Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

maandag 5 december 2016

Directe democratie volgens Diederik Mooij

Het is de bedoeling dat de bestuurders op zoek gaan en luisteren naar wat de mensen willen en dan zelfstandig de beslissingen nemen. Dit om onvrede geuit in splinterpartijen te voorkomen en rust in het land te behouden. Op den duur moet er bij het volk een idee zijn dat het goed is en dat het klopt.

Maar er wordt op partijen gestemd terwijl niemand het 100% eens is met die partij en ook worden minderheidsstandpunten binnen partijen steeds weggestemd, zodat het uiteindelijke beleid niet meer representatief is voor wat de mensen willen. Kleine partijen die daardoor ontstaan worden dan ook weer buiten de regering gehouden. Versplintering alom. Partijen gaan de concurrentie aan en zien zichzelf als een soort winkeltjes met marketing strategie, wat m.i. niet op zijn plaats is, want elk bestuur moet tot in zijn vezels met alle mensen en hun wensen verbonden zijn en niet alleen met de elite of een bepaalde klasse of groep. Het wil ook niet zeggen dat alles te bepalen is door een stemming, want dat wil niemand. De minderheden moeten worden beschermd, we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn.

Ik dacht al zo'n tien jaar geleden toen internet aan het opkomen was, dat dit internet eigenlijk ideaal was om gebruikt te worden om dit op te lossen. Je vraagt aan iedereen in een vragenlijst online wat zijn standpunten zijn en dan bewaar je dit. Niet hackbaar en niet op naam en dus ook niet als de stemwijzer wanneer mijn prachtige mening verdwijnt in een kruisje voor een partij waar ik nooit meer iets van terug zie. Het wordt dan dus wel bewaard in het geheugen van de website. Die website moet geen particuliere onderneming zijn, maar moet uitgaan van de overheid zelf, die wil weten wat er nu achter al die zwevende kiezers schuil gaat, want ook al stemmen mensen de ene keer PVV  en dan weer VVD of SP hun eigenlijke mening over de zaken zal toch steeds dezelfde zijn, zo denk ik. Verder moet je ook weer opnieuw kunnen inloggen en eventueel je standpunt kunnen veranderen. Als van zo'n 90% van de Nederlanders deze vragenlijst bewaard is, dan kun je daar wat mee. Het is als een permanente demonstratie het hele jaar door. Per onderwerp kunnen er linken naar eenvoudige uitleg gemaakt worden. Om de zoveel maanden kan er een tussenstand worden gegeven en zichtbaar kan worden gemaakt hoe de percentages, de meningen liggen. Niet steeds, want dat beïnvloed de mensen weer. Wel als ik nu een bestuurder ben en ik wil bijv. de provincie of gemeente besturen dan vul ik een online test in, waarin ik aangeef waarom ik dit kan, En ik vul dan ook de zelfde vragenlijst in als de mensen in de provincie. Die lijst kan ik dan als bestuurder openbaar maken. Mensen die willen weten op wie ze moeten stemmen voor de Provinciale of gemeente verkiezingen, kunnen nu vragen aan de software, zoek een vragenlijst die precies zo ingevuld is als de mijne of overeenkomsten heeft op bepaalde punten, die aangeef als belangrijk. Ik krijg dan een lijst van mensen voor geschoteld en kan weer verder selecteren op wat de persoon over zichzelf vermeld heeft en ik kan die persoon gaan volgen in de media. Bij de stemming voor de volksvertegenwoordiging of direct voor het bestuur misschien kan men nu dus gemotiveerder dan ooit stemmen op de man of vrouw naar keuze. Simpel. Ik vind dat men aan de bestuurders ook de eis stelt is dat ze open staan voor samenwerking met iedereen en zo veel mogelijk alle meningen een plek moeten geven. dat is hun verantwoordelijkheid. Soms kunnen groepen naast elkaar bestaan en hoeven meningen niet gemengd te worden tot een beleid dat een midden vormt, maar meestal wel.

