend te helpen tot ik mijn gelijk zou krijgen door de confrontatie aan te gaan met alle betrokkenen.

Gecombineerde schuld.
Gerard van M. van Detaforce: 1000 EUR
Politie Hollands Midden: 1000 EUR
Tineke N. officier van Justitie: 1000 EUR

vrijdag 23 april 2010

zaterdag 3 april 2010

Kosten

Geld is, als je het wereldwijd bekijkt, dus zonder verdere buitenstaanders, een middel. Het mag niet leiden tot onrecht, hardheid, zakelijkheid, liefdeloosheid, verwaarlozing van de zwakkeren e.d.. Maar dat gebeurt dus wel omdat men weigert in te zien dat kosten niet bestaan. Ze zijn altijd gebonden aan een persoon, overheid of organisatie, dus één partij. Het geld wat u uitgeeft is immers voor een ander, die er in de economie ook toe doet, een inkomst en andersom. Boekhouding leidt tot egoïsme en denken in 'kosten en baten'. Maar in werkelijkheid, dus als je de hele wereld er bij betrekt is er alleen maar sprake van ongelijkheid op basis van het recht van de sterkste. Dat is een kapitalistische liberale keuze. Het kan dus anders. Dat u dat maar even weet!

Voorbeelden:
Een werkloze kost geen geld. Hij geeft immers zijn uitkering ook weer uit. 'Hij doet niets', denkt u dan. Tsja er zijn zoveel mensen, die werk doen wat zeer schadelijk, ongezond of onrechtvaardig is, dan kun je als je het over moraliteit hebt, dus beter niets doen, dan doe je ook weinig fout. Een werkloze is ook een kapitalistisch gegeven.
Bezuinigen door een overheid, die haar geld weggeeft aan grote bedrijven, die speculatief en manipulatief met geld omgaan is het ergste wat er is. Maar een gouden kans voor de ellendelingen, die deze wereld van de ene ellende naar de andere willen slepen, van de ene wereldoorlog of crisis naar de andere.

Maar het kan echt anders!!!

zondag 28 maart 2010

Aangifte van Belediging, artikel 266 Wetboek van Strafrecht

Afgelopen week hoorde ik van Joke Persenaire van meldpunt discriminatie Kennemerland dat men wel degelijk aangifte van belediging kan doen. Ik wordt dus stelselmatig verkeerd voorgelicht door de politie, d.w.z. de mensen van de 0900-8844 lijn. Eerder vroeg ik of er zoiets bestond als een meldpunt voor discriminatie voor homo's e.d. (dus ook vrouwelijk gekleede mannen!!!) en of ik bij uitschelding van mij door een te identificeren bestuurder van een scooter of auto aangifte kon doen. De antwoorden waren neen! Fout dus. Hieronder de artikels uit het Wetboek van Strafrecht

Discriminatie Wetboek van Strafrecht artikel 137, Belediging WvS artikel 266 gevangenisstraf van maximaal 3mnd of een boete uit de 2e Categorie.

Als de politie het toch niet wil opnemen, kun je klagen bij de Korpschef of de officier van justitie in de regio direct een brief schrijven en zo aangifte doen of verzoeken alsnog een onderzoek te starten naar het misdrijf. Lukt het nog niet, dan moet een artikel 10 (of 17 ??) procedure bij het Gerechtshof gevolgd worden. Dus het Hof verzoeken alsnog iemand te vervolgen, daar waar eerder dit is afgewezen of niet gebeurd.

zaterdag 6 maart 2010

Jongeren slaan transgender in gezicht!!

Onderstaand mailtje zond ik daarnet ook aan raadsleden in mijn stad,

Zoals je weet loop ik er soms als een vrouw gekleed bij. (Ik ben niet homoseksueel) Ik wordt vaak uitgescholden. Vandaag weer, voor hond en viezerik uitgescholden door een Marokaanse jongen. Ik pik dit niet en ga er op af en doe dan vervelend. De politie is niet te bekennen. Als ik echt pissig ben, raak ik de persoon aan, zoals vanmiddag. Ik geef een zachte pets op zijn achterhoofd. Maar vervolgens krijg ik veel schoppen van hem tegen mijn been en van zijn vriendje onverwacht van rechts, op mijn kaak, pijnlijk en gekneusd en op mijn hoofd, voel beetje een lichte hoofdpijn. Eerder een paar weken geleden bleek dat ik bij de politie geen aangifte kan doen van belediging, waardoor ik het gevoel krijg het zelf te moeten regelen, wat ik dus hiermee doe. Wel kan ik nu aangifte doen van de mishandeling. Ik weet het nog niet want ik gaf hem een zachte pets op zijn achterhoofd en por op zijn arm, ik was boos en gekwetst. Afijn, ik voorspel je niet veel goeds, want ik ga er mee door, geweld uit te lokken als ik beledigd wordt. Ik pik het niet. Ik wil gewoon kunnen doen wat ik wil doen, eindelijk na 47 jaar, en dan niet, best indringhend, beledigd worden door straatgajes, die vanuit hun religie dit doen. Ik hoop dat je als raasdlid veel voor mijn soort mensen kan doen, want ik kan er niets aan doen dat ik ben zoals ik ben. Het is net zoiets als scheel zijn of heel klein of heel groot of donker, het is geen keuze. Misschien moet er meer voorlichting op scholen en moskeëen komen. Ik stem niet op Wilders, en ga dit ook niet doen. De gewone politieke partijen moeten dit aanpakken.
Ik hou je op de hoogte, want er volgt zeker meer, tot ik desnoods weer in het ziekenhuis beland en alle discriminatie via scheldpartijen van gajes definitief voorbij is.

Dus misschien kunnen jullie er iets aan doen, want het kan echt niet zo langer. Theo van Gogh is dus vermoord omdat hij niet alleen de profeet beledigd had maar ook omdat hij ook op televisie zich als vrouw kleedde. Ik geef je dat even mee. Maarten 't Hart deed het vroeger ook, maar durft het niet meer waarschijnlijk, vanwege die uitscheldingen.

P.S. Ik heb vandaag alsnog aangifte gedaan.

Nu bijna drie weken later, heeft de politie nog steeds niet de getuigen, zijnde winkelpersoneel van de Jamin, Invito en Van Haren gebeld en verzocht te komen voor een getuigenverklaring. Ik heb desgevraagd hun telefoonnummers nog aan de politie doorgegeven, zinloos dus. Ik heb de aangifte nu "ingetrokken" en de wijkagent René Feenstra gevraagd waarom dit zo is gegaan en verder hem verzocht schriftelijk te reageren op drie vragen, die ik aan het meldpunt Homodiscriminatie, indirect ook aan hem stelde, te beantwoorden. Namelijk wat is het beleid, wat adviseert hij mij en wat moet ik dan wel doen als ik wordt beledigd. Hij wilde wel afspreken, dit wilde ik niet. Ik verzocht hem schriftelijk te reageren. Ik ben benieuwd!

Hieronder de mails

XXX XXX aan Rene.Feenstra details weergeven 21 mrt.

Beste heer Feenstra,

Ik heb uw gegevens van de site, waarnaar ik onderstaande mail stuurde.

Kunt u a.u.b. reageren op onderstaande mail en de vragen die ik er stel beantwoorden. Kunt u mij tevens vertellen waarom de politie op de Breestraat (moet Langegracht zijn) waar ik aangifte deed, geen enkele moeite doet om de getuigen die er waren te en die bij hen bekend zijn te laten getuigen. Ik heb de telefoonnummers van de winkels N.B. doorgegeven aan de politie en de personen zelf ook nog eens gebeld. Is dit omdat ik het ben of zijn al die posters maar voor de bühne en wordt er daarom niets gedaan? Als u er naar vraagt wil ik u het PV nummer wel geven.

Ik heb eerlijkheid en openheid hoog in het vaandel staan, uw organistatie ook?

