Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

vrijdag 27 februari 2015

Beste Danièle de V. van Buurtbemiddeling,

Van: DM [mailto: xxx@gmail.com] 
Verzonden: vrijdag 27 februari 2015 17:24
Aan: Buurtbemiddeling
Onderwerp: Re: Uw nieuwe melding over dhr. xxxl

Na een goed kort gesprek met mw. H.D. van de GGD Hollands Midden, is mij duidelijk gemaak dat buurtbemiddeling geen zin heeft, omdat de heer de beneden buurman zich niet verbeterd. Er werd eerder vandaag om 13.30 of zo weer belletje getrokken. Wat mij weer nerveus maakt, te meer hij zijn excuses voor bierflessenincident niet heeft gemaakt en mij dus gespannen houdt en telkens weer opnieuw maakt en mij de schuld van alles geeft. Ook over geluiden 's-nachts, die ik ook hoor en vervelend zijn, maar buiten mijn schuld liggen, maar die hij wel meeneemt in zijn woongedrag ook naar mij toe.

Hiermee sluiten we dus de bemiddeling af en start ik de juridische procedures. Indirect omdat de regering bezuinigt op de zorg, omdat zij menen de hele wereld in geld te kunnen uitdrukken, wat niet kan en vandaar uit bestieren, hetgeen niet goed is.

Ik wilde het wel proberen, maar de professional zegt dat het geen zin heeft. Het is dus niet mijn beslissing, dat zou de de verkeerde conclusie zijn, maar is meer een objectief gegeven,

groet 
D.M.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buurtbemiddeling
aan: DM
datum: 3 maart 2015 09:27
onderwerp: langegracht XXXX

Beste DM,

Fijn te horen dat je een goed gesprek hebt gehad met H. D. Ik vreesde ook al gezien de psychische toestand van de heer xxx dat buurtbemiddeling niet aan de orde kan zijn.
Succes met de verdere stappen die je onderneemt. Ik houd het nog even aan en sluit de zaak over ca. 1 maand.

Met vriendelijke groet,
Danièle xxx
Buurtbemiddeling Leiden en omgeving

Libertas Leiden
Rijnsburgersingel 60| LEIDEN
Postbus 271 | 2300 AG  LEIDEN
T 06 5263 7119
buurtbemiddeling@libertasleiden.nl | www.buurtbemiddeling.libertasleiden.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DM
aan: Buurtbemiddeling ,
Meldpunt ZHN 3620 ,
Info
datum: 4 maart 2015 15:04
onderwerp: Re: langegracht xxx

aan Meldpunt, Info, Buurtbemiddeli. ...

Beste Danièle xxxx (buurtbemiddeling), HD (GGD), PvdS (Portaal) èn MW (Portaal) en Zorg behandelaar van de heer xxx (anoniem voor mij) en de vader van xxx
(Gaarne doorzenden als u een email adres heeft)

Ik kan niet leven met de deze Pat stelling die nu ontstaan is. Iedereen heeft het naar zijn zin behalve ik, de regering bezuinigt en plaatst een bepaald soort patiënten in de woningen van o.a. Portaal, Portaal hangt de salon socialist uit en voert dit gedwee uit, de GGD vind het ook best, omdat ze het beleid moet uitvoeren en werkt daaraan mee en zegt dat de heer xxx  niet voor rede vatbaar is en dat er geen bemiddeling mogelijk is en buurtbemiddeling voegt zich daar naar, maar Libertas wordt bijv. ook weer betaald door Portaal. De wijkagent denkt dat als hij ontslagen is uit het ziekenhuis dat hij weer beter is en voor rede vatbaar, maar dat is hij niet. En houdt de vinger aan de pols. Mijn adviseurs zeggen dat ik hem moet negeren en niet moet proberen hem te bevatten.

