Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

dinsdag 21 april 2015

Mijn visie op: "Meer zieken door herrie verkeer"

Zie ook mijn Tweet. Dat komt dan weer omdat we eenzijdig luisteren naar een bepaald soort verkeerde adviseurs (bedrijfsleven, VNO/NCW, MKB, VVD, economen en juristen), we te tolerant zijn voor asocialen (Harley Davidson rijders, sportuitlaatfanaten) en ons dingen (belangrijkheid rijkdom), laten aanpraten via indirecte subtiele beïnvloeding via media, waardoor er te veel valkuilen in de samenleving zijn waar pechvogels (in principe iedereen) in terecht kan komen, zoals wonen op een dergelijke plek. Ik spreek hier dan meer over de overlast in de stedelijk woonomgeving en niet zozeer over rijkswegen

Verder
Decibelmeting is eigenlijk en zou eigenlijk bedoeld moeten zijn voor wetenschappelijke vaststelling van bijv. extreme herrie i.v.m. gehoorbeschadiging, veiligheid en gevaar. Maar deze manier van meten in decibels is ongetwijfeld door een handige vvd-er opportunist kamerlid getransponeerd naar het veld van de subjectieve geluidsbeleving in de woonomgeving en daar hoort die benadering niet thuis, net zo min als bijv. het geluid van het gehuil van een baby gemeten moet worden, die moet immers gewoon de borst en liefde krijgen. Alle verkeer in Nederland is natuurlijk volgens de norm, maar maakt wel te veer herrie voor de mensen. Dus er klopt iets niet. In de woonomgeving doet namelijk de subjectieve beleving er alleen toe en daar moet naar geluisterd worden, niet naar een meetkastje zonder gevoelens. Geluid in de woonomgeving moet verder dus ruim binnen de marge van de subjectieve irritatiegraad van de bewoners blijven en er mogen geen producten op de markt komen of toegestaan worden, die die grenzen opzoeken en tarten, zoals dat gedoe met die sportuitlatenwetgeving, waardoor het zogenaamde afstemmen van een sportief geluid van een type sportuitlaat juist mogelijk wordt gemaakt door de wetgeving, het zgn. "tunen". Er zou "Wet op een vredige gezonde veilige woonomgeving" moeten komen of komen we dan in botsing met Schiphol en Horecalobby, waar de VVD zo goed naar luistert. Naast bijvoorbeeld ook een wet op Gezonde intelectueel stimulerende Massacommunicatie, vrij van stiekeme indoctrinatie herhaling en beïnvloeding.

De Wet
Er is niets geregeld wat betreft decibelmaximum in de woonomgeving, want op een site van de overheid staat dat voor geluidsoverlast van buren bestaan geen wettelijke geluidsnormen bestaan, zie: Geluidsoverlast in de wet. Dat gaat men dan ook nog eens op een site zetten. Dat kan dan dus makkelijk door bewuste overlast veroorzakers worden gebruikt om door te gaan met herrie en de politie kan dit gebruiken om lekker niets te hoeven doen. Dit is uitlokking tot herrie en demotiverend voor de politie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten