Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

maandag 29 november 2010

Bezoek

free counters

Stand 17-11-2010:
Nederland: 178, 180 (1-12-2010) 181 (2-1-2011) 182 (4-1-2011) 183 (7-1-2011) 185 (12-1-2011) 186 (13-1-2011) 187 (21-1-2011)
India: 1, 2 (5-1-2011) 3 (9-1-2011) 4 (21-1-2011)
Duitsland: 2
Turkije: 1
V.S.: 10, 11 (2-12-2010) 12 (4-12-2010) 13 (7-1-2011)
België: 1,
Groot-Brittanië: 1, 2 (3-1-2011)

zondag 28 november 2010

Het baardje van Ferry Mingelen

Jezus, Ferry scheer die baard nu eens echt af. Nu lijk je nog steeds links, terwijl je het niet bent! Het staat symbool voor de rest van de media met hun lege nieuws, hun sensatiezucht en domme doorvragingen. Intelligente doorvragingen daar is behoefte aan, niet aan discussie over de mediastrategie van een partij, daar gaat het niet om. Ik snik naar de inhoud, de ideologische verschillen tussen de mensen wil ik zien, zodat ik een genuanceerde mening kan vormen. Het gevaar is dat de media, die helemaal niet links zijn, nog steeds een links imago hebben, waardoor rechts kan inbeuken op de media, zodat eventuele laffe media steeds rechtser worden. dat is al een tijdje bezig.

P.S. Misschien vergis ik me en moet ik een nieuwe televisie kopen, want ik geloof dat er geen baardje meer is. Maar jaren heeft hij heel geleidelijk het baardje van een echte jaren zeventig baard doen afnemen naar een eendags baardje.

Kranten

Ik wil dat mensen gestimuleerd worden zelf na te denken, i.p.v. bewust gemanipuleerd of laf bediend met een mening, die ze toch al hebben. Daartoe moeten de rechtse en linkse kranten verdwijnen en moeten er kranten komen waar alle meningen in staan. En geen reclame's, wel veel menselijke advertenties en veel columns, links, rechts whatever.
En dan dat de mensen, niet meer stemmen op partijen waar alleen carrière politci in zitten. maar direct op de ideëen die er achter zitten.

Demokratie

Wat wil iemand die op D66, het CDA of de VVD stemt eigenlijk? Dat weten we helemaal niet! Niemand sluit helemaal aan bij de partij, dit blijkt uit het gezweef en veranderen van partij! En alle mensen zijn redelijk en stabiel en vertrouwen we hun inkomen toe, dat ze vrijelijk mogen besteden, maar intelligent de politiek de richting op wijzen, waarvan de mensen echt vinden dat het op moet gaan, neen, dat doen we niet. Er is geen echte demokratie en de mensen worden genaaid, door het bedrijfsleven en hun hoerenknechten in Den Haag. Dus we hebben allemaal gevoelens, maar die mogen niet misleid worden d.m.v. reclame en indoctrinatie. Ook in de demokratie wil ik rationele keuzes kunnen maken, i.p.v. gemanipuleerd te worden zoals nu. Dat mensen nu gemanipuleerd worden, wil niet zeggen dat ze dat willen en dat het niet anders kan. Als de demokratie anders zou wordt aangeboden, namelijk d.m.v. een rationele vragenlijst met veel meer mogelijkheden dan een kruisje bij een lijstrekker kunnen we wel eens verrast worden hoeveel mensen daaraan mee gaan doen en zo veel duidelijker maken waar het volk heen wil.
Als u zegt, ja maar het volk is niet wijs en emotioneel. dan ligt daar een taak voor een redelijke elite. Maar ook geeft daarmee u toe dat productreclame en oppervlakkige Hollywood films met asociale heterorolbevestiging en geweld eigenlijk dus dan niet kunnen, want de mensen volgen dat dan zo maar. En dat is ook zo. Vandaar dat degene die de macht over de media heeft, de echte macht heeft. Dat is u ook overkomen de afgelopen 30 jaar met de hele verrechtsing en opkomst van het extremistisch kapitalisme van Milton Friedman (de eikel!). Ik zou er bijna anti-semitisch van worden, maar dat doe ik niet.