[P.S. Ik heb het voorval van zomer 2004 bij de AH nog steeds geen plek gegeven, omdat ik leugens van politie-agenten nu eenmaal niet kan accepteren (waarbij agenten van een onschuldige aanraking of reflex, slaan maken, maar dit in de krant desgevraagd niet herhalen en er zwaaien van maken, ...Daar kent u mij dus ook van, weet u nog??).]

Vriendelijke groet
XXX

Feenstra, R. (René) aan mij details weergeven 25 mrt. (9 dagen geleden)

Beste XXXXX,
Ik heb je mail ontvangen en ik hoop dat je mij even de tijd geeft om het één en ander uit te zoeken.
Gezien de aantal vragen die je hebt en vooral de beleving en bejegening die je als negatief hebt ervaren wil ik graag met je bespreken.
Het lijkt mij zinvol om een afspraak te maken ipv te blijven mailen omdat dit nogal omvangrijk is denk ik en dan blijven we mailen.
Ik stel daarom voor om volgende week te contacten en dan een afspraak te maken om hierover van gedachten te wisselen. De afspraak kan bij jou plaatsvinen, op het bureau van politie maar mag ook op neutraal terrein en dat ik niet in uniform kom.
Ik hoor graag wat jou standpunt hierin is en of je ingaat op mijn uitnodiging om dit bespreekbaar te maken en
met vriendelijke groet,

wijkagent
René Feenstra
coördinator Ondernemers


XXXX XXXX aan (René)
details weergeven 25 mrt. (9 dagen geleden)

Geachte heer Feenstra,
Er hoeven geen ontmoetingen plaats te vinden. Ik zou graag schriftelijk antwoord krijgen op de drie gestelde vragen en de vierde vraag waarom de getuigen, waarvan de telefoonnummers bij u bekend zijn (winkelpersoneel Invito, Jamin en Van Haren) niet gehoord zijn. N.B. Ik moest de nummers zelf ook doorgeven. U vraagt ook niet naar het PV nummer! Ik geef het toch, het nummer is: PL1644 XXXXXX-1, opgesteld op zaterdag xxxx 2010.

Dus de drie vragen wat betreft Homodiscriminatie- treiterij:
1. Welk beleid is er?
2. Wat adviseert u?
3. Wat moet ik doen als ik beledigd en lastig gevallen word????

Weer een voorbeeld van waar ik last van heb:
Op xx xx xxx woont een man met zijn gezin, die op mij zelf w.b. manier van praten homoseksueel overkomt, maar die op een of andere manier altijd zijn afkeuren over mijn kleding laat blijken als ik voorbij zijn voordeur loop. Zijn zoon deed dit ook, een paar maanden geleden door een geweldadige dreigende vechthouding aan te nemen toen ik halt hield en zijn mondelinge afkeuren, wat hij vaker doet, ter discussie stelde. Er zijn ook trucs om iemand toch een rotgevoel te geven. Daar bedient de vader zich ook van. Dochterlief krijste toen ook nog dat ik psychisch gestoord was.

Dus:
Dit alles, dus de overal aanwezige treiterij is de reden waaom er zo weinig mannen zich openlijk vrouwelijk kleden, dus de straatterreur van een klein steeds wisselend groepje pubers en sommige onvolwassen volwassenen, die menen gelijk te hebben, met heilige boeken in de hand of onbewust beïnvloed door de norm van de conservatieve media. Vaak zijn die daders zelf bi of homo en onderdrukken bewust hun geaardheid. Uw poster en telefoonnummers en website met de burgemeester zelfs erop, zijn niet de middelen om het kwaad aan te pakken. De dominerende macht van de commerciele media, die heteroseksualteit als norm stellen en die dit overal laten zien via reclame en via Hollywood films, die weer op zeker willen spelen omdat er geld verdiend moet worden, moet worden beperkt of adequaat bestreden met een even machtig tegengeluid. Ook worden door die zelfde commerciele media alles wat afwijkt van die norm, neergezet als sullig, crimineel of fout of typetje voor de badguy of girl, waaronder dus ook homo's, biseksuelen, travestieten, transgenders of transeksuelen. Vrijheid van meningsuiting van individuen doet er toe, niet de gekochte herhalende indoctrinerende berichten. Ik heb niets tegen kleine zelfstandigen, maar wel tegen de uitwassen van de lobby, de MKB-afdelingen, de banken en het grotere bedrijfsleven. Wij zouden in de vrije wereld moeten leven, maar helaas is mijn ervaring anders. Ouders, autoriteiten, leraren, kerken, niet commerciele media etc, zouden een tegewicht moeten vormen tegen die foute discriminerende macht van de commerciele media en het grote bedrijfsleven. Maar eerstgenoemde groepen verliezen het. Het is eigenlijk een soort koude oorlog, die zich afspeelt in de breinen van alle mensen in onze wereld. Uit schuldgevoel van de gezamelijk reclamesector kennen we SIRE. Dat helpt blijkbaar ook niet.

Vriendelijke groet
XXXX XXXXX

P.S.
Tussen haken dus weer:
[Er worden zowel door daders als agenten valse verklaringen afgelegd. Dit heeft mij in mijn leven twee keer afgespeeld en houdt mij in mijn hoofd vaak nog bezig. Het is een puzzel, die niet opgelost wordt, tot de schuldigen gewoon toegeven dat ze hebben gelogen, misleid en valsheid in geschrifte hebben gepleegd (een vrouwelijke stalker in 1993 & agenten Serge Nauw agent Koeckebakker, toen werkzaam Bureau Voorschoten in 2004). U hoeft dit verder niet uit te zoeken hoor, tenzij u er voor kunt zorgen dat Nauw, Koeckbakker en die derde agent alsnog schriftelijk aan mij toegeven de zaak verdraaid te hebben en ik dus totaal geen enkele schuld, waar dan ook aan heb. Misschien is de hulpofficier wel schuldig, misschien is zoiets zelfs routine, misschien is dit wel weer de fameuze tunnelvisie!!!!]Teleurstellend

Zaterdag 3 april 2010
15:44 (21 uren geleden)


Geachte heer Feenstra,

Een reactie uwerzijds blijft uit. Wellicht door vakantie, wellicht door een andere reden. Hierbij nogmaals de korte versie van de mail waar ik een reactie op zou willen hebben:

Ik zou graag schriftelijk (of per mail) antwoord krijgen op de drie gestelde vragen en op de vierde vraag waarom de getuigen, waarvan de telefoonnummers bij de politie bekend zijn (winkelpersoneel Invito, Jamin en Van Haren) niet gehoord zijn. Het PV nummer is: PL1644 XXXXXXXX-1, opgesteld op zaterdag XX XXXX 2010.

De drie vragen wat betreft Homodiscriminatie- treiterij op straat bijv.:
1. Welk beleid is er?
2. Wat adviseert u?
3. Wat moet ik doen als ik beledigd en lastig gevallen word?

vriendelijke groet
X.XXXXX


11:45 (1 uur geleden)

Beste X. XXXXX,

De zaak waar u het over heeft onder nummer PL1644 XXXXXXXX-1, opgesteld op zaterdag X XXXX 2010 is in behandeling en daar krijgt u tzt info over.

Gezien uw suggestieve vraagstelling en beweringen in de vorige mail kan ik niet veel voor u betekenen en lijkt het mij zinvol dat u professionele hulp gaat zoeken om in deze boze wereld een plekje te kunnen vergaren.

U heeft afgelopen tijd meerdere keren contact gezocht met de politie omtrent uw aangifte en hierbij is u advies gegeven. Het is niet de bedoeling dat u constant bij politiefunctionarissen gaat shoppen om op deze manier aandacht te vragen en deze functionarissen voor uw karretje te spannen.

Ik verzoek u dan ook met klem geen contact meer te zoeken met mij, op welke wijze dan ook, om uw informatie te vergaren. Dit is u in het verleden al meermalen duidelijk gemaakt aan u en u weet op welke manier u uw informatie kunt krijgen.

René Feenstra

[...]

12:27 (37 minuten geleden)

geachte heer Feenstra,

Uit uw arrogante taalgebruik in uw mail, lees ik uw ongelijk. U klinkt hard en onvriendelijk. U heeft u totaal niet verdiept in de zaak er is mij ook niet herhaaldelijk gezegd wat te doen. Het is vreemd dat de getuigen niet gehoord worden, terwijl ze echt iets te melden hebben. Ik wil weten wat daar achter zit. U laat mij gissen en wachten en u doet niets. Dan krijg je suggestieve gedachtes als geschreven. U geeft dus geen antwoord. De andere drie vragen blijven nog staan. Nogmaals:

De drie vragen wat betreft Homodiscriminatie- treiterij op straat bijv.:
1. Welk beleid is er?
2. Wat adviseert u?
3. Wat moet ik doen als ik beledigd en lastig gevallen word?

Ik heb deze drie vragen gesteld omdat ik daarmee zit. Ik heb ze ook in eerste instantie gesteld aan het meldpunt. Daar vond ik ook uw gegevens. Ik besloot ook u de vragen voor te leggen omdat ik dacht dat u vriendelijk was. Wat dus blijkbaar niet zo is. De vraag over de aangifte heb ik er later bijgezet ook aan u gezonden.

groet
XXXXX

P.S. wat u (wellicht automatisch) schrijft in de 'Disclaimer' is ook raar. Ik communiceer wat ik wil, wanneer ik wil, aan wie en waar ik wil over wangedrag van de politie. Kom nou toch. Heeft u een cursus in het Rusland van Poetin gevolgd of zo? Ik maak geen deel uit van uw club en ik ben wel eerlijk en houd niets geheim over hoe u mij nu bejegent.
...

Ik heb Feenstra net telefonisch gesproken, via 071-5258682 vermeld op de website van het Meldpunt Discriminatie Hollands Midden) Hij blijft weigeren antwoord te geven en gooit de telefoon er steeds op. Ik heb daardoor zojuist zaterdag 3-4-2010 ca. 13.00 uur weer opnieuw het formulier van Meldpunt Discriminatie ingevuld

Melding van discriminatie of ongelijke behandeling Beantwoorden |Bureau Discriminatiezaken aan mij
details weergeven 12:57 (12 minuten geleden)

Beste XXXXXXX,

Wij hebben uw melding ontvangen met de volgende gegevens:
Emailadres: XXXXXXXXX@gmail.com
Telefoon: 06-XXXXXXXXX
woonplaats: XXXXXXXX
geslacht: XXXXXX
afkomst: NL
geboortedatum: XXXXXXXXX

Beschreven ervaring:
Agent Feenstra weigert mij normaal antwoord te geven en wordt onsymphatiek omdat ik persé wil weten waarom de getuigen niet gehoord worden in mijn aangifte
(PL1644 XXXXXXXXXX-1, opgesteld op zaterdag 6 maart 2010). Hierbij kreeg ik klappen overal omdat ik het niet meer pik op basis van mijn verschijning/kleding uitgescholden te worden op straat voor HOMO of hond e.d. Ik heb toch nog steeds medische klachten.
De vragen die ik u eerder stelde en waar ik antwoord op wil hebben:

De drie vragen wat betreft Homodiscriminatie- treiterij op straat bijv.:
1. Welk beleid is er?
2. Wat adviseert u?
3. Wat moet ik doen als ik beledigd en lastig gevallen word?

nieuwe 4e vraag:
Kan ik aangifte doen van Belediging (WvS artikel 266) als iemand (met een kenteken op scooter of auto) mij uitscheld voor HOMO of HOND of VIEZERIK? (Ja toch zeker)

vriendelijke groet
XXXXXX

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,
de medewerkers van Bureau Discriminatiezaken

Copy van de melding verstuurd vanaf http://www.discriminatiezaken.nl - 04/03/2010 12:57:37

XXX XXXXX aan Myrthe.Harting (collega van Feenstra bij Politie Hollands Midden) details weergeven 8 apr. (1 dag geleden)

Geachte mevrouw Harting

Ik ben sinds een jaar openlijk travestiet(transgender). Ik voel me de laatste maanden steeds vervelender als ik ongewenste aandacht krijg. Het vervelendst is grof uitgescholden worden. Ik heb een paar weken gelden eens gebeld met 0900-8844 met de vragen of ik aangifte kan doen van belediging (als ik een nummerplaat heb kunnen zien bijv.) en of er een soort meldpunt is van dit soort (homo-)pesterij. Het antwoord van de medewerkster was negatief. Later bleek echter dat er wel een meldpunt is en dat er wel degelijk aangifte gedaan kan worden wegens belediging, omdat het in het wetboek van strafrecht is opgenomen in artikel 266.
Ik heb een maand of wat geleden toen ik dus dacht dat er geen aangifte wegens belediging kon doen zelf naar iemand gestapt, die mij echt beledigde, zomaar op straat. Dit leidde tot geweld van deze jongeren naar mij toe. Ik heb hiervan aangifte gedaan, d.w.z. van het geweld. Toch meent de politie geen medewerking te willen verlenen en hoort de getuigen gewoon niet. Ik heb, zo was het verzoek, de telefoonnummers achterhaald en doorgegeven aan de politie. Het gaat om winkelpersoneel van Invito, Jamin en Van Haren te Leiden op de Haarlemmerstraat. Het PV nummer is: PL16XXX XXXXXX, opgesteld op zaterdag XXXXX 2010. Ik ben in die eerste weken na de aangifte zowel honds als beleefd behandeld door de telefonistes van 0900-8844.

Ik heb later, op zoek naar een meldpunt, deze site gevonden http://www.cocleiden.nl/discriminatie/. Uitschelden op straat wordt er genoemd en de namen van Feenstra en Harting worden vermeld met een telefoonnummer. Nu heb ik de heer Feenstra gemaild om een paar vragen te beantwoorden over de aangifte en drie algemene vragen. Feenstra reageert bot en onbeleefd en beantwoord de vragen niet. Als ik hem bel op het nummer wat jullie op de site van het COC zetten gooit hij herhaaldeijk de telefoon er op of doet bekvechterig. Uiteindelijk bedreigt hij mij met zwaardere middelen als ik blijf aanhouden en hem te bellen op jullie nummer.

kopie site:

Gediscrimineerd?
Politie Hollands Midden
telefoon (071) 525 86 82
René Feenstra Rene.Feenstra@hollands-midden.politie.nl
Myrthe Harting Myrthe.Harting@hollands-midden.politie.nl


Dus dat wilde ik even aan u melden. De heer Feenstra moet gewoon netjes mij met U aanspreken, zoals ik bij hem ook deed. Hij begint gelijk populair met je en jij. Ik heb geen zin om een klacht in te dienen. Ik weet dat zoiets niet werkt. Helaas weet ik ook nog veel meer over dingen, die bij de politie blijkbaar niet goed gaan. Maar dat laat ik nu even in het midden.

Nu stel ik u dus ook nogmaals netjes de volgende vragen en wil deze het liefst schriftelijk en anders per mail beantwoord zien.

1. Waarom zijn de getuigen niet in de eerste twee weken na bovenvermelde aangifte gehoord?
2. Welk beleid is er wat betreft Homodiscriminatie- treiterij op straat?
3. Wat adviseert u een travestiet(-transgender) als het aankomt op uitschelding op straat?
4. Wat moet ik doen als ik beledigd en lastig gevallen word? (negeren is moeilijk en bepaalde straten op drukke tijdstippen vermijden of me dan maar niet kleden zoals ik dan wil, lijken me onacceptabele opties)

Ik ben benieuwd.

vriendelijke groet
XXXXX


XXX XXX aan Myrthe.Harting 12 apr. (4 dagen geleden)
Geachte mevrouw Harting,

Hierbij een herinnering aan mijn mail van 4 dagen geleden. Kunt u a.u.b. de vragen in de mail beantwoorden. Dit is van belang voor mijn onderzoek naar uw organisatie en i.v.m. mijn verslaglegging aan boven u geplaatsten.

groet
XXXHarting, M.M. (Myrthe) aan mij 14 apr. (2 dagen geleden)
Geachte XX XXXX,

Aangezien ik de afgelopen diensten in de nachtdienst zat, was ik niet eerder in de gelegenheid om uw mail te beantwoorden.