De interesse en de intelligente nuance van de mensen moet er wel zijn, zodat niet iedereen op dezelfde persoon gaat stemmen, maar die is er als ik Twitter zo bestudeer. Als er 50 volksvertegenwoordigers moeten worden gekozen telt dan dus de top 50 met de meeste voorkeurstemmen, los van de partij waar ze al dan niet lid van zijn.

In mijn optiek zou je moeten vragen of men nu oorlog of vrede wil. Iedereen in elk land zal voor vrede stemmen. Ieder land in de wereld moet dus een vergelijkbare enquête houden. Regeringen moeten daar naar luisteren en dat gaan garanderen. Je kunt ook vragen of men wil dat de fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden opgemaakt of dat men verstandig er mee omgaat. Marketing gaat op het pakken van de impulsieve of "me too" emotie van de mensen, bestuur daarentegen moet verstandig afgewogen worden door de stemmers, ze moeten rationeel en rustig kiezen. Dus je moet niet te gedetailleerd aan mensen vragen hoe en wat, want dan wordt het een zootje. Mensen weten het vaak niet en hebben niet doorgeleerd als bestuurder en niemand wil een fabriek of windturbine voor de deur, maar die moeten er wel komen. Je moet bestuurders wel kunnen vertrouwen. Dat gaat hopelijk gebeuren als je weet dat de man of vrouw die je vertegenwoordigt of bestuurt, veel overeenkomsten met jou heeft. Je kunt zelf als stemmer ook bedenken dat niemand zijn zin helemaal kan krijgen en dat iedereen water bij de wijn moet doen. En dat minderheden niet kunnen worden weggestemd met de simpele beredenering dat jij ook van de een op de andere dag invalide kunt worden en dat iemand er niets aan kan doen dat hij donker is of in een joods gezin is geboren of homo is. Maar dat begrijpt ieder mens.

Een soortgelijk tekst heb ik in 2006 al eens aan Pechtold voor gelegd en aan sommige deelnemers van de Nationale Conventie. Er was een professor bang dat mensen niet meer zouden gaan stemmen, maar dat kan men ondervangen door de stemplicht terug te halen. Bovendien weet je net niet van te voren. Systeem wat ik uitlegde kan ook tot gevoel van meer herkenning leiden.

Ik ben geen ondernemer. welke ondernemer wil dit ondernemen en dus als een stichting voor de overheid dit gaan bouwen. Ik word graag betrokken er bij. Dus pik mijn idee niet.

Link naar de rest van deze blog

@jndkgrf @RobertKnijff @djvanbaar @nrc @twanhuijs @OviewApp @BurgercomiteNL @georgevanhouts @trouw @NOS @BrandpuntTV @fvdemocratie @SPnl @dwdd @rop_g @NWOforum @Buitenhoftv @Davidvanrey @standpuntnl @Sywert @arjenlubach @mauricedehond @OnlineDemocrati @PubliekeOmroep @jesseklaver @Piratenpartij @NPOpolitiek @DeBalie

woensdag 5 oktober 2016

Thanksgiving day en 3 oktoberfeest te Leiden

Is de Amerikaanse traditie van Thanksgiving day echt gebasseerd op de drie oktober feesten uit Leiden? Ik denk het niet!

Ik kom hierop, omdat in de Leidraad nr 3 (2016) ene Janet van Dijk in een tribuut aan de Pilgrim Fathers beweert dat Thanksgiving is geïnspireerd op het 3 oktoberfeest. Na een zoekopdracht in Google, kwam ik op onderstaande bron van deze bewering op Wikipedia