Gemeenschapsgeld

Het geld van de grote bedrijven is ook gemeenschapsgeld. Dus het lulargument, "daar gaan we gemeenschapsgeld niet aan uitgeven" is een ideologisch liberale retoriek en staat haaks om normale omgang met elkaar. Omdat er geen controle plaatsvindt op de uitgaven van de grote bedrijven, die allerlei onmaatschappelijke dingen doen en fascistische zaken als topsport (Korperkultur heette dat geloof ik) sponsoren of weet ik niet wat doen, is het inconsequent dit argument te gebruiken om te bezuinigen op dingen, die redelijkerwijs gewoon goed zijn, maar dan z.g.n. met "Gemeenschapsgeld" betaald worden. Geld moet rollen. Er moet gebeuren wat er moet gebeuren (laten we hier inhoudelijk over stemmen!) en er moet niet gebeuren wat niet moet gebeuren (uitbuiting, misbruik, milieuvervuiling, imperialisme, mishandeling).

Globaal in-en uitgavenplaatje per maand langdurig bijstandsgerechtigde met medische indicaties

Netto inkomen vóór bezuiniging
860........... Uitkering alleenstaande
320............Toeslagen (zorg- en woon.)
..45.............vak.geld
..55............gemeente (minimabeleid & langdurigheidstoeslag) +
------------------------------------------
1280.......... Netto maandinkomen

Uitgaven
510............huur
..35............incasso
..55............TV,Int.tel
....3............WA verz.
120............electr.
..20............water
100............zorg ver.
....5............div. bank +
-----------------------------------------
848............vaste lasten
432............huishoudgeld. +
-----------------------------------------
1280...........totaal

1280 - 848 = 432 per maand voor kleding, eten, o.v., vakantie, reparatie, vervanging-afschrijving. Dat kan goed. Maar na verlaging van de zorg-en woontoeslagen, zonder de gemeentelijke toeslagen, die zullen verdwijnen al moeilijker en als er 170 euro af gaat tegenwaarts aan de prijsstijgingen, héél moeilijk. Als de belastingtoeslagen halveren (-160), de gemeentelijke toeslagen verdwijnen (- 55) en er gaat van de uitkering zelf weer 170 af (-170), dan gaat er dus 385 af en blijft er dus 47 euro per maand over. Dat is de inflatie, dus resteert 0.


Netto inkomen na bezuiniging
690........... Uitkering alleenstaande
160............Toeslagen (zorg- en woon.)
..45.............vak.geld (ca.)
------------------------------------------
895.......... Netto maandinkomen

Uitgaven
510............huur (goedkoop wonen is zinloos, toeslagen navenant mee omlaag!)
..35............incasso
..55............TV,Int.tel
....3............WA verz.
120............electr.
..20............water
100............zorg ver.
....5............div. bank +
-----------------------------------------
848............vaste lasten
..47............huishoudgeld. +
-----------------------------------------
895...........totaal

Bijstand omlaag, uitkering niet ontkoppeld

do 30 sep 2010, 18:15 Telegraaf

DEN HAAG - De uitkeringen worden niet ontkoppeld van de ontwikkeling van de lonen in het conceptregeer- en gedoogakkoord van VVD, PVV en CDA. Daar staat tegenover dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd, door een aanpassing in de koppeling aan het minimumloon.
De bijstandsuitkering wordt vanaf 2012 twintig jaar lang in stapjes verlaagd. Het sociaal minimum daalt uiteindelijk ongeveer 2000 euro op jaarbasis. Dat blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) van het conceptregeer- en gedoogakkoord van VVD, PVV en CDA.
De verlaging van de bijstand zal in 2015 ongeveer 200 miljoen euro besparen en moet uiteindelijk 1,1 miljard euro opleveren. De korting zou nodig zijn om mensen in de bijstand meer te verleiden om te gaan werken, omdat het verschil tussen de uitkering en het minimumloon steeds kleiner zou worden.
Verder wordt de toegang voor jongeren tot 27 jaar tot de bijstand bemoeilijkt. Ook wordt de bijstand voor inwonenden afgeschaft en de toets op het partnerinkomen van iemand in de bijstand vervangen door een toets op het huishoudinkomen.