Ik zal gelijk uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Antwoorden:
1) Er is een getuige gehoord in de eerste twee weken nadat u aangifte heeft gedaan. Er is namelijk iemand gehoord op 18 maart 2010. Ik begrijp dat er meer getuigen zijn in uw zaak, maar niet iedereen wilde getuigen. Ook was er een getuige dat eigenlijk de mishandeling niet heeft gezien, maar wel een verklaring heeft afgelegd over hoe de sfeer en situatie was, volgens zijn/haar beleving. Uit de stukken heb ik begrepen dat u meerdere malen getuige(n) heeft opgebeld en hen met enige opdringerigheid gevraagd heeft om een verklaring af te leggen. Ik begrijp heel goed dat u wilt dat de zaak tot een geheel komt, echter is het politieonderzoek voor de politie en is denk dat het handig is het gewoon aan de politie over te laten.
2) Het antwoord over ‘een beleid’ moet ik u schuldig blijven. Discriminatie is welke zin dan ook is strafbaar en daar kan aangifte van worden gedaan. Voor wat betreft de homo-pesterij is het goed om dat te melden. Echter is dit niet ( helaas ) strafbaar, tenzij het discriminatie wordt.
3) Helaas valt uitschelden onder pesterij en is dat niet strafbaar. Mijn advies is om proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Niet dat u het moet negeren. U mag er best wat van zeggen, echter kan dit uitmonden tot geweld, en is het afhankelijk van de situatie, misschien beter het gescheld te negeren.
4) Als u lastig wordt gevallen of beledigd wordt kunt u dat altijd melden bij de politie. Als u beledigd wordt, kunt u bij de politie een klacht indienen en eventueel aangeven dat u de ‘dader’ wenst te vervolgen.

Ik hoop dat ik uw vragen naar tevredenheid heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,

M.M. Harting
Hoofdagente van politie Hollands Midden
Politie Leiden
Langegracht 11
2312 NV LeidenXXX XXXX aan (Myrthe) 14 apr. (2 dagen geleden)
Geachte mevrouw Harting,

Bedankt voor uw reactie en beantwoording van de vragen. Ik wil graag kort reageren op uw antwoord betreffende de getuigen.
1. Bij de aangifte werd gevraagd of ik op de hoogte gehouden wilde worden, daarop heb ik ja geantwoord.
2. Na afloop van de aangifte werd mij gevraagd of ik de namen / telefoonnummers van de getuigen wilde achterhalen. Hier ligt de kern van het probleem, want als de chef van de verbalisant via de verbalisant mij dit niet gevraagd had, dan had ik nooit de getuigen gebeld. Ik zei ook nog dat dit het werk van de politie was en zei toen dus nog, dat ik dat niet zou ga doen om die reden.

Na aarzeling heb ik na een paar dagen (twee geloof ik), toen het iets beter ging, toch gebeld met personeel namelijk een verkoper bij van Haren en een verkoopster van We. De eerste was uitermate langdradig van stof. Het initiatief tot afronding van het gesprek kwam van mij. De tweede had zelf niets gezien, maar verwees mij naar de dame die werkt bij Jamin. Zij, geloof ik, verwees mij weer naar personeel van Invito. Ik heb deze mensen allemaal maar een keer gebeld, behalve de dame die bij Jamin werkt. Zij deed uitermate aardig en meelevend en heeft mij zelf ook gebeld. Dit kan onmogelijk als opdringerig worden gezien. Van Invito heb ik alleen de man gesproken die de telefoon opnam en die met de hoorn niet toegedekt met de dames die het gezien hadden sprak. De man zei dat ik mijn telefoonnummer maar moest achterlaten. Ik heb toen niet mijn nummer, maar het nummer van de politie achtergelaten. Toen ik de eerste keer nummers en namen wilde doorgegeven, reageerde de agent van politie waar ik mee verbonden werd heel vreemd en onwillig. Damkzij mijn geduld kon ik de gegevens achterlaten.Ik wilde later nog een keer spreken mer dezelfde agent, om meer namen en nummers te geven, maar men weigerde mij te verbinden met hem. Dat vond ik heel vreemd en heb een paar keer gebeld met 0900-8844. Dit was uitermate onplezierig en zette de toon.

Ik had van de verkoopster van Jamin ook nog gehoord dat er een verwisseling van persoon had plaatsgevonden, zo had zij gezien en mij door de telefoon verteld. Dus degene die mij op de kaak sloeg werd vervangen door een ander. Dit wilde ik ook graag aan de agenten doorgegeven. Dit leek mij belangrijk. Het leek zo dacht ik op een soort organisatie van een groep.

Na twee weken toen ik dus niets hoorde, meende ik dus dat er geen getuigen gehoord waren (vanwege die belofte tot op de hoogte houden, punt 1.) en besloot de aangifte maar in te trekken. Dit deed ik aan de balie. Daar melde mij de medewerkster dat er inderdaad tot dan, niemand getuigt had.

Dat wilde ik u i.i.g. ook meedelen.

Nogmaals bedankt voor uw heldere reactie en ik ben blij te horen (daar viste ik natuurlijk ook naar!!) dat ik gewoon wel aangifte kan doen van Belediging. Dit geeft mij namelijk de mogelijkheid toch iets te kunnen doen, i.p.v. op een groep af te stappen, met een risico van geweld.

Vriendelijk Groet
XXXX XXXX XX X XXXX aan (Myrthe) 14:05 (26 minuten geleden)
Geachte mevrouw Harting,

Hoewel in mijn laatste mail, ik niet de hoop op een respons uitspreek, zou ik toch van u een reactie krijgen over:
1. Dat is dus niet opdringerig ben geweest.
Ik ben een heel gevoelig mens. Ik kan absoluut niet tegen valse beschuldigingen. Ik vind het ontactisch van u dat u mij een verwijt maakt. Ik heb in deze heel veel rekening gehouden met de mensen en heb een grote sensitiviteit voor opdringerigheid. Ik ben in het verleden namelijk zelf slachtoffer geweest van een stalker (1992-1999), die mij heel sluw weer beschuldigde van stalking. Ik heb toen totaal niets aan de politie gehad en dat is nog mild uitgedrukt.
2. Dat de chef van de verbalisant nooit aan mij had mogen vragen zelf onderzoek te gaan doen. Dat deze dus een fout heeft gemaakt
3. Wat nu waar is. Zijn er nu geen of toch wel getuigen gehoord? Waarom geeft men mij aan de balie dan verkeerde informatie? Of u?

U doet ook arrogant en weigert toe te geven dat die chef fout is geweest.

XXXX


Telefoongesprek zojuist met Harting tijdens concept van laatste mail gepleegd.
Ik heb Harting net gebeld en ze wil dus niet toegeven dat de politie weer een fout heeft gemaakt. Namelijk aan mij te vragen zelf namen en telefoonnummers van getuigen te gaan achterhalen. Ik eis toch een excuus voor de fout. Zodra ik krachtig en resoluut overkom verbreekt ze de verbinding.

Telefoongesprekken met telefonistes van 0900-8844 zojuist
Als ik wil weten wie de chef van dienst was op zaterdag 6 maart 2010, vanaf 12.15 tot circa 15.30 (zolang duurde de aangifte) wil men dat mij via 0900-8844 en via de balie van de Langegracht niet zeggen. Men mag mij ook niet met de verbalisant die de aangifte afgenomen heeft verbinden. Zij weet namelijk wel wie die chef van dienst was. Ik zou in mijn klacht aldus kunnen melden wie de chef van dienst was, i.p.v. een omschrijving van alles.

vrijdag 12 februari 2010

Verkeerde afslag

Mijn leven is niet helemaal in orde, sinds een bepaalde periode, mogelijk eind 1993. Maar er is meer. De ene gebeurtenis leidde tot de andere en had weer gevolgen.

