Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

zaterdag 12 mei 2012

Anarchie omdat de banken het willen

"Overheidsinvesteringen om de economie te stimuleren vergroten de staatsschuld, waarop kredietbeoordelaars de Nederlandse kredietwaardigheid verlagen en de rente op die hogere staatsschuld oploopt. Kom daar eens uit." Marcia Luyten, Stop het rotten van onze democratie, katern Opinie & Debat, NRC Weekend 12 mei 2012.

Redelijkheid, verstandigheid en rationalieit moeten domineren bij het bestuur van alle overheden, met als doel een wereld te creëren die de weerslag is van diepe rationele gedachte's van alle inwoners en waarnaar het bestuur daadwerkelijk nieuwsgierig moet zijn en naar op zoek moet gaan. Devies: 'er moet gebeuren wat er moet gebeuren en er moet niet gebeuren wat er niet moet gebeuren'. Wat dat is moet globaal bepaald worden door de inwoners via een superenquête. De inwoners moet bepalen wat hun morele waarden zijn, hoe deze bereikt moeten worden en wat hun droom over de wereld is. Deze globale beleidsrichting dus moet niet meer bepaald worden door een parlement of politiek partijen of sterke persoonlijkheden. De invulling van het beleid moet wel weer door gekozen een volksvertegenwoordiging gedaan worden. Door de realiteit waar we in leven of door corrupte of neo-liberale regeringen hebben banken steeds meer macht en die was al groot. Banken maken oorlogen mogelijk en de destructie van de natuur en alles wat leuk en goed is en maakt van de steden een hel door vervuiling overlast en vervreemding. Maar ook draait de economie op de op het gevoel gedane impulsaankopen of door sociale druk gedane andere domme aankopen, daarachter staan ook weer die banken. Het volk wordt dus gegijzeld en gemanipuleerd om het verkeerde te doen en dat doen ze ook. STOP! Geef het volk een ontsnappingsmogelijkheid!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten