Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

maandag 31 december 2012

De akkers van Pandora

De mensheid schept steeds nieuwe technieken en trucjes, waar grote groepen mensen met hun hele leven van af gaan hangen, waardoor er geen weg meer terug is. Dit is begonnen met de landbouw. Eenmaal tot een succes gemaakt, konden de mensen niet meer terug naar de leefwijze van jacht en voedselverzamelen, omdat er veel meer monden te voeden waren. Dit laatste is betoogt door Spencer Wills, in Pandora's Seed, vertaald door Rogier van Kappel als 'De akkers van Pandora'. Ik denk dat we daarna steeds meer van dat soort drempels overgegaan zijn.
Als er correctie's zijn, zijn die veel erger dan ooit in de prehistorie hebben plaats gevonden. Ik verwijs bijvoorbeeld, naar de laatste wereldoorlogen.

woensdag 19 december 2012

Verplicht werken met een uitkering!


Oud artikel uit 30-11-2007. de politie heeft van het Ministerie van Rijkswaterstaat wel degelijk goede apparatuur in huis, maar gebruikt ze niet. Ze hebben het te druk met de belangenbehartiging van de middenstand en de repressie van het volk als echte überknechten van de ellendige elite's. [Dit is natuurlijk een beetje hoog van de toren en rhetorisch. Ze doen natuurlijk ook goed werk!!!]

Ik weiger te werken met een uitkering op straffe van het verliezen van de uitkering! Na allerlei vernederingen en machteloosheid, kan dat er echt niet meer bij.
Er zijn mensen die werk doen, waar een markt voor is. Van mij mogen ze, maar dat is niet persé nuttig, alleen maar omdat er dus een markt voor is. Dat ontslaat hen dus als we consequent zijn, niet van het doen van hun wederdienst aan de maatschappij, zoals dat dan wel wordt verwacht van mensen die ook egoistische maar andere dingen doen. Ik accepteer niet dat uitkeringsgerechtigden gedwongen worden, bepaalde vernederende nuttige dingen te doen, terwijl zogenaamde werkenden nutteloze dingen doen maar worden ontzien, omdat het in de economie past. Een duidelijker bewijs dat de macht eenzijdig bij de financiele instellingen ligt, is er niet. Anders gezegd, alles is nuttig, het eventuele niets doen van sommigen kan ook nuttig zijn. Andere issues dan geld zijn belangrijker!

En dan zijn er nog de miljonairs, de allergrootste profiteurs en de beleggers en renteniers en zo je wilt nog de rijke huisvrouwen met personeel, die het ook heel rustig aan doen. Iemand met een uitkering is ook zijn eigen huisman of vrouw.

Als we een communistisch concept, wat dit is, gaan invoeren, doe het dan consequent in een communistische omgeving. Geen communisme in een kapitalistische omgeving. Laat de miljonairs eens iets terugdoen voor de maatschappij. Kijk eens naar de uitlaatproducenten, de bierfabrieken en de sigarettenfabrieken etc. Zout, zoet en seks zijn voor de mens in zijn natuurlijke omgeving schaars en de hersenen kunnen daar bij overdaad vaak niet zo goed me omgaan. Het worden in de handen van ondernemers dus middelen waarmee geld wordt verdiend en waarmee mensen verslaafd worden gemaakt. Dat is niet nuttig, maar kapitalistisch opportunisme en roofzucht. Dat bedoel ik bijvoorbeeld!

Al met al lijkt het me onrechtvaardig en dat is een understatement. Een goede deal zou zijn, iedereen verplicht wat doen, dus een sociale dienstplicht voor iedereen, maximum inkomen voor iedereen en afspraken over het gemeenschapgeld wat in particuliere handen is. Een soort kruising tussen communisme en kapitalisme.


View Diederik Mooij's profile on LinkedIn

donderdag 17 mei 2012

Verkiezingsuitslag

Na elke verkiezing moeten alle partijen meedoen aan een regering van nationale eenheid. Er mogen geen allianties worden gesloten, minderheidsregeringen worden gevormd of nipte meerderheden gezocht, of andere spelletjes worden gespeeld, bestuur is namelijk geen spelletje!

Een idee voor directe demokratie

disbalans

Als de politiek in alle landen ter wereld alleen maar aandacht heeft voor het financiële, dan raakt de wereld in disbalans. Als er geen evenwichtige aandacht is voor alle grootheden als, gevoel, geestelijke gezondheid, milieu, medische wetenschap, religie etc. dan ontstaan problemen. Elke beslissing die elk persoon, elke organisatie en elke overheid neemt moet compleet perfect zijn en kloppen, zonder overdreven neurotisch daarvan te worden natuurlijk. Het goede moet gedaan worden. Onze wereld vandaag de dag is het bewijs dat alles fout is. De symptomen zijn: oorlog, discriminatie, etnische spanningen, milieuvervuiling, geestelijke gezondsheidsproblematiek, dierenmishandeling, egocentrische carrièrenajagerij, terrorisme, armoede, uitsterven van diersoorten, stakingen, opstanden, verslaving etc. Hetzelfde geldt, als een maatschappij te veel gericht is op religie of te veel op oorlog. Evenwicht moet er zijn in de aandacht voor alle grootheden, zeker bij belangrijke beslissingen, die genomen worden door bedrijven en overheden. Kleine disbalans moet ook opgelost worden, maar blijft ontstaan. Grote disbalans moet echt verdwijnen en dat kan ook, want beleid is een resulaat van bewuste rationele beslissingen van de elite en bestuur, die doen dat niet per ongeluk of in drift, zoals individuele mensen, zich wel menselijkerwijs wel eens kunnen vergissen.zaterdag 12 mei 2012

Anarchie omdat de banken het willen

"Overheidsinvesteringen om de economie te stimuleren vergroten de staatsschuld, waarop kredietbeoordelaars de Nederlandse kredietwaardigheid verlagen en de rente op die hogere staatsschuld oploopt. Kom daar eens uit." Marcia Luyten, Stop het rotten van onze democratie, katern Opinie & Debat, NRC Weekend 12 mei 2012.

Redelijkheid, verstandigheid en rationalieit moeten domineren bij het bestuur van alle overheden, met als doel een wereld te creëren die de weerslag is van diepe rationele gedachte's van alle inwoners en waarnaar het bestuur daadwerkelijk nieuwsgierig moet zijn en naar op zoek moet gaan. Devies: 'er moet gebeuren wat er moet gebeuren en er moet niet gebeuren wat er niet moet gebeuren'. Wat dat is moet globaal bepaald worden door de inwoners via een superenquête. De inwoners moet bepalen wat hun morele waarden zijn, hoe deze bereikt moeten worden en wat hun droom over de wereld is. Deze globale beleidsrichting dus moet niet meer bepaald worden door een parlement of politiek partijen of sterke persoonlijkheden. De invulling van het beleid moet wel weer door gekozen een volksvertegenwoordiging gedaan worden. Door de realiteit waar we in leven of door corrupte of neo-liberale regeringen hebben banken steeds meer macht en die was al groot. Banken maken oorlogen mogelijk en de destructie van de natuur en alles wat leuk en goed is en maakt van de steden een hel door vervuiling overlast en vervreemding. Maar ook draait de economie op de op het gevoel gedane impulsaankopen of door sociale druk gedane andere domme aankopen, daarachter staan ook weer die banken. Het volk wordt dus gegijzeld en gemanipuleerd om het verkeerde te doen en dat doen ze ook. STOP! Geef het volk een ontsnappingsmogelijkheid!

donderdag 26 april 2012

Leiderschap van de elites

In de NRC van 21-4-2012, bespreekt Dirk Vlasblom in het artikel 'Vervallen rijken, valse profeten' in de wetenschapsbijlage, het themanummer van februari 2012 van het tijdschrift, Proceedings of the National Academy of Sciences, samengesteld door Karl Butzer. Ik geef u hier de laatste alinea:

Hij besluit met een pleidooi: 'Het is dringend noodzakelijk dat elites hun geschillen (botsende nationale belangen, links-rechts,. Democraten-Republikeinen) opzij zetten, de realiteiten van wereldwijde klimaatverandering onder ogen zien en anticiperen op de grote sociaal-economische gevolgen ervan. De historische voorbeelden laten zien hoe belangrijk informatie is: beter begrip, verlicht leiderschap, brede participatie en frisse ideeën.

Denk daar maar eens over na!