Verzet

In de wereld geldt eigenlijk nog steeds het recht van de sterkste, de "beschaving", de rechtstaat, christendom, demokratie, technische ontwikkeling, televisie, internet, "vrijheid van meningsuiting" of "de olympische gedachte" enzovoort, ten spijt. Dat is toch niet de bedoeling, of misschien wel? Ik denk dat de winners, de succesvollen het wel goed uitkomt, dat de overheden hen steunen. Denk maar eens na, stom kut volk!!! En dat bedoel ik stimulerend voor jullie!!!

Vrijheid van meningsuiting

U heeft sowieso altijd vrijheid van meningsuiting, dat is geen zegening of bijzonder en daar hoeven we ook niet dankbaar voor te zijn. Soms in de realiteit heeft u het opeens helemaal niet. Bijvoorbeeld als u werk heeft en het echt financieel nodig heeft en u geen ontslag kunt permiteren, maar u heeft wel een baas, die de pik op u heeft of die u zelf niet kunt uitstaan, dan kunt u uw hart, niet even lekker luchten, want geheid wordt je er uit gewerkt. Deze toestand en de realiteit is immers het terrein van de VVD-ers van de rechtse klootzakken. Wees er maar blij mee.
Stemmen... mijn reet. Een kruisje zetten, als ware ik een analfabeet en dan gewoon over vier jaar weer een termijn genaaid worden.
Debateren... Zelden heeft een debat geleid tot een verandering van de mening. Het is een zinloos schijngevecht. Het is misschien leuker als Pechtold en Bos gaan boksen. Wat een eikels en leugenaars.
Pechtold heb ik tweemaal mijn idee voorgelegd om de mensen te laten stemmen op beleid of ideëen i.p.v. partijen alleen. Er gebeurt niets. Ik ben dus die schreeuwende in de woestijn. Ze weten dat het anders en echt demokratischer kan en ze doen het expres niet. Ze zitten er voor om het juist tegen te houden, onze eigen mc Carthy's in de polder.

Geld in het nieuws

Waarom wordt alles in het nieuws gebaseerd op geld en de economie. Het werkt als een soort hersenspoeling of indoctrinatie, want in werkelijkheid doet het er helemaal niet toe, hoe het met de economie gaat, als we zo rijk zijn als nu. Het zou er wel toe doen als we stervende mensen op straat hadden, dan moet er wel aangepoot worden. Ik krijg sterk de indruk dat de media juist extreem kapitalistisch zijn, vooral die droplul van het C.B.S. met zijn kutpraatje over of de economie krimpt of groeit, waaruit ik dan moet af leiden dat dat belangrijk is, waardoor de mensen ook steeds meer gaan denken dat het alleen maar goed gaat met hen als de economie groeit. Maar een groeiende economie staat in contrast met verstandig milieubeleid bijvoorbeeld. De grootheid economie is maar één van de factoren in het leven van de inwoners van dit land. Het weer, je privéleven, je gezondheid, je woonomgeving, je geluk, de mate van betrouwbaarheid van de overheid, het gevoel mee te doen, er bij te horen en meer van dat soort dingen. Michiel Vergeer van het C.B.S. met halve waarheden. Maar nee, hij blijft. Hoe kan dat? Dat kan, omdat vanaf globaal 1980 de media steeds rechtser zijn geworden en doordat er VVD-ers op cruciale posten zitten. Hoofd van de omroep, het C.B.S., de radio, ondernemers sowieso, hoofd van gemeentelijke afdelingen, hoofden of directeuren op de ministeries en de maatschappelijke organisaties als ANWB etc. die zullen wel geen idealisten zijn, maar 'realistische' maensen die VVD stemmen en alleen voor de succesvollen opkomen. Opknopen, de guillotine, de strop gezellig, eigen schuld dikke bult, plop kop in het mandje (grapje).

P.S. Ook opvallend dat in het journaal en op teletekst altijd hetzelfde nieuws is en dat maar al te vaak gaat over sukkeligheid of agressie van bepaalde individuen. De mensen in het land zijn volgens de eindredactie van de journaals dus sukkels. De middle-class en de elite, het bestuur, de ondernemers de VVD-ers, ja wij zijn de norm en de beste en doen zoiets niet. Volkomen uit proportie deze aandacht voor moord en doodslag, sensatiebelust en ook weer een onderdeel van de psychologische oorlogsvoering, die de elite meent te moeten voeren tegen de mensen in het land. Immers de zakkenvullerij van industrielen e.d. is nu dan wel even in het nieuws maar normaal niet en wordt geacht een links item te zijn, terwijl dat veel erger is en typisch iets is wat het algemeen belang aan gaat, meer dan een moord of een misdaad van een misdadiger. Het grijpt allemaal in elkaar

donderdag 11 februari 2010

Buurtvereniging Noordvest en gemeentepolitiek

Buurtverenigingen worden maal al te vaak gesubsidieerd door die overheid waar de vereniging actie tegen zou moeten voeren, in plaats van er mee mee te heulen en lullen. In ruil praat de gemeente alleen met die verenigingen, die niet vervelend zijn en dus geen actie zullen voeren. Als die spoorlijn en dan toch komt, dan moeten er wel een kiosk komen, en meer van dat soort onbelangrijke praat. Een staaltje van verdeel en heers strategie van een overheid naar het volk toe. Dus de gemeente praat wel al met de politie in de kleine driehoek, de politie praat niet met bewoners, benaderd ze alleen agressief en als nummer of statistisch verschijnsel, de politie praat maandelijks wel met de lokale MKB vertegenwoordiging, en als de gemeente met de bewoners praat, dan alleen met verenigingen die zich dus gedragen zoals zij willen en verwachten. Kritiek in de gemeenteraad kan verder onderdrukt worden door een opportunistische meerderheid te zoeken. Immers politici zijn niet idealistisch meer, maar gericht op hun eigen carrière en doen water bij de wijn. De realiteit is immers kapitalistisch, dus wat heeft het voor zin, denkt men. En verder is er nog de politiek tribune waar letterlijk de middenstand joelt en schreeuwt en juicht, terwijl de gemeenteraad of en commissie vergaderd.

Kutprogramma over rechts gisteren

Rechts is oorlogszuchtig en gevaarlijk en doordrammerig. Gisteren op televisie, de normale publieke omroep, een programmaatje van eikeltje Ruben Nicolai, dat wilde aantonen dat de publieke omroepen rechts zijn, omdat zo bleek, de meerderheid van het publiek uiteindelijk linkser was dan gemiddeld. Dat het gemiddelde landelijk bij steekproef rechtser is, was het bewijs dat de publieke omroepen links zijn. Wat een onzin. De publieke omroepen vervullen een kritische rol in onze samenleving. Als de maatschappij zwaar kapitalistisch is dan zal de kritiek anti-kapitalistisch zijn, logisch! Maar bovendien, de zaal van een politiek getint programma, kan best linkser zijn dan gemiddeld. Dat zegt niets over hoe links de omroepen zijn. Maar weer wordt het door zo'n infiltrtant gezegd en weer gaat de afbraak verder. De publieke omroepen zijn helemaal niet links, de vragen van de journalisten gaan helemaal niet ver genoeg. Als ze echt links en kritisch zouden zijn, zouden er geen rechts gasten meer komen opdagen om geïnterviewd te worden.

Rechts heeft gelijk en links is niet realitisch vertelde de rechtse onderwijzer. Pas op mensen u wordt ouderwets genaaid. Ieder 'isme' heeft zijn punt. Dus de idealististen ook. De realiteit is meestal iets vreselijks. Doel is dus de realiteit voor ieder levend wezen op aarde zo goed mogelijk maken door samen te werken en een systeem te hebben dat lijden tot een minimum beperkt. Het is ook een feit dat het nooit volledig gerealiseerd zal worden, door onmacht en pech, maar dat betekent niet dat je het mag opgeven, want dat leidt onmiddelijk tot coups van rechts, die stappen in het machtsvacuüm.