Thanksgiving Day

De Amerikaanse traditie associeert de feestdag met een feest dat door de Pilgrim Fathers zou zijn gevierd in 1621 toen zij in Plymouth in Massachusetts een nederzetting hadden gesticht (zie Plymouth Colony): na de barre tocht met de Mayflower vanuit Europa mislukte de oogst. Toen er, volgens deze theorie, dankzij de hulp van indianen van de Wampanoag-stam en na een Indian summer, in november alsnog geoogst kon worden, volgde de eerste viering van Thanksgiving Day. Voor de vorm zou teruggegrepen zijn op het voorbeeld van de viering van Leidens Ontzet, zoals men dat tijdens het verblijf in Leiden van 1609 tot 1621 jaarlijks had meegemaakt: de dankdienst in de Pieterskerk en de maaltijd.[noot 1] Nog steeds wordt in de Thanksgiving Service de Engelse versie van Wilt heden nu treden gezongen, op dezelfde melodie.
[noot 1] Aldus prof. dr. J.W. Schulte Nordholt in zijn Pieterskerklezing op 23 februari 1992: "Het meest blijvende resultaat van hun optreden is nog wel dat ze de traditie van Thanksgiving hebben ingevoerd en op dat idee waren ze gekomen doordat ze in Leiden hadden gezien hoe er nog steeds 3 oktober werd gevierd. Zo hebben we nog een Leids stempel gedrukt op de Amerikaanse wereld, al werd haring en wittebrood kalkoen." BRON 

In twee andere artikelen van Wikipedia wordt die kerkdienst vanaf 1574 genoemd: 1) Beleg van Leiden en 2) 3 oktoberfeest

Commentaar
Het ontzet vond plaats op 3 oktober 1574. Ik dacht altijd, dat de feesten, inclusief alle verhalen en mythes pas vanaf 1886 werden verteld en gevierd, met de oprichting van de 3 Oktober vereniging. Waarschijnlijk om het volk letterlijk brood en spelen te geven als afleiding van de armoede. De 19e eeuw was de eeuw van het opkomend nationalisme en het historisme in de kunst, het terug grijpen naar een heroisch verleden. Dus dat sluit daar bij aan. Ook het voetbal is in die tijd ontstaan. Dus in de tijd zelf zou er niet echt veel aan gedaan zijn.
Maar er wordt in de artikels van Wikipedia verder melding gemaakt van een dankdienst die sinds 1574 jaarlijks in de Pieterskerk plaatsvindt en de Pelgrim fathers zouden die hebben meegemaakt. Dat kan zijn, maar welke maaltijden werden er dan geserveerd? Zijn daar historische bronnen van, kerkraadnotulen, beschrijvingen in egodocumenten bijvoorbeeld van de Pelgim Fathers zelf, verwijzingen in andere bronnen, afbeeldingen in de vorm van gravures of etsen, of wat dan ook. Immers zoiets moet toch wel als men dat al honderden jaren volhoudt van 1574 tot 1886 gedocumenteerd zijn. Ik ben bang dat hier een aprocrief verhaal in de maak is en staat in de traditie van de elites, inclusief de universitaire, om het volk te manipuleren en op zijn plek te houden, mede vorm gegeven door de drie oktober vereniging vanaf 1886. Maar dan dus een moderne variant, dat Thanksgiving geinspireerd zou zijn op die Leidse kerkdiensten. Ik zeg niet dat het niet zo zou kunnen zijn, maar men wordt toch net even iets te veel gemapinuleerd en dat bevalt mij niet. Want waarschijnlijk gaat het om de reguliere gewone avondmaaltijd in de kerk en heeft niets te maken het chauvinistische gedoe vanaf 1886.

Bewijs
Kortom ik zoek bewijs naar wat er dan aan herdenking plaats vond in de Pieterskerk in de jaren direct na het ontzet in 1574 i.i.g. tot en met de periode dat de Pelgrims hier verbleven van 1609 tot 1621. En als die bronnen uit die periode er niet meer zijn, dan moet er toch zeker daarna er wel iets over te vinden zijn. Dus ook ben ik op zoek naar bewijs dat er speciale maaltijden waren in Leiden op drie oktober in de Pieterskerk in de jaren dat er wel bronnen zijn tot aan 1886. En tenslotte welke bijdrage heeft de drie oktober vereniging gespeeld in die mythe vorming. Eigenlijk is de vraag dan: "wat is er zo historisch aan drie oktober"?