Vervolgens zit ik opgescheept met een patiënt, die zaken omdraait en onder de huid zit. Hij biedt namelijk niet gewoon zijn excuses aan voor het bierflesincident en zijn vader bijvoorbeeld komt ook met niets. Maar ook als er even niets is, is er bij mij steeds een zenuwachtig gevoel of zoals nu even daarnet een psychische secundaire interne na-reactie over de situatie, die is ontstaan. Ik kan namelijk door zijn manier van doen in het verleden niet meer gewoon wonen hier. Een keer maanden geleden beukte hij met een hamer tegen het beton toen ik bijv. plaste met geluid of mijn huis bezemde e.d. Ik heb me aangepast, maar doe dat niet meer. Maar dan voelt het net alsof ik overlast veroorzaak, terwijl het normaal is wat ik doe (plassen, bezemen, iets laten vallen, opruimen, tikken, laat op zijn maar stil etc. etc ). Recent dus gooit hij zomaar een bierfles op balkon onder vage beschuldiging. Van dit alles wordt ik nerveus. Ik denk er steeds aan. Ik kan dus niet gewoon leefgeluiden maken zonder aan hem te denken. Ik weet niet waar hij zich nu nog aan ergert, maar ik weet wel dat ik normaal niets verkeerd doe. Ik krijg dus last van een innerlijke verwarring. Ik heb geen zin om geld uit geven om de vloer te vervangen voor een andere vloer die een beetje minder geluid geeft maar voor hem ook niet perfect is, want dan moet ik bijv. stofzuigen en dat tikt ook tegen de stoelpoot of zo. Dus ik kan geen kant op. Verhuizen onder druk naar iets wat ook niet geschikt is voor mij en dat is 90%, is ook geen optie. ik zoek wel, maar het kan nog wel lang duren voor dat ik iets vind en krijg.

Dit soort patiënten, (of wat dan ook zijn stempeltje is) kunnen zo zonder goede communicatie niet tussen gewone mensen wonen. Die stoten zo'n iemand af. Nu ben ik bezig geweest mij aan te passen aan een bepaald soort patiënt en dat wil ik niet en doe dus ook niet meer. Behalve 's- nachts, dan ben ik i.i.g. stil. 

Ik kan dus niet anders dan proberen hem juridisch weg te krijgen, Maar daar zijn de feiten waarschijnlijk of misschien te persoonlijk en niet objectief voor naar de mening van rechter. Maar persoonlijk is juist wat telt. Objectief bestaat niet. Ik wordt gedwongen na te denken over strategieën en procedures, die ik niet wil doen, omdat ik er niet geschikt voor ben en er geen zin in heb, omdat ik nou net geen vechtjas en psychopaat ben, maar gewoon vrede wil. Bovendien is een goede advocaat ook moeilijk te vinden. Misschien zijn er meer feiten bekend over hem, maar die ken ik niet.

Mijn persoonlijke psychologische levenssfeer en gezondheid worden aldus ernstig aangetast door dit beleid van Portaal en alle anderen, inclusief de overheid onder dit minderheidsregime van frauderende winkeliersfiguren.

Dus geen bemiddeling, zoals nu is ook geen optie, want hij moet laten zien aan mij dat hij spijt heeft en normaal gaat doen. En ik heb nog meer voorwaarden als bijv. mijn gewone geluiden te accepteren en met oordopjes te gaat slapen en dus gewoon in vrede gaat samenleven. Ik wilde hem hiervoor laten tekenen zodat bij overtreding van de bindende afspraak hij dus weg kan. Deze stap wordt nu door deze handelswijze geblokkeerd door jullie allemaal, omdat jullie het regeringsbeleid klakkeloos menen te moeten uit voeren.

De conclusie moet zijn, dat als hij niet geschikt is voor buurtbemiddeling hij niet geschikt is om hier te wonen. 

Als Portaal en de familie en de GGD en alle anderen willen dat ik hem accepteer moet er wel wat mijn kant op gebeuren. Dat is dus wel een goed gesprek en wel bindende afspraken, juist om te laten zien dat hij het wel of niet kan, want ik (of welke willekeurige bovenbuurman dan ook) heb ook rechten en ik moet niet de enige zijn, die aan mijn rechten denkt, want dan worden we allemaal op onszelf teruggeworpen en zijn het steeds de sterke partijen die het goed gaat en hun zin krijgen. Dus openheid en meedenken graag.

Want van een niet-professional op het gebied van psychische ziektes, als ik, kun je niet verwachten dat hij zo maar kan bevatten wat er is en er mee om kan gaan, zonder enige moeite en uitleg van u allen.