Help Nederland wordt Rechts en dat is wel een slechte zaak, eikel Nicolai, uit je foute kut familie. Ik stam ook af van Charlemagne , duh.

woensdag 10 februari 2010

Kapitalisme

Geld is eigenlijk net als water of lucht of aarde, het is van allemaal en gaat rond. Het is een middel. Het is fout om je toe te leggen er zoveel mogelijk van te hebben. Met fout bedoel ik dat daarmee de ongelijkheid vorm gegeven wordt. Het is primitief. Het is niet beschaafd.
Mensen die een uitkering hebben en dus niet werken en gewoon niets doen, vormen geen kostenpost. Zij geven hun geld ook weer uit bij de kruidenier en houden niets over. Het enige probleem is dan wel dat zij niets doen. In mijn optiek doet het er dan vervolgens wel toe wat de mensen die werken precies concreet voor de samenleving doen, bijv. produkten maken waar we zonder kunnen, of milieuverontreinigend zijn e.d. Er is dus jaloezie op de werklozen, maar dat is onterecht. Die mensen zijn gewoon ontevreden met hun werk. Er wordt altijd maar de helft van het verhaal verteld. Werkloosheid is een van de vele nadelen van het kapitalisme. Het wordt veroorzaakt door het feit dat ondernemers mogen bepalen wie ze aannemen. Is dat wel zo normaal? Het is nogal onsolidair en bekeken vanuit het standpunt van de ondernemer. Ondernemers zijn gewoon particulieren, die als het ze lukt, gewoon goed voor zichzelf zorgen. Daar mag geen ideologie uit voortvloeien. Dat gebeurt helaas nu wel.
De mensen die kankeren op het betalen van belasting begrijpen er niets van. Er is nooit verlies van geld. Dat geldt dus ook voor tijd die men zogenaamd in de file verliest. Je doet iets anders en koopt bijv een drankje bij een tankstation, daar wordt dus weer verdiend. Dus waar zit nou het economische verlies bij te veel files? Iedereen heeft er last van de concurrentie ook. Als je een weg erbij bouwt, gaat het weer ten koste van wat anders, bijvoorbeeld een winkelier langs een weg, die erdoor minder wordt gebruikt. Belasting zorgt voor sociale stabiliteit en nivelering. Alles vrij geven leidt tot meer zwervers op straat en meer ellende.

Het kapitalisme is eigenlijk gebaseerd op door de mens kunstmatig toegepaste natuurwetten, een soort sociaal darwinisme. De economische wetten zijn echter geen echte wetten, maar afspraken. het kan dus anders. In de natuur komt hulp en solidariteit voor naast eigenbelang. Wij mensen kunnen kiezen en hoeven niet de verdeel en heers strategie van een elite te accepteren. Samenwerken zoveel mogelijk kan net zo goed.
Een voorbeeld van hoe ellendig de economische wetten zijn is het volgende. Als een aantal boeren aardappels verbouwt en bij 9 v.d. 10 mislukt de oogst door een overstroming, dan zal de prijs van aardappels stijgen. Dat vervolgens rijke burgers alle aardappels opkopen, waardoor de armere sterven of ziek worden of honger hebben is slechts collateral damage. In een socialitische maatschappij gebeurt dat dus niet. Je kunt niet alles vrij laten, je moet er bij blijven voor het beste resultaat.

Alle rampen uit het verleden komen voort uit een slechte militaristische agressieve egoïstische elite, die m.b.v. trucs verdeel en heers dood en verderf zaait en niet ingrijpt als de tekortkomingen van het economische systeem aan de orde komen. In en rond 1875 waren er veel aardappelmisoogsten wat nodeloos tot ellende leidde. De beurskrach van 1929, de koloniale terreur, de immigratie van mensen uit relatief armere landen, allemaal simpele economische problemen, makkelijk op te lossen door een elite, die het wil oplossen. Maar een slechte elite vind het best, ze slepen ons van oorlog naar oorlog. Een goede leider/leiding met een goed zelfnadenkend kritische volk doet dit niet.

De boeren hebben ons land ingepikt. De boeren zijn de eerste oerkapitalisten. In de oertijd was er zoveel land dat boeren, (=toen iedereen) gewoon het land gebruikten. Geld bestond er niet. Met de komst van een manipulatieve oorlogszuchtige elite, de adel in dienst van de figuren, die zich zien als opvolgers van de romeinse overheersers, wordt terreur geïntroduceerd en worden mensen gedwongen de heer te dienen en een deel van de oogst af te staan in ruil voor bescherming. U herkent de ware mafia methode. Dat was de rule in de middeleeuwen. De boeren van toen werden in dit system getrokken en pasten zich aan aan de situatie en gingen zich eerst als pachter of leenman zien als een soort eigenaar van het land, want er is toch een afspraak. Maar eigenlijk kun je land niet bezitten, het is bij wijze van spreke van god, de natuur, de planeet. Na de middeleeuwen tot op heden, denken boeren dus ten onrechte dat ze het land bezitten. Deze gedachte maakt het eenvoudiger om het land van de boeren af te pakken, omdat er uiteindelijk nu ook gewoon een afspaak is, gebaseerd op de middeleeuwse adel die hen onderdanig maakte via geld en terreur. De nieuwe afspraken moeten recht doen aan alles en iedereen. De boeren mogen blijven boeren op de plek en op de manier die ze willen, maar in samenspraak met de rest van de wereld. Dier- en milieuvriendelijk bijvoorbeeld en zonder geluidsoverlast en gezond. Ik wil altijd een bevredigend midden vinden. Deze les uit de geschiedenis hoor je niet op school, daar wordt gefixeerd op het uit het hoofd leren van de feitjes. De grote lijn wordt over het hoofd gezien. Nog veel erger is dat redenaties van slechterikken als de historische motieven en echte redenen worden aangevoerd. Zo leerde ik dat de oorzaak voor WOII was gelegen in de vrede van Versailles van 1918-1919. Maar dat was de smoes van de frust Hitler om zijn agressie af te kunnen reageren. In werkelijkheid was het de wapenindustrie en de slecht functionerende economie die het mogelijk maakte, Hitler was een slimme genius, maar niet meer dan een schakel in het geheel.

Hoe mensen met elkaar omgingen vóór de komst van de zogenaamde beschaving, weet men niet precies. We hebben een aanwijzing in het "Salische recht". Dat hoeft niet persé beter te zijn geweest dan de bezetting. Er gold het recht van de sterkste waarschijnlijk. Maar we moeten dus i.i.g. niet denken dat we er nu zijn. Een betere samenleving moet het streven zijn!!! Beter dan een quasi beschaafde opvolger van het romeinse-frankische rijk, met een hypocriet christelijk demokratisch sausje en een entertainment industrie om het volk verder koest te houden. Jammer.

Veel problemen zijn ook terug te voeren tot een niet visionaire elite, die bijvoorbeeld de overbevolking, het bewijs van hun succes, niet als een probleem zien.

Communisme is wat mij betreft logischer en rechtvaardiger. Je bepaald met elkaar m.b.v. de computer en internet wat er echt moet gebeuren. Daarbij zoekt ieder individu bij zichzelf van binnen naar wat hij/zij echt wil en wordt er een vragenlijst gemaakt waar mensen kunnen aangeven wat er moet. En vervolgens blijkt er wat je alléén kunt en waarvoor je de anderen nodig hebt. Wat we niet alleen kunnen en wat echt moet dat organiseren we d.m.v. corvé of sociale dienstplicht. M.b.v. techniek hoeft dit niet meer dan een halve werkweek te kosten. De beloning is in de vorm van het recht gratis gebruik te maken van de diensten, die de anderen binnen dit systeem leveren. Niet voldoen aan die plicht is onmogelijk, want alle voedselvoorziening gaat er onder vallen, want dat heb je echt nodig. Iedereen, dom en slim aardig en onaardig moet dus mee doen, waardoor alles ook goed gecontroleerd wordt.
Er is veel meer over te zeggen, daarover later.