zondag 18 september 2016

Geen mountainbike in Meijendel

Rust
Het lijkt mij onmogelijk om in het relatief kleine gebied zowel de rustzoekende wandelaar als de crossende fietser tegemoet te komen. Zie de plannen van Dunea en hun belachelijke motivaties. Door een pad als onderdeel van een regionaal parcours of meerdere MTB paden aan te leggen, hetgeen niets uitmaakt, krijgen zij hun zin en kun je niet meer even lekker in het bos verblijven weg van de herrie in de woongebieden. Een mountainbiker maakt dan wel geen herrie, maar verstoort de natuurbeleving door plotseling en met snelheid aan te komen. Plezier van de een mag niet gaan ten koste van plezier van de ander. In de woonsteden heb je auto's met sportuitlaten en HD motorfietsen die extreme herrie veroorzaken alsmede opgevoerde brommers en te laag overvliegende vliegtuigen van Schiphol. Op sommige kruispunten heb je alles daarvan. Dat geldt voor mij. Nu het duingebied ook moet zwichten onder druk van weer een ander soort opdringerige aso's, is er helemaal niets meer over voor de niet welgestelde rustzoeker uit de overbevolkte Randstad.Brutaliteit wordt beloond
Het wordt afgedwongen door zeuren en lobbyen en via brutaal doen en bijvoorbeeld expres over de voetpaden langs gewone fietspaden te rijden en de regels verder te overtreden door gewoon lekker toch in het bos te gaan mountainbiken, zoals door mij deze zomer geregeld in Meijendel werd waargenomen. Iets dergelijks viel mij ook op in Groesbeek onder Nijmegen, waar er al jaren mountainbike paden zijn, maar waarbij juist de ervaring leert dat er veelvuldig buiten de paden wordt gefietst, omdat ze juist zo verdomde snel gaan, zijn ze zo van het parcours af. Dus het zogenaamde onderzoek van Dunea stelt ook niets voor. Door afwezigheid van bos- en/of duinwachters kunnen ze dit gewoon doen. En deze overtredingen worden nu beloond.

Verdienmodel
De gedwongen marktwerking door de extremistische ideologische organisatie de VVD geheten, dwingt Dunea om een verdienmodel op te zetten. Ze zijn constant in de weer om er een pretpark van te maken met steeds meer geasfalteerde of verharde wegen, met allerlei smoezen als reden, maar waarbij waarschijnlijk de invloed van aannemers in de vriendenkring van bestuurders van Dunea de drijvende kracht is en niet het ten dienste zijn van de rustzoekende bezoeker, want die heeft niets nodig. Ook hierdoor zijn en waren er al in het verleden, steeds meer werkzaamheden, met allerlei gele stop en gebodsborden in het bos. waardoor je je helemaal niet altijd meer in de natuur waant, maar meer in een soort Central Park NY. En ook wil Dunea natuurlijk geld verdienen met hun restaurantje, want de mountainbikers gaan dan als dank natuurlijk lekker even zuipen in de kroeg bij de watertoren.


dinsdag 5 januari 2016

#Mindfck ontmaskerd

Twee trucs van 4 januari 2016, # Mindfck die ik denk te kunnen ontmaskeren.

Kijk Uitzending gemist

  • De Keuze van Delaila. Victor heeft van te voren bepaald welke ze moet gaan kiezen en beïnvloed dit door de volgende trucs. Er is een keuze uit vier tops, maar hij duidt er twee aan op een manier, die niet goed aansluiten bij wat men ziet, een oranje-achtige kleur benoemt hij als roze en een lichtblauwe duidt hij aan als mintgroen. Onbewust denk zij dan dat daar iets mis mee is. De blouse met bloemenmotief is correct. Maar hij charmeert haar vervolgens door haar een cadeau te geven en heeft als charmeur zelf een streepjes shirt aan. Bij  de fifty-fifty keuze bloemetje of streep zal ze kiezen voor de streep, want de charmeur is aardig. Weer een onbewust mechanisme. Indien het mislukt, kiest hij gewoon een andere kandidaat en zendt dus alleen de gelukte truc uit.
  • Mijnheer aap, is gewoon verwisseld. Je ziet bij de herhaling op uitzending gemist dat na een shot wijziging hij met zijn tenen over een lijn van de kabel staat. Mathijs weet daarvan want hij heeft die verwisseling gezien neem ik aan. Dus Mathijs is dan wel geen acteur hij is wel een leugenaar. Dus hij houdt zich letterlijk aan zijn belofte geen acteurs in te huren. Maar Mathijs zijn hele programma is een afleidingsmanoevre is, zijnde brood en spelen, dus dat past.