Mijn reactie:
Dit is een zelfmoordscenario. 2000 euro per jaar minder, betkent ongeveer 170 euro per maand minder. Dan moet iemand dus de kabel-tv-telefoon wegdoen. Dat is 50 euro. De cv nooit meer aan zetten en geen warm water meer gebruiken, dat levert misschien ook weer 50 euro op. Verhuizen naar een goedkope kamer met aso buren en onveiligheid. Dat levert normaal een hoop op, maar de huurtoeslag gaat navenant omlaag, dus levert weinig op. Maar de verhuizing kost ook geld en mensen hebben geen reserve, om de verhuizing zelf te betalen en de mensen staan meestal zwaar rood bij de bank. Dus dat gaat niet.

Dan bezuinigen op huishoudgeld in die zin dat men alleen brood met boter eet, dat levert de overige 70 euro op, maar dan heeft men dus een leven als een 19e eeuwse inwoner van een sloppewijk. Half dood en ongezond, geen geld voor fruit en groente en een zekere dood komt naderbij.

De criminaliteit komt ook dichterbij, want driftbuien zullen vaker gaan voorkomen, waarbij iemand de vermoorde buur zal zijn. Echt dat is geen doemscenario, dat is wat deze regering van à la Milton Friedman wil. U ziet nu waar een abstracte filosofie, nu dan het liberalisme, maar eerder het fascisme en het stalinisme, toe kunnen leiden.

reactie twee:
De bijstand is te laag ja! De Bijstand is al laag genoeg om mensen te stimuleren wat te gaan doen, want van niets doen wordt je gek. Iets doen is positief en biedt perspectief. Dus normale mensen zullen gewoon zoeken naar werk wat past. Als dat niet gebeurd is er sprake van 1. niet zieke gezonde zwartwerkers of 2. chronisch zieken of 3. werklozen die echt niet aan werk komen wat bij hen past. Nu hoorde ik dat de komende 20 jaar bezuinigt gaat worden op de bijstand want neer komt op 170 euro per maand minder (2000 per jaar). Dus geen krant, tv, pc, internet, telefoon, fiets, ov. altijd 2e hands kleding en geen geld voor wat dan ook behalve 2e rangs voedsel om niet dood te gaan. Leve de Vrijheid Hoezee Hoezee Hoezo?

En niet iedereen, die betaald werk heeft doet ook echt iets nuttigs. Iemand heeft zijn schaapjes op het droge, zorgt goed voor zijn eigen hachje in deze rattenhel. Een kantoorbaan is niet echt zwaar, vergelijk het met een mijnwerker in China of waar dan ook bijvoorbeeld, of met een bijstandstrekker, die vrijwilligerswerk doet wat wel mensen gelukkig maakt, i.p.v. meewerkt aan oplichtersproducten, als Marlboro, Coca-cola, Heineken en meer van die teringzooi!

dinsdag 23 november 2010

Europa en Nederland en meer vandaag

Volgens europese regelgeving mogen in de toekomst mensen boven de 33.614,- EUR per jaar niet meer in zgn. sociale woningbouw wonen. Daardoor zullen de wijken, die nu gemengd zijn, een eenzijdig beeld gaan opleveren. De gettos komen er aan. De Europese Unie is een kapitalistische liberale hel aan het worden. Jammer want het deels Nederlandse initiatief (E.E.G, later E.G.) is gestart om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, door handel te drijven i.p.v. oorlog. Maar door verregaande infiltratie in het Parlement van mensen met een liberaal gedachtegoed (vooral van bij Groenlinks!!!) en door de overdreven aanwezigheid van rijkeluis kinderen in de Europese ambtenarij en de invloed van de grote bedrijven en de lobbyisten in Brussel wordt het beleid steeds meer gestroomlijnd volgens de liberale doctrine. STOP!

2 vandaag, vandaag verder over 300 EUR die mensen mogelijk als een te hoge compensatie voor chronische ziekte ontvangen van het C.A.K.. Er is een bepaald percentage die naar eigen zeggen het niet nodig hebben, omdat ze al elders gecompenseerd worden. Volgens de TROS willen die mensen het graag teruggeven. Dit geloof ik niet! Dit is dus geen journalistiek, maar kont likken bij de liberale hoeren-regering. 60 % heeft hem wel terecht gekregen. Dus (ironie!) laat die mensen, die het nodig hebben maar lekker schrikken als ze naar deze rechtse kut omroep kijken. Arrogante fascistische sadistische hufter. Dikbil, drol, flikker op uit mijn land!