Aangifte belediging

Ik heb vandaag de politie in mijn regio gebeld, met de vraag of ik aangifte kan doen wegens belediging als ik uitgescholden wordt voor "vuile kanker homo" bijvoorbeeld (wat ik overigens niet ben) door jongeren op een scooter. Waarbij ik dan dus de gegevens van de nummerplaat doorgeef, waarmee de politie de daders kan opspeuren. Het antwoord was nee. Ik kan er alleen een melding van maken. Kortom de politie ziet gewone mensen op straat als statistische verschijnselen, waarbij alleen de aantallen er toe doen. Als een agent of een minister of een kamerlid wordt beledigd dan gelden opeens hele andere regels.
Het zoveelste geval waaruit blijkt dat de politie zich totaal niet interesseert voor de gevoelens van de mensen in de stad. N.B. mag de politie geen enkele aangifte weigeren. Dat ze dit proberen is al godgeklaagd. Ik kan wel degelijk zelf de officier van justitie zelf schrijven en bij weigering tot vervolging het aanhangig maken bij het Gerechtshof om de beledigers alsnog te berechten en te beboeten. Dat zijn de middelen, die we hebben en waar we het mee moeten doen.
Er werd overigens ook niet gezegd wat ik wel en niet mocht doen als reactie op een scheldtirade. Ik moest het maar over me heen laten komen. Ze zijn dus ook totaal niet geïnteresseerd in de gevolgen van hun absenteïstische beleid. Als ik terugscheld en ik wordt geslagen en ik sla weer terug enz. wie is er dan mede verantwoordelijk, voor die gang van zaken? De politie zelf natuurlijk ook. Maar daarvoor zullen ze nooit de consequenties hoeven te dragen. Ze zijn kil, formeel, hard asociaal, absenteïstisch, archaïsch, ongeïnteresseerd, fascistisch, extreem rechts en sensatie belust. Wat een kut land leven we in. Het kan zoveel beter als de elite naar de mensen luistert, rekening houdt met hun gevoelens en er op inspeelt en om zo de problemen met intelligente maatregelen te lijf te gaan. Zoals voorlichting op scholen en op tv en op internet over wat homoseksualiteit en transgenderisme is.
Maar ja de klok staat op bezuinigingen. De banken hebben de staatskas beroofd. U weet het. U kiest er zelf voor om het kapitalisme te laten bestaan. Als u middle- class bent, zult u dat wel goed uitkomen, maar u bent mede verantwoordelijk voor alles wat in uw naam aan asociale, domme en botte maatregelen wordt genomen. U laat het land besturen door ondernemers of hun corrupte knechten. Dat kan niet! Ondernemers of winkeliers en zeker geen bankiers moeten het land noch de wereld besturen.


zaterdag 30 januari 2010

Intolerantie anno 2010

Nu ik openlijk me vrouwelijk kleed of i.i.g. anders, word ik heel geïrriteerd van al die opmerkingen of manier van kijken van mensen op drukke winkelstraten. Al die debielen zijn zo simpel. Ze laten zich gewillig beïnvloeden door alle media, die voorschrijven hoe mensen zich moeten kleden en hoe ze om moeten gaan met mensen die er anders uit zien. Daar mag je raar naar kijken of naar omkijken of uitschelden of een grapje mee maken (ironie!).
Elke dag op de televisie zie ik verkeerde voorbeelden hoe om te gaan met homoseksuelen. Bij "Kinderen geen bezwaar" van heden avond, riep een jonge moeder: ,maar ik wil niet dat het kind een travestiet wordt'. Huplakkee, dat wordt weer uitgezonden. Ik bedoel massamedia zijn een gevoelig en machtig wapen. Laat in godsnaam niet de immorele debielen als Haye van der Heiden (het blijft een zoontje van een NSB-er [vervelend hè om uitgescholden te worden ,voor iets waar je niets aan kunt doen!!!]) er gebruik van maken.
Onze massamedia zouden de wereld beter kunnen maken. Maar nee, het wordt gebruikt voor opportunistische doelen. Ach de travestieten, kiezen er toch zelf voor, zegt u dan. Neen g.v.d. als je het onderdrukt wordt je agressief. Dus het is geen keus. Dus duld ik geen gekke reactie's en wil ik me niet gespannen voelen daardoor.
Noch gekker trouwens. Als ik helemaal gekleed als vrouw de straat op ga, voel ik me gelukkig, ik ben bijna immuun voor gehoon. Maar als ik af en toe door omstandigheden toch naturel naar buiten ga en ik heb nog wel laarzen met hoge hakken aan, dan wordt ik dus meer uitgescholden door de jeugd of gek aangekeken. En ik ben er nooit klaar voor. Dus in de loop van zo'n wandeling wordt ik steeds agressiever van binnen. Vrouwelijk is om het inderdaad van je af te laten glijden. Manlijk is om de confrontatie aan te gaan. Ik denk er vaak aan, wat te doen. Ik sta machteloos en ik ben in de steek gelaten door de VVD (= kapitalistische) mafia, die de wereld al eeuwen terroriseert. Het kapitalisme won, maar wat leverde het op, oorlog, dat is geen toeval.
Om nog maar niet te spreken van die kut jeugd van nu. Vroeger was ik anti-Wilders en ik ben het nog, maar er is wel iets te zeggen. De argumentatie om arbeiders uit arme landen hier te laten werken tegen een laag loon, is gedaan op basis van hele boekhoudkundige financiele economische redenaties. Er is totaal geen rekening gehouden met de gevoelens van de Nederlanders noch van die van de immigranten zelf. Er is kil hard en emotieloos als een echte Hitler economisch gedacht. Namelijk als we dit niet doen lopen we orders mis, dan gaan andere landen wel die handel doen, die wij zouden kunnen doen. Dus de VVD-, winkeliers-, economenmentaliteit heeft er voor gezorgd dat er nu hier conservatieve jeugd rondloopt, die homosexualiteit, transgenderisme of androginiteit niet accepteren.
Wat moet ik nog? Kut jeugd, kut vvd-ers, kut conservatievelingen, slap dom laf kut proletariaat van lik me reet . . wat moet ik met jullie. Sadistische eikels. Jullie zijn een bende, een kudde klootzakken, daar op de Haarlemmerstraat. Politie zie je niet, ja hoog op een arrogant paard. Die kun je niet aanspreken en die letten niet op, ze zijn alleen bezig met hun loonstrookje. Wat een kut land, dit Nederland anno 2010. Er is een keerpunt geweest en het gaat alleen maar achteruit met alles. En dat is dus de volkswil als je geen interesse toont aan het volk, dan wordt het een bende gajestuig wat elkaar naar de afgrond leidt. Genoeg voor nu!

maandag 25 januari 2010

Niet zonder ons

Ramses Shaffy bedoelt hiermee de homoseksuele medemens

politie is . . . . (er zijn geen woorden voor, zo slecht!)

Ik ben voor een correcte politie, maar niet voor idioten, die zomaar op basis van een melding, iemand arresteren en vervolgens de zaak niet goed onderzoeken. Serge N. en agent Koeckebacker zijn grenzeloze sufferds. Ook weer lid van een korps, maar nu een politiekorps. Ze leren het nooit. Weet u hoe het komt? Elke staat compleet met leger en politie-apparaat is een criminele organisatie. Dit komt omdat ze in een ver verleden met geweld veroverd hebben wat er is. Democratie moest er een lief sausje over zijn, maar een kind doorziet dat het van oorsprong gewoon een criminele bende is. De V.S. zijn ook geen echte demokratie. Het kan veel beter. Denk maar eens na.