dinsdag 21 april 2015

Mijn visie op: "Meer zieken door herrie verkeer"

Zie ook mijn Tweet. Dat komt dan weer omdat we eenzijdig luisteren naar een bepaald soort verkeerde adviseurs (bedrijfsleven, VNO/NCW, MKB, VVD, economen en juristen), we te tolerant zijn voor asocialen (Harley Davidson rijders, sportuitlaatfanaten) en ons dingen (belangrijkheid rijkdom), laten aanpraten via indirecte subtiele beïnvloeding via media, waardoor er te veel valkuilen in de samenleving zijn waar pechvogels (in principe iedereen) in terecht kan komen, zoals wonen op een dergelijke plek. Ik spreek hier dan meer over de overlast in de stedelijk woonomgeving en niet zozeer over rijkswegen

Verder
Decibelmeting is eigenlijk en zou eigenlijk bedoeld moeten zijn voor wetenschappelijke vaststelling van bijv. extreme herrie i.v.m. gehoorbeschadiging, veiligheid en gevaar. Maar deze manier van meten in decibels is ongetwijfeld door een handige vvd-er opportunist kamerlid getransponeerd naar het veld van de subjectieve geluidsbeleving in de woonomgeving en daar hoort die benadering niet thuis, net zo min als bijv. het geluid van het gehuil van een baby gemeten moet worden, die moet immers gewoon de borst en liefde krijgen. Alle verkeer in Nederland is natuurlijk volgens de norm, maar maakt wel te veer herrie voor de mensen. Dus er klopt iets niet. In de woonomgeving doet namelijk de subjectieve beleving er alleen toe en daar moet naar geluisterd worden, niet naar een meetkastje zonder gevoelens. Geluid in de woonomgeving moet verder dus ruim binnen de marge van de subjectieve irritatiegraad van de bewoners blijven en er mogen geen producten op de markt komen of toegestaan worden, die die grenzen opzoeken en tarten, zoals dat gedoe met die sportuitlatenwetgeving, waardoor het zogenaamde afstemmen van een sportief geluid van een type sportuitlaat juist mogelijk wordt gemaakt door de wetgeving, het zgn. "tunen". Er zou "Wet op een vredige gezonde veilige woonomgeving" moeten komen of komen we dan in botsing met Schiphol en Horecalobby, waar de VVD zo goed naar luistert. Naast bijvoorbeeld ook een wet op Gezonde intelectueel stimulerende Massacommunicatie, vrij van stiekeme indoctrinatie herhaling en beïnvloeding.

De Wet
Er is niets geregeld wat betreft decibelmaximum in de woonomgeving, want op een site van de overheid staat dat voor geluidsoverlast van buren bestaan geen wettelijke geluidsnormen bestaan, zie: Geluidsoverlast in de wet. Dat gaat men dan ook nog eens op een site zetten. Dat kan dan dus makkelijk door bewuste overlast veroorzakers worden gebruikt om door te gaan met herrie en de politie kan dit gebruiken om lekker niets te hoeven doen. Dit is uitlokking tot herrie en demotiverend voor de politie.

maandag 13 april 2015

Oplossing discriminatie bij sollicitatie bijv. Schilderswijk Den Haag

Als we het met zijn allen over eens zijn dat bijv. Marokkaanse Nederlanders ook Nederlanders zijn, mag er dus niet stiekem toch gediscrimineerd worden door werkgevers, onder het mom van "in het team passen" of hij was niet netjes gekleed. Er moet een instantie of simpel systeem worden toegepast, waarbij zowel file probleem als discriminatie worden opgelost. Een werkgever moet een vacature openbaar op een site plaatsen en iedereen die voldoet en er dichtbij woont bijv. minder dan 10 km kan reageren. Vervolgens wordt er geloot wie het wordt, dat bepaalt dan niet meer de werkgever. Mensen passen zich immers wel aan elkaar en aan de situatie aan. Zo zegt psychologisch onderzoek. De belangen van de werkgevers zijn onderschikt aan algemeen belang.

Ik twitterde het al: