Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

zondag 18 januari 2015

Menselijke gedachtes vanaf het begin der tijden.

Natuurlijk heeft de Mens God verzonnen als oplossing voor alles. 

Geinspireerd op Guus Kuijer

God was voor de oude mens alles, maar vooral een projectie van bijvoorbeeld het geweten, de intelligentie, de intuïtieve wijsheid, de theoretische grote getuige bij discussies over hoe iets gebeurd kan zijn in een zaak tussen twee mensen en dus ook als een Rechter en van ons collectieve bewustzijn. Maar dit alles is slechts in het hoofd der mensen. Niet echt maar wel van belang als je je wilt verdiepen hoe mensen zich geestelijk hebben ontwikkeld. Het dient perse dus niet letterlijk genomen te worden, dat moet je je wel realiseren. Zeggen dat God niet bestaat klopt, maar ook weer niet, omdat het geloof in God wel bestaat. De gedachtes erachter bestaan. Uiteindelijk zijn alle mensen hetzelfde, gelovigen en atheïsten. maar ieder legt zijn eigen nadruk. En gelovigen veranderen ook van mening en interpretatie door de eeuwen heen.

In ben bezig een kort essay te schrijven over dit onderwerp, maar ben er nog niet mee klaar. Hieronder een eerste versie en punten, die nog verwerkt moeten worden. Maar ik wil het vast meegeven. Suggesties en adviezen zijn welkom.

In den beginne was er eerst het heelal en zon en de aarde en het leven en de mens en toen is de Godsdienst verzonnen. Maar sommige mensen dreigen het om te draaien. Ik werd voor deze blogtekst geïnspireerd door was Guus Kuijer net op zondag bij Boeken aan Wim Brands vertelde. Fantastisch. WOW. Kijk eerst even: VPRO Boeken met Guus Kuijer Goed, dus Guus Kuijer bevestigt dat zelfs in de Bijbel zelf staat dat de Aarde er al was, toen God in de Bijbel geintroduceerd werd. Maar men moet wel even eerst beschouwen dat Jahweh oorsponkelijk de God van dat Joodse herdersvolk alleen is en niet van de stammen in Europa. Hoe het nu bij de Joden, die mogelijk als eerste tot het monotheïsme zijn gekomen, mogelijk is gegaan, weten we niet. Ik geef u hieronder wat neerslag van gedachtes over monotheïsme en religie op basis van wat ik weet en wat er in mij opkomt. Misschien dat er in de loop van tijd er nog wat bijkomt of dat ik wat meer zou moeten studeren op het onderwerp, maar mogelijk vindt u mijn gedachtes zo al interessant.

Van Jacht naar Landbouw
Wat er in de werkelijkheid is gebeurd kunnen we een beetje benaderen met voorstellingsvermogen, logica en wetenschap, waaronder de Archeologie. Er is in zuid Turkije bij Şanlıurfa het antieke Urfa, een heiligdom gevonden, een soort Stonehenge, maar uit een tijd dat mensen nog jaagden circa 11.500 jaar oud, Göbekli Tepe genaamd.


Bron National GeographicEr werden net als in Lascaux wilde dieren afgebeeld. Maar dan als sculpturen op de zuilen. Het staat er ondanks de oorlogen anno 2015 gelukkig nog en is zodanig bijzonder dat het nog niet doordringt tot de mensen. Wat er bijzonder aan is, is dat het stamt uit het Mesolithicum, dus van vóór de ontdekking van de landbouw. De normale volgorde blijkt daar toch net even anders te zijn. Ik reconstrueer als volgt. Mensen jaagden en waren bijgelovig en bang dat de jacht niet zou lukken. Om zich daar tegen te weren kwam men samen op heilige plekken om te "bidden" of de jacht geestelijk voor te bereiden. Er moet dus blijkbaar toch meer "vrije tijd" zijn geweest (of motivatie) om bouwwerken te maken dan men aanvankelijk dacht. De gangbare theorie was dat de landbouw de mens meer gelegenheid zou hebben gegeven om zich te specialiseren in beroepen, die weer voor meer ontwikkelingen zorgden als koperbewerking, wiel, schrift en dus bouwen huizen en tempels. Maar dat is niet helemaal zo eenvoudig gegaan, zo blijkt uit Göbekli Tepe, waar dus typische zaken uit het Neolithicum, zoals bouw van tempels en meer er al waren vóór de landbouw. Voor meer erover, zie  Deze Quora BloggerIk denk nu dat vroege landbouw aanvankelijk een onderdeel was van de heilige rituelen  ten dienste van de jacht en moest zorgen voor brood voor gebruik tijdens die rituelen. Dus helemaal niet om de jacht te vervangen, omdat het leven als jager zo slecht was. Dat uiteindelijk de mens alleen nog maar van de landbouw is gaan leven en een gesedentariseerd bestaan is gaan lijden is een gevolg daarvan. Een maal gevangen in dat bestaan als boer met alle bevolkingsaanwas van dien, die weer gevoed moest worden, want er bleven steeds meer mensen leven, want die kwamen niet om tijdens de jacht, konden ze niet meer terug naar een bestaan als jager/voedselverzamelaar/herder en zaten we gevangen. Zie hiervoor Spencer Wells, "de Akkers van Pandora, uitgeverij Contact,"2010. Hoe een vroege landbouwgemeenschap van enkele millennia later er uitzag is te zien in Çatalhöyük, nabij Konya ook in Turkije circa 400 ten westen van Göbekli Tepe.
In de rooms-katholieke kerk is er nog het brood en het ouwel, Jezus sprak ook over brood, er is sprake van manna uit de hemel. Dat alles zijn aanwijzingen, dat brood een belangrijk heilig ding is.

De Grote rode draad 
Verhalen uit het oude testament zijn neerslag van de ontwikkelingsgeschiedenis van mens van herder naar landbouwer en naar stedeling en de worsteling van de mens hiermee, geprojecteerd op de verzonnen God, die dat dus niets vindt, maar zich gedwongen moet aanpassen. De verzonnen God wordt dingen in de mond gelegd, die komen uit een collectief onbewustzijn van de mens.

God kan ook de natuur representeren. De natuur is de vijand van de mens. maar de mens wil wat en lijkt te winnen, maar de natuur slaat steeds hard terug als ze dreigt te verliezen. Verwondering in een veilig bos over de schoonheid van de natuur, zoals de nederlandse National Geopraphic ban Juni 2011, beschrijft,  is echter naief en onwerkelijk en romantisch, typisch voor de westerling vanaf de tijd dat mensen in steden wonen en zich sterk wanen.

De mens was een wezen dat geweldadig was als een dier zonder geweten, gerepresenteerd door de duivel en is heel geleidelijk een  moreel wezen geworden, maar het morele sluimerde al eeuwig in hem om te worden gewekt. Daar gaat de Bijbel over. Het geloof verandert ook steeds. En moet dus door veranderen. De literatuur is het vervolg op de Bijbel, zei Brands en dat klopt denk ik. Het onderbewustzijn van de mens drijft ons voort. Als mensen maar wat doen volgen ze dit en dat is goed voor het grote plaatje.

Ontwikkeling van vele Goden en Animisme naar één God, naar geen God, waar mens en God samen vallen samen, zoals het eigenlijk is, zelf verantwoordelijk met elkaar en niet alleen!

Waarom überhaupt een God
De zin, die God uitgesproken zou hebben, "Gaat heen en vermenigvuldig u", is ontstaan in een tijd dat nog niets bekend was van DNA en dat genetica en hormonen ons drijven en werd het onder woorden gebracht dat die autoritaire kracht alles stuurde. Dus zo werkte dat toen in een tijd dat autoriteiten sturend waren, er werd één autoriteit gecreëerd als verklaring voor alles. Zo moet men ook de creatie van de aarde en de mens door een God zien. er was geen wetenschap ter verklaring. 

Nieuwe Testament
De kerk, niet de gelovigen en de profeten, heeft veel dingen expres verkeerd gedaan. De autoriteiten zijn a.h.w. vroeg geïnfiltreerd in de vroege christelijke kerken en hebben het veranderd naar een autoritair volgende kudde. Jezus zei dus, doe als ik, dus leef en denk na en mediteer en je krijgt contact met God, aldus ben je ook een zoon van God. Er is geen autoriteit boven je, behalve je eigen geweten. Dat is vijandig tegenover de autoriteiten, Vandaar de kruisiging.

Vergissingen
Christendom en Islam zijn eigenlijk vergissingen en afsplitsingen van het Jodendom. Het geloof in één God is eigenlijk net zo simpel, primitief of oer, als geloof in animisme, wat we heden ten dage allemaal gek vinden. Eigenlijk is God of Jahweh de God van de Joden en van niemand anders. Het volk bestaat nog en zij hebben niet gevraagd om die navolging, meen ik. Het zijn afsplitsingen. In noordwest Europa zijn we Friezen, Cananefaten, Saksen, Kelten, Galliërs, Franken en aanbidders van de boom. Het christendom en de Islam zijn met geweld de mens opgedrongen. Sommige bloghertjes zeggen dat de Profeet Mohammed zo gewelddadig was, maar alles was gewelddadig toen. Ook de kerstening van Europa is begonnen in de donkere middeleeuwen, de zogenaamde "Dark Ages" na de ineestorting van het Westromeinse rijk, toen een Merovingische vorst besloot Christen te worden en derhalve moesten al zijn mannen en volgers dit ook worden. Dus door sociale dwang. Er zijn lieden die zeggen dat we een leven in een samenleving die gestoeld is op alleen Joods Christelijk gedachtegoed, maar vergeten het oer van wat we hier zijn. We zijn wel een mengsel van dit alles. Het oer zit heden ten dage bijvoorbeeld ook in het vrijheidsgeloof van ondernemers of scheppingsdrift van kunstenaars en in het samenkomen met elkaar.

Samen zijn en vertrouwen hebben is gezond
Religieuzen mensen doen vaak alles wel goed, maar steeds weer met die gekke gedachtekronkel van een dwingende religie. Maar ze leven langer, helpen elkaar, geven elkaar kracht, zijn lekker bezig, zingen samen en doen dus wel iets goed.  Een realistisch soort gelovige, een gelovige van de 21e eeuw zogezegd, is echter ook relativerend en neemt het niet letterlijk. Eigenlijk zijn de filosofen, de denkenden en de atheïsten de echte gelovigen en de fanatieke volgers zonder humor en die niet zelf nadenken niet, waarbij dan de extremisten uit laatstgenoemde groep en de "letterlijken" een gevaar vormen voor de groep en zijn omgeving. We zouden terug moeten grijpen op onze oer, maar de goede dingen behouden of meenemen uit de Bijbel en de religie. Dus met een moraal en niet volgens het "recht van de sterkste".

Toekomst
We zouden aldus de gemeenschap van mensen moeten herstellen los van de boeken, maar wel losjes met de boeken in een gezamenlijke toekomst hier met zijn allen op aarde. Een soort vakantie paradijs met verplicht corvee voor iedereen.