De politie zoals gezegd zet bijvoorbeeld ook eenvoudigweg onjuistheden in een Proces Verbaal of gebruikt bewust suggestief taalgebruik en zet aldus een officier van justitie, die werkt als een soort pitbull, express op het verkeerde been. Ik wist niet dat er zoveel gemeenheid en slechtheid in dit korps aanwezig waren. Het is verdomd nog niet dom ook zeg. Getuigen die iemand ontlasten worden doelbewust weggemoffeld in een zgn. mutatie i.p.v. een echt verbaal. Een argeloze burger weet geen raad en belt met de officier. De officier seponeert, maar niet vanwege onschuld, maar vanwege, ziekte. Dus Mevrouw Kitty N., die nu hoofdofficier is in Alkmaar (beloning voor pittbull gedrag) meent precies te weten wat er gebeurd is maar geeft zelfs op verzoek geen opdracht een getuige die de persoon geheel ontlast te horen en in een Proces Verbaal te verwerken.
Ik heb een klacht ingediend, maar die wordt gewoon een jaar vertraagd. Ik kon bezwaar aantekenen om de gegevens uit het register te doen laten verdwijnen. Dit is met pijn en moeite na anderhalfjaar gelukt, maar er blijft tussen de regels staan dat de persoon in kwestie schuldig is. Lebbis heeft gelijk. Het is een spelletje tussen advocaten en officieren over de ruggen van het plebs. En hé dat herkennen we weer als de studentenkorpsmentaliteit. Walgelijk gajes allebei.
Wist u dat die studenten ook expres heet verwarmd muntgeld van het balkon gooiden, in de hoop zo arme burgers te pesten en pijn te doen. Dat dames en heren is de bloem van de natie. Vindt u het gek dat we door een staatsgreep van economen (lulletje Balkenende cum suis) een oorlog in worden gerommeld en dat de staat ook na WO II vele doden op haar conto heeft. U kunt het veranderen, maar u bent bang. En dat brengt me weer bij de constatering dat het volk inderdaad dom en bang is. Maar ik heb er wel heel veel last van dat de elite slecht en het volk dom is en weigert na te denken. Dus Volk, ga nadenken!!!!!!!

P.S.
Na lang nadenken hierover, denk ik het volgende. De reden, dat de politie dit doet is om een verdachte, waarvan dus op dat moment bij hun (maar ten onrechte!) bekend was, dat hij iemand mishandeld had, want iemand, die dit gezien meende te hebben, meldde dit via 112 aan de meldkamer, die moeilijk doet of net doet alsof hij onschuldig is of de agent aanraakt, gewoon nog een keer met drie politiemannnen sterk op ambtseed te beschuldigen, zodat de oorspronkelijke "mishandeling" lekker blijft staan, mocht deze verdachte later gaan ontkennen. Zo zit het dus. Ze gaan er fanatiek van uit dat elke melding altijd 100% juist is. Dus als ze denken, wat doet deze verdachte van mishandeling raar en wie weet gaat hij misschien slaan, laten we hem maar aanhouden en vastpakken. Maar daar is dan wel een reden voor nodig, die wordt gevonden in aanstoting of een reflex.
De politie mag er dus van uitgaan dat een melding klopt. Maar moet dan later wel het goed onderzoeken. Dat is niet gebeurd. Ik had voor de zitting, dier nooit kwam om nader onderzoek moeten verzoeken. Ik heb echter met mijn stomme kop er zelf voor gezorgd dat het geseponeerd werd, zodat het nooit werd uitgezocht. Ik heb tegen de Hoofdofficier gezegd dat de rechter wel niet blij zou zijn met dit soort praktijken bij de politie, vandaar! De politie mag dus een verdenking overnemen, maar opnieuw beschuldigen om zodoende de schuld vast te pinnen is ontoelaatbaar. Toch hebben de agenten met hulp van de hulpofficier dit gedaan. Dat af en toe een melding van een getuige die belt fout kan zijn en waardoor een verdachte dus ook ten onrechte door de politie slecht behandeld wordt is iets waar de politie zelf geen last van heeft, De ten onrechte beschuldigde echter wordt opgezadeld met een puzzle, die hij niet kan oplossen. Dit is geestelijke mishandeling. Agenten mogen niet liegen of overdrijven, nooit! Ik heb dus mogelijk nadat ik stil stond en mijn zegje geedaan had, de agent aangestoten, zo van "luister nou eens". Nadat de agent opeens mij dan grijpt heb ik mogelijk als reactie of reflex een arm beweging gemaakt. Dit wordt dan gelijk heel negatief en niet aardig geïntepreteerd, want er was sprake van een verdachte van mishandeling in hun beleving, niet in de mijne! Voor je het weet lig je met je rug op de grond en zeg je tegen de agent, wat doet u nu? Antwoord": "Ja als we gaan vechten is het gelijk afgelopen"! Maar die opmerking van mij vermeldt hij niet in zijn PV. Liegen is ook weglaten! Liegen is ook expres overdijven, zoals van een onschuldige reflex een "kennelijk expres" handeling maken. Ze gaan dus door met 1. de oorspronkelijke melding overnemen en ernaar te handelen, 2. mijn onschuldige beweging als agressief te bestempelen en dit in de PV's te zetten. Ze kunnen niet meer terug.

Nog meer:
Toch als je de drie verbalen van de agenten leest, staat er nergens bewijs. Alleen de juiste taal wordt gebruikt om iemand te beschuldigen en de hoofdofficier te laten denken dat het inderdaad zo gebeurd is. Dit soort praktijken zijn natuurlijk bekend bij de Hoofdofficier, die wil dit inderdaad niet bekend laten zijn, zoals ik aan haar meldde, dat ik zou doen, met de getuigen die ik had opgeroepen, inclusief de straatkrantverkoper (gezond van geest en lichaam!), die expres niet werd gehoord, maar wiens getuigenis in een zgn. "mutatie" terecht kwam. Ik heb nb. nog een verklaring van de man laten vertalen en op schrift gezet en aan de politie gegeven. Officier Kitty N. die ik 6 mnd later sprak zei desgevraagd dat schuld toch al vast stond. Waarbij ze dus verwijst naar de drie pv's van de agenten. AHA.

Ik vind het i.v.m. hun eigen veiligheid te begrijpen dat de agenten zo handelen. Maar na de fouillering op straat, had alles nog besproken kunnen worden en uitgezocht met de dan aanwezige getuigen. Dit werd (expres?) onmogelijk gemaakt. En cruciale getuigen zijn nooit gehoord. In de brief, waarin gemeld wordt dat het van het H.K.S. af is, meldt men ook dat er ook anders gehandeld had kunnen worden en dat er sprake is van tegenspraak in de getuigenissen, maar weer kwetsend en irriterend, dat ik niet onschuldig ben en dat er dus sprake is van coulance. Als de Hoofdofficier seponeert, er is geen medisch dossier van de zogenaamde mishandeling en het het gaat van het H.K.S. af, dan is er volgens mij geen sprake van schuld. Anders zouden ze mij echt wel vervolgd hebben. Op papier is die schuld er wel, maar niet in de realiteit. Ik ben ook niet iemand die vecht. Ik kan alles verbaal aan. Het is ook idioot om tegen die gewapende agenten te gaan vechten. Dat is voor een hoogopgeleide vriendelijke man zonder strafblad op een zomerse dag ook niet reëel. Lijkt mij.

Op het dossier bij het Gerechtshof stond ook met potlood, "heterdaad" geschreven, dit lokt ook uit dat niemand de stukken met interesse gaat lezen.

Ziek wordt en ben ik er van, van dit alles. Juristen mentaliteit, de Yv**** Flodder mentaliteit, 'nog erger dan criminelen' mentaliteit!!!!!!

Allemaal belevenisen van Alice in Wonderland of m.a.w. zo zit de maatschappij in elkaar, dat kan dus gebeuren. Denk maar zo, het kan erger, joh. Relativeer en zet je over je woede en frustratie heen. Dat kan je, ik weet het!!