Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

dinsdag 23 december 2014

Lieve ouders

De blik van een babyIk ben maar gewoon, verwacht niet te veel 
en straf me niet als het niet lukt.
Ik kan jullie dromen en verloren levens niet goed maken,
besef dat wel.
Een mens heeft een coach nodig, wees mijn coach.
Accepteer mijn fouten en vier mijn successen 
en wees blij als we blij moeten zijn.
Maak echt contact een op een door aan te kijken en te praten,
vernietig mij niet met woorden, boze blikken, vernedering of verwaarlozing,
alstublieft doe dat niet.
Kom niet aan met religie en carrière want dat is van niemand en onnozel,
heb mij lief zoals ik ben.

woensdag 12 november 2014

Demokratie 2.0

Er moet gebeuren wat er moet gebeuren en er moet niet gebeuren wat niet moet gebeuren! 

Wat dat is moet via een online enquête worden bepaald. Maar niet nadat het geestelijk leven van het volk wordt gestimuleerd en massaindoctrinatie is gestopt, anders wordt het de weerslag van wat de massamedia ons voorschotelen.

En wat goed is moet heel makkelijk worden gemaakt en wat slecht is, heel moeilijk.

Beslissingen moet worden bepaald door 1. de meerderheid, of 2. door alle meningen te mengen, of 3. door opvattingen in groepen naast elkaar te laten bestaan of door 4. deskundigen, die beter weten. Maar wanneer welke demokratische methodiek wordt gebruik, kun je misschien wel logisch deduceren.

zaterdag 25 oktober 2014

Stop geluidsoverlast door verkeer Langegracht-Hooigracht e.o. te Leiden

Teken de Petitie

Zomaar drie opnames van geluidsoverlast binnen. Apparatuur is redelijk, maar menselijk gehoor is gevoeliger, dus voor apparatuur binnen zacht hoorbaar is voor persoon binnen al vervelend. Vooral derde filmpje aan het eind, zie (hoor) je wat ik bedoel. U moet wel in stilte deze filmpjes bekijken, anders hoor je het effect niet.1. Zie mijn lijst met bevindingen op die site flitsservice.nl uit 2008, waar duidelijk veel daders van overlast met sportuitlaten te vinden zijn
2. Zie mijn bewaarde discussie op Linkedin uit 2009 op Leiden Netwerk, met excuses voor mijn emotionele taalgebruik over overtreders en de politie, maar ik was fel.

En om het compleet te maken aan de achterkant keft er een hondje zo'n 480 minuten per maand, soms wel 2 à 3 uur achter elkaar om de 3 à 6 seconden. Woongenot Hoezo?


dinsdag 16 september 2014

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijven denken alleen maar aan zich zelf. Sterker nog de duizend medewerkers met elkaar van een groot bedrijf zijn het bedrijf. Organisaties nemen dit vaak over en behartigen hun belangen maar al te goed met juristen en adviseurs. Onder het mom van wij creëren werkgelegenheid of doen iets goeds voor de economie en dus het land met logo's en publiciteit e.d. denken al die individuen daar alleen maar aan zich zelf en het bedrijf en niet tegelijk aan de wereld om hen heen. De top krijgt al miljoenen en willen ze ook nog respect nee! Van mij niet. Alleen door wetten laten ze zich dwingen iets absoluut wel of iets absuluut niet te  doen. Uit zich zelf doen ze het niet, dat zegt wel iets over het maffia achtige karakter van die grote succesvolle bedrijven. En vvd-ers zeggen dan dat ze dat vooral moeten blijven doen. Ik denk van niet. Elke individue en organisatie en bedrijf moet naast aan zich zelf ook aan de anderen denken, standaard.
Anders gesteld. Heineken bijvoorbeeld vertegenwoordigt dus de belangen van bijvoorbeeld 10.000 mensen (werknemers) en niet meer. Er zit geen algemeen belang achter, behalve dat de rest van het land en de wereld meegesleurd word in een avontuur waar we niet om gevraagd hebben. de extreme verslavende rijkdom en de welvaart, gecombineerd met de geesteloosheid en de vervreemding waar kunstenaars ons al sinds de 19e eeuw op wijzen en de afwezigheid van gemeenschapszin blijkend uit de leegloop van de kerken, waar dan niets voor in de plaats kwam. Dat lukt ze dan aardig, te goed dus. Want als een politieke partij met 100.000 den leden en stemmers niets voor elkaar krijgt dan zegt dat dus wel over hoe je iets moet bereiken en macht moet krijgen. Niet via de politiek maar via een bedrijf. Sluwe minderheden dwingen de meerderheden in de realiteit. Onzeker maken en onduidelijkheid creëren zijn techniekjes van de gewetenloze heerser.
Dus als je een idealist ben, richt je een bedrijf op en richt het in zoals jij wilt dat de maatschappij moet zijn naar jouw idee. Met kleinere salarisverschillen, minder competitiedrift, meer solidariteit etc. En al groeiende neem je steeds meer bedrijven over die dan gedwongen worden dat ook te doen. Kleine inkomensverschillen, goede sfeer, milieu vriendelijk etc.

vrijdag 7 februari 2014

Kijk live-uitzending uit archief raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, 6-2-2014

Kijk naar live uitzending: Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid 6-2-2014

M.J. van Gruting-Wijnhold (VVD) zit voor. Is wel aardig, maar pusht wel en geeft mij een autoritair opgejaagd gevoel. Toch een soort pycho-giftige intimidatie. Geeft niet echt de ruimte. Houd altijd tijd in de gaten. Geeft ook geen goede samenvatting. Veel gedoe over ambtelijke dingen. Maar dat is misschien mijn persoonlijke beleving.

Heel globale samenvattingen sprekers:

  • Zevenbergen (VVD): Een idee voor een Oostelijke ringweg. Pas op voor de wortels. Wil geen 999 bussen over Bree. We gaan het gewoon doen, alle bussen weg van de Bree dus.
  • Keuning (Christenunie): Wilde het niet zo. Wil meer groen op Bree. Geeft aan dat door dit besluit er een probleem wordt geschapen op Langegracht-Hooigracht. Ik: Maar het is allemaal wel zo gegaan. Te veel bussen over de Langegracht en Hooigracht
  • CDA: detailhandelsvisie
  • De Vos (PvdD): Er is ook fijnstof in de Breestraat, Hooigracht, pro electrische auto's, kleine bussen, groen op gevels om fijnstof op te vangen. Wil ook een Ringweg. Wethouder stapt makkelijk over. Autoverkeer moet worden terug gedrongen. Verwijst terecht naar loze verwijzingen naar Lab071.
  • Stadspartij: was winkelier op Bree, kleine bussen op biogas, ringweg duurt nog lang, zorg Langebrug
  • Hartlief (Groenlinks): Wil spetterende Breestraat, scheef er wordt besloten meer auto's op Hooigracht. Wil meting, Hooigracht mag niet te veel verkeer krijgen. Er is en wordt wel degelijk deze dag besloten om 150 auto's te verminderd. Ik: Maar dat komt er wel. Want er rijden nu anno 2015, reeds geen auto's meer over Breestraat.
  • Strijk (D66): Er is groot wantrouwen bij mensen in de wijken. De gezondheid van mensen op Hooigracht mag niet in geding zijn maar er verdwijnen wel bussen van Breestraat. We besluiten vandaag niet. Tussen de lippen door verwijzing naar Lab71, maar dat is hetzelfde als Stadslab. Autoverkeer moet verminderd worden over Hooigracht i.v.m. extra bussen. Maar hoe is een puzzel. Bomen kunnen niet op Bree. Hooigracht er wordt al gemeten (bewegingen denk ik, niet fijnstof). We gaan studie doen. Mijn medewerker gaat teksten schrijven. Arriva wist van werkzaamheden. Geeft overlast toe. Geeft ook toe dat er wel degelijk besloten wordt auto's te gaan weren uit Bree. Is ook kritisch op Lab71. Kleine bussen gaat niet volgens Arriva. Concessie light bij provincie niet bij gemeente Leiden. Electrische auto's alleen kan niet.

Verder commentaar van mij

  • Ik: Besluit is kort erna wel gekomen en de bussen hebben een paar maanden in 2014 over de Langegracht-Hooigracht gedenderd en groot deel komt gewoon terug in 2016, zonder enige oplossing voor bewoners. De nulmeting luchtkwaliteit is pas in januari 2015 begonnen. Sommige partijen spreken vaker de woorden ondernemers en winkeliers uit. Ondernemers moeten niet worden voor getrokken. Er is ondernemersrisico. Ze hoeven ook niet gek gemaakt te worden, maar gepamperd vind ik niet goed, omdat ondernemers er echt alleen voor zichzelf zijn. Niet naiëf zijn en je niet laten intimideren.
  • Ik: Stadslab Lab071 wat is dat allemaal, verbale trucs met woorden en verbale intimidatie of is het iets concreets. Vindt op die sites alleen maar woorden en Marije van den Berg bestuurder Stadslab daar, zegt zelf het, dat het niet bestaat. 
  • Er zou grote overeenstemming zijn over Breestraat. Slappe knieën of alleen verbaal moeilijk doen, maar wel voor stemmen.
Meer verwijzingen: