Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

dinsdag 21 april 2015

Mijn visie op: "Meer zieken door herrie verkeer"

Zie ook mijn Tweet. Dat komt dan weer omdat we eenzijdig luisteren naar een bepaald soort verkeerde adviseurs (bedrijfsleven, VNO/NCW, MKB, VVD, economen en juristen), we te tolerant zijn voor asocialen (Harley Davidson rijders, sportuitlaatfanaten) en ons dingen (belangrijkheid rijkdom), laten aanpraten via indirecte subtiele beïnvloeding via media, waardoor er te veel valkuilen in de samenleving zijn waar pechvogels (in principe iedereen) in terecht kan komen, zoals wonen op een dergelijke plek. Ik spreek hier dan meer over de overlast in de stedelijk woonomgeving en niet zozeer over rijkswegen

Verder
Decibelmeting is eigenlijk en zou eigenlijk bedoeld moeten zijn voor wetenschappelijke vaststelling van bijv. extreme herrie i.v.m. gehoorbeschadiging, veiligheid en gevaar. Maar deze manier van meten in decibels is ongetwijfeld door een handige vvd-er opportunist kamerlid getransponeerd naar het veld van de subjectieve geluidsbeleving in de woonomgeving en daar hoort die benadering niet thuis, net zo min als bijv. het geluid van het gehuil van een baby gemeten moet worden, die moet immers gewoon de borst en liefde krijgen. Alle verkeer in Nederland is natuurlijk volgens de norm, maar maakt wel te veer herrie voor de mensen. Dus er klopt iets niet. In de woonomgeving doet namelijk de subjectieve beleving er alleen toe en daar moet naar geluisterd worden, niet naar een meetkastje zonder gevoelens. Geluid in de woonomgeving moet verder dus ruim binnen de marge van de subjectieve irritatiegraad van de bewoners blijven en er mogen geen producten op de markt komen of toegestaan worden, die die grenzen opzoeken en tarten, zoals dat gedoe met die sportuitlatenwetgeving, waardoor het zogenaamde afstemmen van een sportief geluid van een type sportuitlaat juist mogelijk wordt gemaakt door de wetgeving, het zgn. "tunen". Er zou "Wet op een vredige gezonde veilige woonomgeving" moeten komen of komen we dan in botsing met Schiphol en Horecalobby, waar de VVD zo goed naar luistert. Naast bijvoorbeeld ook een wet op Gezonde intelectueel stimulerende Massacommunicatie, vrij van stiekeme indoctrinatie herhaling en beïnvloeding.

De Wet
Er is niets geregeld wat betreft decibelmaximum in de woonomgeving, want op een site van de overheid staat dat voor geluidsoverlast van buren bestaan geen wettelijke geluidsnormen bestaan, zie: Geluidsoverlast in de wet. Dat gaat men dan ook nog eens op een site zetten. Dat kan dan dus makkelijk door bewuste overlast veroorzakers worden gebruikt om door te gaan met herrie en de politie kan dit gebruiken om lekker niets te hoeven doen. Dit is uitlokking tot herrie en demotiverend voor de politie.

maandag 13 april 2015

Oplossing discriminatie bij sollicitatie bijv. Schilderswijk Den Haag

Als we het met zijn allen over eens zijn dat bijv. Marokkaanse Nederlanders ook Nederlanders zijn, mag er dus niet stiekem toch gediscrimineerd worden door werkgevers, onder het mom van "in het team passen" of hij was niet netjes gekleed. Er moet een instantie of simpel systeem worden toegepast, waarbij zowel file probleem als discriminatie worden opgelost. Een werkgever moet een vacature openbaar op een site plaatsen en iedereen die voldoet en er dichtbij woont bijv. minder dan 10 km kan reageren. Vervolgens wordt er geloot wie het wordt, dat bepaalt dan niet meer de werkgever. Mensen passen zich immers wel aan elkaar en aan de situatie aan. Zo zegt psychologisch onderzoek. De belangen van de werkgevers zijn onderschikt aan algemeen belang.

Ik twitterde het al:


zondag 5 april 2015

Contact met mijn onderbewustzijn

Toen ik als kind een kind lag te slapen droomde ik dat ik in onze tuin een boom zag vallen. Toen de boom de grond raakte, hoorde ik een geluid en tegelijkertijd werk ik wakker van mijn moeder die de deur van mijn kamer opende en mij wekte, of dat de deur al open was en dat er geluiden waren van anderen. Dit fenomeen dat je een geluid verwerkt in je droom is interessant. Hoe kan het nou dat als je het verhaal droomt de realiteit binnenkomt in je droomwereld, maar zodanig dat het eerst wordt verwerkt in het verhaal en niet dat je er van wakker wordt zodra het geluid er is. Het antwoord moet zijn, dat onze oren via ons onderbewustzijn a.h.w. een voorstel geeft aan je bewustzijn via je droom wat het geluid zou kunnen zijn, om je beter en alerter te laten reageren op gevaren in de natuur, waarin we alle gevaren moeten kunnen trotseren. Als je een chronolgische lijn tekent van de droom en een bolletje van ons bewustzijn, dus actief als belever van de droom, is er een pijl te trekken van het binnenkomende geluid. Waar zit het geluid? Het geluid pijlt aan het begin, maar je beleeft het aan het eind. Hoe komt dat? Dus je bent in slaap, het geluid komt niet direct tot je. In je droom lijkt het geluid aan het eind van de droom te zitten, maar in werkelijkheid wordt het verhaal van de vallende boom gemaakt n.a.v. het geluid, aangegrepen uit het verhaal dat je aan het dromen bent, in dit geval dat je in de natuur bent of zo. Dus een onderbewustzijn helpt ons. Dat is hiermee bewezen voor iedereen die soortgelijke dromen wel eens heeft gehad.