Bemiddeling tussen twee gezonde personen kan, zeker als ze alle twee een beetje fout zitten en bereid zijn dit te erkennen. Maar een gecompliceerde patiënt, die een buurman, die ook niet perfect is wil meesleuren met intimidatie, geplaag en gepest is een ander verhaal. het lijkt dan tussen twee personen, maar het is wat anders. 

Misschien moet er een soort Protocol worden ingesteld voor het plaatsen en laten wonen van patiënten in de wijken. Want niets doen en wachten op gedoe is ook niet netjes. Het is als een soort val die opgezet wordt. Als je niet tactisch tegen de patiënt doet ben je het haasje. Ik ervaar gevoelsmatigs de huidige ontstane situatie als stilte voor de storm, die misschien wel of niet komen gaat.

U verwacht van mij dat ik voldoende positieve kracht heb om dit te bolwerken en hem alles maar weer vergeef. maar dat is niet zo. Er is ook extreme verkeeroverlast en in de toekomst in 2016 komen er hier veel meer bussen te rijden, die optrekken bij haltes en stoplicht, waardoor ik weer een meer gespannen wordt. Dus ik heb al te veel woonstress. Dat komt er bij.

Als allerlei gekke dingen maanden lang afwezig zijn en blijven, is het probleem bij mij psychisch weer voorbij en word ik geleidelijk weer rustiger, maar dan moet hij echt niets verkeerds meer doen (zie dossiers). Als men wil weten wat mijn grenzen zijn is de verzochte goede communicatie dus wel gewenst.

Gaarne goed doordachte reacties en/of adviezen die mij kunnen helpen,

Groeten
DM
Langegracht xxx
xxx Leiden
071--xxx
06-xxx
Beste Wijkagent Leiden Centrum,

27-2-2015, vrijdag
Hier weer een bericht over de beneden buurman. Zojuist werd er weer belletje getrokken bij mij en zo te horen ook bij de andere benedenbuurvrouw, omdat de hond even blafte. Ik hoorde iemand weg gaan, aan het dicht gaan van een deur, maar in de gang en buiten voor en achter zie ik niemand. Het is dus iemand uit dit pand of met een sleutel van dit pand. Dit vindt geregeld plaats sinds benedenbuurman hier woont. Dat is geen toeval. De heer is niet voor rede vatbaar. Ik heb Buurtbemiddeling gecontacteerd omdat op de site van de Politie werd vermeld dat er bij stalking door buren ook contact gezocht kan worden met 1. de Wijkagent en 2. buurtbemiddeling. Ik heb me daarom opgegeven. Mw Danièle de V. gaat u contacteren. Maar ik zie hetgeen beneden buurman doet als psychopatische stalking. Hij is volgens mw D. van de GGD niet ziek, zoals ze ca. een half jaar geleden mij melde, maar is dus wel opgenomen geweest en heeft, denk ik, dus een gestoorde persoonlijkheid en daar is dus niets aan te doen, daar kom je niet van af. Danièle de V. van Buurtbemiddeling zou contact met u opnemen om de checken of hij wel toerekeningsvatbaar genoeg is om te komen tot afspraken. Ik wacht af. Ze laten me gewoon wachten. Ze stuurt expres geen bevestigende mail en zegt als je niets hoort moet je gewoon bellen. Klinkt niet bemoedigend. Libertas word in kader woongenot door Portaal betaald en zijn dus niet onafhankelijk zoals Martin W. van Portaal eerder in een brief beweerde. Portaal is verantwoordelijk voor woongenot, omdat ik maandelijks geld betaal. Ze maken het niet waar. Ze zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van een psychopaat in een gewone flat. Ook al wisten ze het zgn niet, dat is dan ondernemersrisico. Zoals ik wel vaker heb geschreven hij kan niet tussen gewone mensen wonen en moet apart gezet worden in een kamp of zoiets, maar niet zo maar hier tussen de mensen. Ik krijg er stress van, die ik heftiger voel als er weer iets is en dat blijft in zo'n zenuwentoestand terugkomen. Mij treft geen enkele blaam. Het kost mij ook tijd, zoals deze mail weer. 

Kunt u voor uw rekening nemen en garanderen en uitleggen aan Danièle de V. van Libertas dat de heer benedenbuurman volledig geestelijk gezond genoeg is om afspraken te maken en er zich aan te houden. Ik denk het niet. Men dient niet mee te gaan met de wanen van een gek. Het is dus niets iets objectiefs tussen beneden buurman en mij, laat dat duidelijk zijn. Ik zou graag willen dat we Portaal, Politie, GGD, en de inrichting er voor gaan zorgen dat hij vertrekt, want hij is hier niet te handhaven. Maar indien u de vraag van Danièle de V. dus positief beantwoord en ik hoor dat spoedig van haar, dan wil ik de "bemiddeling" aangaan, waarbij er van mijn kant helemaal niets veranderd hoeft te worden, omdat ik niets verkeerds doe en het enige wat hij moet doen is beloven een hoop dingen niet meer te doen en zich normaal te gedragen.

Ik kan mijn bel niet uitzetten, anders kan ik geen pakjes ontvangen en hoor ik u niet bellen.

Dat ik belletje trekken zo erg vind, komt door de opeenstapeling en terugkeer van gebeurtenissen en de associatie nu kort geleden met glas gooien en vals beschuldigen. Stress blijft dus terugkeren, omdat er telkens nieuwe dingen worden gevonden om mij te stresseren, zoals laatst twee verschillende middagen, extreem schreeuwen en joelen en teksten met verwijzing naar mij wat enorm vervelend is als dit gebeurd door asociaal volk, want zo zie ik ze. Als hij normaal wordt en doet, zakt dat negatieve idee en denk ik ook weer iets positiever. Dit om aan te geven hoe ik mij voel met een psychopaat onder me.


Groet D.M.

vrijdag 20 februari 2015

Wie is toch mijn publiek, bijv. bezoeker met Firefox en Linux, een robot of een echte fan?

Printscreens van Blog statistieken


Zodra ik iets blog of bijwerk zijn er opeens bezoekers. Als ik mijn eigen pagina bezoek zonder ingelogd te zijn, zie ik mijzelf terug in de statistiek, maar altijd vergezeld van een dubbel bezoek van Firefox/Linux. Wie heeft de verklaring?

vrijdag 13 februari 2015

Brief aan mijn agressieve buurman, die glas werpt op mijn balkon

Aan de bewoner van ...,

Hier een kort bericht van je bovenbuurman. Ik wil geen contact met je en dus ook geen ruzie. De geluiden die je van mij hoort zijn dan ook niet bedoelt als communicatie en dienen door je genegeerd te worden als van generlei betekenis, net zoals bijvoorbeeld het verkeer. Ik negeer jouw geluiden ook.

Ik ben niet overgevoelig voor geluid, dat is een misvatting. Ik ben wel mondiger als het gaat om het bestrijden van echte overlast, zoals harde muziek e.d. Ik communiceer dan altijd gewoon netjes. Ook al zou ik soms gevoeliger voor geluid zijn, dan is dat mijn probleem en reageer ik me zeker niet op asociale wijze af op andere mensen en wil ik ook niet dat jij je met mijn problemen bezig houdt.

Ik zal je in de gang gewoon blijven groeten, om te laten weten dat alles in orde is, maar niet om een communicatie of contact te starten. Als ik het een keer vergeet, maak daar dan geen probleem van.

Indien je werkelijk denkt dat ik wel steeds in de afgelopen maanden bezig ben me te ergeren aan je en te reageren op je of expres dingen doe om je het leven zuur te maken, dan is die gedachte van jou het probleem, omdat ik zoals gezegd me niet erger aan je en de geluiden of tikjes die je van mij hoort dus niet bedoeld zijn als communicatie van ergernis. Ik veroorzaak objectief gezien geen overlast en ik mag gewoon leefgeluiden veroorzaken en dat mag jij ook en dat doe je ook en dat hoor ik ook en dat is binnen de normale objectieve grenzen geen probleem. Ik verwacht wel dat je inzicht toont en je normaal en beleefd doet en niet crimineel en intimiderend gedraagt. Indien je hier een probleem blijft zoeken, maak je jezelf en mijn leven tot een neurotische  hel.

Door jou intimidatie en communicatie in het verleden heb ik wel al zeer overdreven maatregelen getroffen in mijn huis die mijn geluidjes beperken, zoals gebruik teiltje en afdruiprek, plassen zonder geluid, toetsenbord van de pc op schoot op een plank op een doek, lopen op sokken, deur beneden zacht dicht, dempende doek onder vuilnisbak i.v.m. dichtslaande klep. Dus je mag best blij zijn met mij als buurman. Natuurlijk valt er af en toe iets, stoot ik me, tik ik zomaar ergens op, ben eens boos of hoor je geluiden die huishoudelijk, verzorgend of technisch van aard zijn, zoals schoonmaken, waarbij ik een keer per ongeluk tegen de cv tik met een borstel of bezem of me scheer en met mijn mesje tegen de wastafel tik om de haartjes te verwijderen of bezig ben met repareren van audioapparatuur etc. Al die geluiden zijn minimaal en dienen ook genegeerd en niet beantwoord te worden, omdat ze niet als communicatie bedoeld zijn. Als je deze geluiden wel een betekenis geeft, dan duidt dat er op dat je gespannen bent en latent agressief en als je daar uiting van doet, maak je jezelf belachelijk, omdat het gebaseerd is op een verkeerde interpretatie van feiten.

Dus als ik door de nood gedwongen met je moet communiceren, dan schrijf ik je een brief, zoals deze en ga ik niet zoals jijzelf expres tikken tegen de muren, waar jij dan weer op zou kunnen reageren. Indien jij wel zomaar keihard tikt is er ook een kans dat je ongewenste conflicten creëert.

Er is een hoeveelheid getik wat je overdag moet incasseren en waar je niet op moet reageren. ’s-Nachts is anders, ik hoor dan ook geluiden, die ergeren me ook, maar ze komen niet van mij.

Ik neem aan dat met deze brief alles weer even recht gezet is en we weer verder kunnen als buren met de gepaste afstandelijkheid. Ik neem aan dat daarom het werpen van gevaarlijke voorwerpen, zoals glaswerk mijn richting op tot het verleden behoort en dat je ook niets nieuws verzint om conflicten te zoeken.

Groet

Je bovenbuurman

Buurman wierp zondagmorgen 8 februari agressief uit ergernis volle bierfles op mijn balkon!Hij heeft geen excuses gemaakt of begrip getoond of beterschap beloofd.

Pratende buren, met steeds darten en schreeuwen, dwars door beton hoorbaar. Effect moeilijk via deze video te bevatten. Maar toch. Ook stukje beat en ongearticuleerd dom veel te luid gesprek op zijn balkon beneden mij buiten. Duurde van 13.00 tot 19.00. Voor het beste resultaat met headphone beluisteren.Hij is zelf als hij alleen is, heel bang voor van alles en snel boos en denkt dat mijn leefgeluiden klopsingnalen zijn. Gebruikt vervolgens een paar vrienden om mij de angst aan te jagen die hij zelf voelt of mij ten onrechte belachelijk te maken. Want er worden dingen geschreeuwd die op mij slaan als: "buurman", "lekker ergeren" e.d. Maar wat hun punt hiermee is, is mij niet duidelijk. Mogelijk genieten van gehaat zijn. Of willen ze de illusie in stand houden dat ik me erger, zodat hij kan blijven denken dat geluiden van mij expres zijn als protest. Een soort zichzelf in stand houdende neurose, waarin ik betrokken wordt. Hij is dus verslaafd aan de kick van het bang en boos zijn.

Hij veroorzaakt dus zelf best geregeld duidelijke indringende zogenaamde leefgeluiden. En mogelijk expres overdreven te vaak te hard. Ik gedoog en tolereer de afgelopen maanden en reageer niet. Maar na gooien bierfles door hem en ondanks aardige brief van mij en poging tot gesprek in de hal, blijft hij mij vals beschuldigen van nachtelijke overlast en krijg ik geen excuses om de sfeer van zijn kant te verbeteren. In plaats daarvan gaat hij keet trappen. Indien de sfeer weer goed zou zijn en zo'n groep niet expres zich op mij zou richten met verbale teksten zou het kunnen. Er staat verzoek bij Libertas tot bemiddeling, er worden beloftes gedaan, is afwachten, maar op tussentijdse mails hoor ik niets. Wacht af. Er staat belverzoek aan Portaal om tot oplossing te komen. Indien bemiddeling niet lukt en Portaal laat niets horen, dan moet ik wel een advocaat bellen met aanklacht tegen Portaal van derving woongenot en gelegenheid geven stalking, treiterij, psychische mishandeling en overlast en aangifte tegen hem vanwege stalking (belletje trekken, kwaadspreken, flessen werpen, bedreigen in verleden, uiting geven van paranoïde gedachten, met hamer tegen beton beuken) met dossiers van Politie, Portaal, GGD, psychiatrische kliniek en mijzelf. Portaal heeft niet gebeld. wacht op Libertas nu.

  • 27-12-2014, Er wordt om 13.30 weer belletje getrokken. Heb Libertas/Buurtbemiddeling weer gebeld, geen gehoor VM ingesproken, Wijkagent Willem van Egmond gemaild, Zie hierboven met verzoek door te geven aan Buurtbemiddeling dat buurman geschikt is voor bemiddeling, omdat Danièle de Vries van Libertas dat wil, terwijl voorstel Buurtbemiddeling juist van de wijkagent kwam (vertragingstactiek Libertas). Om 13.51Patricia van de Sande van Portaal gebeld, bericht achter gelaten om bemiddeling te bespoedigen, want ik wacht, zij . 13.51 Portaal gebeld Patricia van de Sande is er niet, heeft mail van telefoniste Kuijken gekregen. 
  • 27-2-2015, 17:03 ik heb net gebeld met Hella Duivenvoorden. Kort gezegd, buurtbemiddeling heeft geen zin, is haar mening. Buurman moet ergens wonen en regering zegt niet in instelling maar thuis. Oplossing is ga verhuizen. Ik tikkeltje geërgerd. Verder Portaal doet niet expres. Lijkt mij ook. Ik zeg juridische strijd moet dan beginnen, want idee Buurtbemiddeling  was als idee gegeven door Site Politie bij Buren stalking. Maar dat stopt dan dus. Wijkagent was degene die zelf met bemiddeling kwam, dus dat stopt dan hier. Hella zegt dat ik in toekomst naar haar advies mag verwijzen dat bemiddeling geen zin heeft. Buurtbemiddeling gemaild.
  • Na reacties, schrijf mail aan alle partijen zie ook hierboven.
  • 5-3-2015, do. Om circa 1.00 in de nacht ik ben nog wakker hoorde ik andere buurman schuiven met zijn stoelen. Opeens een keiharde knal om 1.00 in de nacht uit de hoek ergens schuin beneden. Ik slaap daarna wel in. Om 4.30 slaap ik, maar wordt gewekt door harde tik, die of veroorzaakt wordt door mijn oorkap die klikt of door iemand die op een deur of muur hard tikt. Van de stress kan ik niet meer slapen. Blijf malen en denk aan rare rol andere buurman. Om 11.05 of zo wordt er gebeld. Ik sliep dus het kan ook in mijn droom zijn. Ik ga kijken er is niemand. Belletje trekken. Ik moet plassen en plas zittend dus hoorbaar voor hem en een minuut er na wordt er even gedart 6x reactief gedart. Om 11.35 hoor ik hem praten met een manlijke vriend, dezelfde schreeuwerd als eerder, ze praten rustig. Maar het is dus niet lang na mogelijk belletje trekken van eerder. Terwijl ik dit schrijf hoor ik iemand met zijn deur ergens in de hal. Hal is erg gehorig vanwege galm en indeling appartement in gebouw. Ik word ook nerveuzer.
  • 6-3-2015, vr vanaf ca. 22.20 Hij heeft visite met wisselend luide muziek en klappen op balustrade van balkon beneden en rumoer. Om 22.38 Muziek tot nu toe niet te hard. Maar na 23.00 even checken. Om 22.49 stofzuigen andere buurman weer stil…. Om 23.07 weer matige redelijk hoorbare “muziek” bij mij hoorbaar. 23.10 Even opnames gemaakt. Kort later weer stil rond 23.30 is ok.
  • 9-3-2015, ma. 15.48 muziek even iets harder geeft niet. Maar om 16.30 andre hazes te horen bij mij boven binnen en voor nog harder. Vervelend. Later wat zachter, maar is zacht hoorbaar. Andere muziek stijl om 16.49. Rap. Blijft rommelen daaronder veel te harde bas en muziek. Om 16.52 nog. Om 16.57 opnames gemaakt. Om 17.03 stil. Toch gaat het zachtjes weer door. Om 17.15 een keiharde klap ergens onder mij bg. Loop weer harder om 17.24 nog. Even boodschap gedaan terug om 17.47 nog opnames gemaakt. Zijn balkondeur open. Achter niet zo luid, want muziek is voor. Ook korte opname gemaakt. In mijn werkkamer achter ook nog hoorbaar. Om 17.53 nog. Heb zelf even om hem bij realiteit te brengen radio met zware bas hard aangedaan. Helpt niet.  Toch politie bellen. Even wachten. Heb rond 18.00 en 18.30 een paar keer hard gestampt. Diverse opnames gemaakt, in gang en eigen woonkamer. Probeer piek van decibel te pakken. Om 18.45 stil, voor hoe lang? Muziek overlast opgenomen in speellijst. Dit geeft naast enkele pieken, ook weer hoe het heel de tijd was
  • 11-3-2015, Portaal gemaild met link naar video. Wijkagent kwam langs. Ik moet Portaal blijven contacteren. Hij accepteert mening Libertas Buurtbemiddeling dat bemiddeling geen zin heeft en neemt geen contact met ze op.
Mijn persoonlijke beleving in dossiers vanaf 1 augustus 2013

zondag 1 februari 2015

Geluidsoverlast thuis en SOLK

Deze tekst even voor mijzelf.
Ik ervaar veel geluidoverlast thuis als ik alleen ben en wil ontspannen. Ik las in de NRC van 31 januari 2015 dat er zoiets als SOLK bestaat. Beschadiging door iets, lijdt tot nog meer gevoeligheid ook bij minimale dosis. Dat heb ik misschien met geluid. Oorzaak en oplossing word daar gezocht in bestrijden klacht van de mensen. Dat is nog al een klus, want het gaat om  één miljoen mensen in Nederland, zo blijkt en dat lijkt me raar en verkeerd om. Ik moet dan maar aan Yoga gaan doen en de gekte van de overlast moet maar doorgaan, omdat dat goed is voor de economie of zoiets. ERG!.


Daar klopt iets niet. Laten we zacht zijn voor elkaars beschadigingen en gevoeligheden en de mensen niet overlaten aan hun ellende en eisen dat ze het maar zelf moeten oplossen, want dat kan niet. Als ik ziek wordt van virussen moet ik niet meer in aanraking daarmee komen. Eenmaal ziek behandelen ok, maar ook vermijden oorzaak. Twee kanten. Veel mensen worden ziek van stress door geluidsoverlast. PUNT. Dat kan ik dus niet zelf in mijn hoofd oplossen, want het kan overal opduiken en ik ben wie ik ben en ben goed zo, We moeten het samen doen en de regering of een overheid is die vertegenwoordiging van ons allemaal, die dat moet doen. Maar ze gedragen zich als een paard van Troje en lossen simpele problemen die allleen zij kunnen oplossen expres niet op, dit als verlengstuk van de anarchistische visie dat banken, bedrijven en de winstzucht de wereld moeten runnen. Dus ik heb bijvoorbeeld een veel te goede digitale camera, die ook overigens te veel studie vereist, heb een wasmachine, warm water en nog meer, maar ik woon in ongezonde stresserende herrie. Ik heb liever vrede in armoede. Ik wil dat ook, maar het is niet te vinden en het mag niet van de kapitalistische dwingende overheid... Realiseert u zich dat wel? Goed dat is een!

Er zijn soorten overgevoeligheid voor geluid, soms samen met hoofdpijn en er is van alles mee te associeren. Hier een lijst van oorzaken. Het is algemeen geldend, sommige slaan op mij, andere niet. Overspannen zenuwgestel door innerlijke stress, ongeduld, geboortetrauma, piep in oor door kapot geslagen trommelvlies, zijnde een blijvende gehoorbeschadiging, traumatische ervaring, kater, verkeerde medicijnen, hersenschudding, te lang gespannen achter beeldscherm gezeten, te lang blootgesteld aan geluid in een fabriek, zodat dat een trauma is, ernstige liefde voor de aangenaamheid van de geluiden in de natuur waarin men tot geluk kwam als vlucht voor stress huidige wereld om in eenzaamheid problemen op te lossen of even gelukkig te zijn, gewend aan stilte in bibliotheek, je willen concenteren op aangename intellectuele prettigheid, krant willen lezen, geen pc, tv of radio aan willen.

Sommige dingen zijn maar kort andere dingen spelen een leven lang bij mensen en ik ben echt niet de enige. we zijn met veel meer.

Ik zal ter verdere illustratie de geluiden even opnoemen die zoal hier voorkomen, binnen of buiten voor of achter, in verschillende frequentie en sommige echt stoorbaar en andere weer minder of niet en ook persoonlijk voor mij en echt objectief, maar blijkbaar alles opgeteld, te veel voor mij: krijsende baby 's-avonds laat, hangjongeren 's-avonds laat, spelende kinderen op plein, meeuwen, feesten buren, beukend evenement in de stad, roekende duiven op balkon te vroeg in de morgen, gepraat in de tuin, musicerende buren met ramen en deuren open, schuivende stoelen '-nachts, gegalm in de hal van lang pratende buren en kinderen, boren in beton, onbestemd geluid van getik van metaal op beton overdag en 's-avonds en 's-nachts, gepiep van machine ergens binnen en buiten, geloop van hakken op harde vloer in een appartement ergens vlakbij, vliegtuigen, helikopters, vliegtuigjes, dieselvoertuigen, bouwverkeer, landbouwverkeer, trompettende of brommende sportuitlaten gemonteerd op te kleine auto's ter compensatie minderwaardigheidcomplex, gewone motorfietsen, extreme mortorfietsen, algeheel gebrom van stadsgeluid ergens 's-nachts binnen hoorbaar, timmeren, schreeuwende mensen ergens in gebouw, gillende vrouw, ruziemakende buren, kerkklokken, gillende kinderen buiten en binnen, bal tegen metalen garagedeur, geratel op de rails van open en sluiten van metalen garagedeur, lang stationair draaiende motorfietsen of Porsche met zwaar geluid op plein achter, langdurig keffend hondje buren, kort zwaar blaffende hond beneden, verbouwingen en geklus, geknal van slaande privé binnendeuren, knal buitendeur door deurdranger, deurbel buren bij mij hard hoorbaar, lopen in gang begane grond op beton, bij regen gedruppel op houten raamlijst buiten  door ontwerpfout afwatering, slijptol dichbij of ver weg buiten, mechanisch gepiep ergens, sirenes, hijwerkzaamheden, bezemwagen, bladblazers, hoogdrukwaterspuit buren buiten, stratenmakerswerk, maandenlang zacht indringend gebrom door kapotte mechanische ventilator studentengebouw overzijde, radio werklui, scooters, brommers, beat geluidsinstallatie van auto's bij stoplicht, optrekkend verkeer bij stoplicht, verbouwingen, verhuizingen, eeuwig klussende buren, op balkon hangende jongeren te laat, schreeuwende guurman, deurknal buurman te laat, te harde video of film schuin boven, darten, beat buren, adhd buurjongetje dat gilt en druk doet, rumoerige visite buren met geschreeuw en te hard gepraat met luide stem, met specifiele provocerende woordkeuze en lang darten en ongearticuleerd praten.

Goed, er is dus objectief te veel geluid, ik wil graag rust en ik ben met vele andere mensen die er net zo over denken en het wordt niet opgelost door de overheid. Dit alles maakt een probleem van mijn zondagmiddag. Ik moet rustiger worden en het geluid moet minder. Twee kanten. Klagen en schrijven en bellen en dossiers bijhouden en melden bij politie, verhuurder of GGD helpen soms wel. Maar is weer een bezigheid die afleidt. Het is dus onmogelijk hier te verblijven op de Langegracht Klokpoort in de betonnen woondoos mislukking als ik mijzelf wil zijn, wie ik ben en om als zodanig te kunnen functioneren en vooruit te komen in aanpassing aan die liberale kapitalistische wereld. Maar ik zit dus gevangen achter mijn pc fanatiek te zijn met genealogie of te vluchten in verkleden of lang te gaan fietsen of wandelen of op een terras te hangen. En dat helpt niet.

Wat zal de toekomst brengen? Als dakloze zwerver in de goot of opgesloten in een inrichting of zo doorgaan en met bloedpropjes langzaam oud worden en verder weg kwijnen. Nee dat was overdreven :-)

Jeugdtekening