Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

vrijdag 7 februari 2014

Kijk live-uitzending uit archief raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, 6-2-2014

Kijk naar live uitzending: Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid 6-2-2014

M.J. van Gruting-Wijnhold (VVD) zit voor. Is wel aardig, maar pusht wel en geeft mij een autoritair opgejaagd gevoel. Toch een soort pycho-giftige intimidatie. Geeft niet echt de ruimte. Houd altijd tijd in de gaten. Geeft ook geen goede samenvatting. Veel gedoe over ambtelijke dingen. Maar dat is misschien mijn persoonlijke beleving.

Heel globale samenvattingen sprekers:

  • Zevenbergen (VVD): Een idee voor een Oostelijke ringweg. Pas op voor de wortels. Wil geen 999 bussen over Bree. We gaan het gewoon doen, alle bussen weg van de Bree dus.
  • Keuning (Christenunie): Wilde het niet zo. Wil meer groen op Bree. Geeft aan dat door dit besluit er een probleem wordt geschapen op Langegracht-Hooigracht. Ik: Maar het is allemaal wel zo gegaan. Te veel bussen over de Langegracht en Hooigracht
  • CDA: detailhandelsvisie
  • De Vos (PvdD): Er is ook fijnstof in de Breestraat, Hooigracht, pro electrische auto's, kleine bussen, groen op gevels om fijnstof op te vangen. Wil ook een Ringweg. Wethouder stapt makkelijk over. Autoverkeer moet worden terug gedrongen. Verwijst terecht naar loze verwijzingen naar Lab071.
  • Stadspartij: was winkelier op Bree, kleine bussen op biogas, ringweg duurt nog lang, zorg Langebrug
  • Hartlief (Groenlinks): Wil spetterende Breestraat, scheef er wordt besloten meer auto's op Hooigracht. Wil meting, Hooigracht mag niet te veel verkeer krijgen. Er is en wordt wel degelijk deze dag besloten om 150 auto's te verminderd. Ik: Maar dat komt er wel. Want er rijden nu anno 2015, reeds geen auto's meer over Breestraat.
  • Strijk (D66): Er is groot wantrouwen bij mensen in de wijken. De gezondheid van mensen op Hooigracht mag niet in geding zijn maar er verdwijnen wel bussen van Breestraat. We besluiten vandaag niet. Tussen de lippen door verwijzing naar Lab71, maar dat is hetzelfde als Stadslab. Autoverkeer moet verminderd worden over Hooigracht i.v.m. extra bussen. Maar hoe is een puzzel. Bomen kunnen niet op Bree. Hooigracht er wordt al gemeten (bewegingen denk ik, niet fijnstof). We gaan studie doen. Mijn medewerker gaat teksten schrijven. Arriva wist van werkzaamheden. Geeft overlast toe. Geeft ook toe dat er wel degelijk besloten wordt auto's te gaan weren uit Bree. Is ook kritisch op Lab71. Kleine bussen gaat niet volgens Arriva. Concessie light bij provincie niet bij gemeente Leiden. Electrische auto's alleen kan niet.

Verder commentaar van mij

  • Ik: Besluit is kort erna wel gekomen en de bussen hebben een paar maanden in 2014 over de Langegracht-Hooigracht gedenderd en groot deel komt gewoon terug in 2016, zonder enige oplossing voor bewoners. De nulmeting luchtkwaliteit is pas in januari 2015 begonnen. Sommige partijen spreken vaker de woorden ondernemers en winkeliers uit. Ondernemers moeten niet worden voor getrokken. Er is ondernemersrisico. Ze hoeven ook niet gek gemaakt te worden, maar gepamperd vind ik niet goed, omdat ondernemers er echt alleen voor zichzelf zijn. Niet naiëf zijn en je niet laten intimideren.
  • Ik: Stadslab Lab071 wat is dat allemaal, verbale trucs met woorden en verbale intimidatie of is het iets concreets. Vindt op die sites alleen maar woorden en Marije van den Berg bestuurder Stadslab daar, zegt zelf het, dat het niet bestaat. 
  • Er zou grote overeenstemming zijn over Breestraat. Slappe knieën of alleen verbaal moeilijk doen, maar wel voor stemmen.
Meer verwijzingen: