Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

zondag 1 februari 2015

Geluidsoverlast thuis en SOLK

Deze tekst even voor mijzelf.
Ik ervaar veel geluidoverlast thuis als ik alleen ben en wil ontspannen. Ik las in de NRC van 31 januari 2015 dat er zoiets als SOLK bestaat. Beschadiging door iets, lijdt tot nog meer gevoeligheid ook bij minimale dosis. Dat heb ik misschien met geluid. Oorzaak en oplossing word daar gezocht in bestrijden klacht van de mensen. Dat is nog al een klus, want het gaat om  één miljoen mensen in Nederland, zo blijkt en dat lijkt me raar en verkeerd om. Ik moet dan maar aan Yoga gaan doen en de gekte van de overlast moet maar doorgaan, omdat dat goed is voor de economie of zoiets. ERG!.


Daar klopt iets niet. Laten we zacht zijn voor elkaars beschadigingen en gevoeligheden en de mensen niet overlaten aan hun ellende en eisen dat ze het maar zelf moeten oplossen, want dat kan niet. Als ik ziek wordt van virussen moet ik niet meer in aanraking daarmee komen. Eenmaal ziek behandelen ok, maar ook vermijden oorzaak. Twee kanten. Veel mensen worden ziek van stress door geluidsoverlast. PUNT. Dat kan ik dus niet zelf in mijn hoofd oplossen, want het kan overal opduiken en ik ben wie ik ben en ben goed zo, We moeten het samen doen en de regering of een overheid is die vertegenwoordiging van ons allemaal, die dat moet doen. Maar ze gedragen zich als een paard van Troje en lossen simpele problemen die allleen zij kunnen oplossen expres niet op, dit als verlengstuk van de anarchistische visie dat banken, bedrijven en de winstzucht de wereld moeten runnen. Dus ik heb bijvoorbeeld een veel te goede digitale camera, die ook overigens te veel studie vereist, heb een wasmachine, warm water en nog meer, maar ik woon in ongezonde stresserende herrie. Ik heb liever vrede in armoede. Ik wil dat ook, maar het is niet te vinden en het mag niet van de kapitalistische dwingende overheid... Realiseert u zich dat wel? Goed dat is een!

Er zijn soorten overgevoeligheid voor geluid, soms samen met hoofdpijn en er is van alles mee te associeren. Hier een lijst van oorzaken. Het is algemeen geldend, sommige slaan op mij, andere niet. Overspannen zenuwgestel door innerlijke stress, ongeduld, geboortetrauma, piep in oor door kapot geslagen trommelvlies, zijnde een blijvende gehoorbeschadiging, traumatische ervaring, kater, verkeerde medicijnen, hersenschudding, te lang gespannen achter beeldscherm gezeten, te lang blootgesteld aan geluid in een fabriek, zodat dat een trauma is, ernstige liefde voor de aangenaamheid van de geluiden in de natuur waarin men tot geluk kwam als vlucht voor stress huidige wereld om in eenzaamheid problemen op te lossen of even gelukkig te zijn, gewend aan stilte in bibliotheek, je willen concenteren op aangename intellectuele prettigheid, krant willen lezen, geen pc, tv of radio aan willen.

Sommige dingen zijn maar kort andere dingen spelen een leven lang bij mensen en ik ben echt niet de enige. we zijn met veel meer.

Ik zal ter verdere illustratie de geluiden even opnoemen die zoal hier voorkomen, binnen of buiten voor of achter, in verschillende frequentie en sommige echt stoorbaar en andere weer minder of niet en ook persoonlijk voor mij en echt objectief, maar blijkbaar alles opgeteld, te veel voor mij: krijsende baby 's-avonds laat, hangjongeren 's-avonds laat, spelende kinderen op plein, meeuwen, feesten buren, beukend evenement in de stad, roekende duiven op balkon te vroeg in de morgen, gepraat in de tuin, musicerende buren met ramen en deuren open, schuivende stoelen '-nachts, gegalm in de hal van lang pratende buren en kinderen, boren in beton, onbestemd geluid van getik van metaal op beton overdag en 's-avonds en 's-nachts, gepiep van machine ergens binnen en buiten, geloop van hakken op harde vloer in een appartement ergens vlakbij, vliegtuigen, helikopters, vliegtuigjes, dieselvoertuigen, bouwverkeer, landbouwverkeer, trompettende of brommende sportuitlaten gemonteerd op te kleine auto's ter compensatie minderwaardigheidcomplex, gewone motorfietsen, extreme mortorfietsen, algeheel gebrom van stadsgeluid ergens 's-nachts binnen hoorbaar, timmeren, schreeuwende mensen ergens in gebouw, gillende vrouw, ruziemakende buren, kerkklokken, gillende kinderen buiten en binnen, bal tegen metalen garagedeur, geratel op de rails van open en sluiten van metalen garagedeur, lang stationair draaiende motorfietsen of Porsche met zwaar geluid op plein achter, langdurig keffend hondje buren, kort zwaar blaffende hond beneden, verbouwingen en geklus, geknal van slaande privé binnendeuren, knal buitendeur door deurdranger, deurbel buren bij mij hard hoorbaar, lopen in gang begane grond op beton, bij regen gedruppel op houten raamlijst buiten  door ontwerpfout afwatering, slijptol dichbij of ver weg buiten, mechanisch gepiep ergens, sirenes, hijwerkzaamheden, bezemwagen, bladblazers, hoogdrukwaterspuit buren buiten, stratenmakerswerk, maandenlang zacht indringend gebrom door kapotte mechanische ventilator studentengebouw overzijde, radio werklui, scooters, brommers, beat geluidsinstallatie van auto's bij stoplicht, optrekkend verkeer bij stoplicht, verbouwingen, verhuizingen, eeuwig klussende buren, op balkon hangende jongeren te laat, schreeuwende guurman, deurknal buurman te laat, te harde video of film schuin boven, darten, beat buren, adhd buurjongetje dat gilt en druk doet, rumoerige visite buren met geschreeuw en te hard gepraat met luide stem, met specifiele provocerende woordkeuze en lang darten en ongearticuleerd praten.

Goed, er is dus objectief te veel geluid, ik wil graag rust en ik ben met vele andere mensen die er net zo over denken en het wordt niet opgelost door de overheid. Dit alles maakt een probleem van mijn zondagmiddag. Ik moet rustiger worden en het geluid moet minder. Twee kanten. Klagen en schrijven en bellen en dossiers bijhouden en melden bij politie, verhuurder of GGD helpen soms wel. Maar is weer een bezigheid die afleidt. Het is dus onmogelijk hier te verblijven op de Langegracht Klokpoort in de betonnen woondoos mislukking als ik mijzelf wil zijn, wie ik ben en om als zodanig te kunnen functioneren en vooruit te komen in aanpassing aan die liberale kapitalistische wereld. Maar ik zit dus gevangen achter mijn pc fanatiek te zijn met genealogie of te vluchten in verkleden of lang te gaan fietsen of wandelen of op een terras te hangen. En dat helpt niet.

Wat zal de toekomst brengen? Als dakloze zwerver in de goot of opgesloten in een inrichting of zo doorgaan en met bloedpropjes langzaam oud worden en verder weg kwijnen. Nee dat was overdreven :-)

Jeugdtekening

Geen opmerkingen:

Een reactie posten