Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

woensdag 5 oktober 2016

Thanksgiving day en 3 oktoberfeest te Leiden

Is de Amerikaanse traditie van Thanksgiving day echt gebasseerd op de drie oktober feesten uit Leiden? Ik denk het niet!

Ik kom hierop, omdat in de Leidraad nr 3 (2016) ene Janet van Dijk in een tribuut aan de Pilgrim Fathers beweert dat Thanksgiving is geïnspireerd op het 3 oktoberfeest. Na een zoekopdracht in Google, kwam ik op onderstaande bron van deze bewering op Wikipedia

Thanksgiving Day

De Amerikaanse traditie associeert de feestdag met een feest dat door de Pilgrim Fathers zou zijn gevierd in 1621 toen zij in Plymouth in Massachusetts een nederzetting hadden gesticht (zie Plymouth Colony): na de barre tocht met de Mayflower vanuit Europa mislukte de oogst. Toen er, volgens deze theorie, dankzij de hulp van indianen van de Wampanoag-stam en na een Indian summer, in november alsnog geoogst kon worden, volgde de eerste viering van Thanksgiving Day. Voor de vorm zou teruggegrepen zijn op het voorbeeld van de viering van Leidens Ontzet, zoals men dat tijdens het verblijf in Leiden van 1609 tot 1621 jaarlijks had meegemaakt: de dankdienst in de Pieterskerk en de maaltijd.[noot 1] Nog steeds wordt in de Thanksgiving Service de Engelse versie van Wilt heden nu treden gezongen, op dezelfde melodie.
[noot 1] Aldus prof. dr. J.W. Schulte Nordholt in zijn Pieterskerklezing op 23 februari 1992: "Het meest blijvende resultaat van hun optreden is nog wel dat ze de traditie van Thanksgiving hebben ingevoerd en op dat idee waren ze gekomen doordat ze in Leiden hadden gezien hoe er nog steeds 3 oktober werd gevierd. Zo hebben we nog een Leids stempel gedrukt op de Amerikaanse wereld, al werd haring en wittebrood kalkoen." BRON 

In twee andere artikelen van Wikipedia wordt die kerkdienst vanaf 1574 genoemd: 1) Beleg van Leiden en 2) 3 oktoberfeest

Commentaar
Het ontzet vond plaats op 3 oktober 1574. Ik dacht altijd, dat de feesten, inclusief alle verhalen en mythes pas vanaf 1886 werden verteld en gevierd, met de oprichting van de 3 Oktober vereniging. Waarschijnlijk om het volk letterlijk brood en spelen te geven als afleiding van de armoede. De 19e eeuw was de eeuw van het opkomend nationalisme en het historisme in de kunst, het terug grijpen naar een heroisch verleden. Dus dat sluit daar bij aan. Ook het voetbal is in die tijd ontstaan. Dus in de tijd zelf zou er niet echt veel aan gedaan zijn.
Maar er wordt in de artikels van Wikipedia verder melding gemaakt van een dankdienst die sinds 1574 jaarlijks in de Pieterskerk plaatsvindt en de Pelgrim fathers zouden die hebben meegemaakt. Dat kan zijn, maar welke maaltijden werden er dan geserveerd? Zijn daar historische bronnen van, kerkraadnotulen, beschrijvingen in egodocumenten bijvoorbeeld van de Pelgim Fathers zelf, verwijzingen in andere bronnen, afbeeldingen in de vorm van gravures of etsen, of wat dan ook. Immers zoiets moet toch wel als men dat al honderden jaren volhoudt van 1574 tot 1886 gedocumenteerd zijn. Ik ben bang dat hier een aprocrief verhaal in de maak is en staat in de traditie van de elites, inclusief de universitaire, om het volk te manipuleren en op zijn plek te houden, mede vorm gegeven door de drie oktober vereniging vanaf 1886. Maar dan dus een moderne variant, dat Thanksgiving geinspireerd zou zijn op die Leidse kerkdiensten. Ik zeg niet dat het niet zo zou kunnen zijn, maar men wordt toch net even iets te veel gemapinuleerd en dat bevalt mij niet. Want waarschijnlijk gaat het om de reguliere gewone avondmaaltijd in de kerk en heeft niets te maken het chauvinistische gedoe vanaf 1886.

Bewijs
Kortom ik zoek bewijs naar wat er dan aan herdenking plaats vond in de Pieterskerk in de jaren direct na het ontzet in 1574 i.i.g. tot en met de periode dat de Pelgrims hier verbleven van 1609 tot 1621. En als die bronnen uit die periode er niet meer zijn, dan moet er toch zeker daarna er wel iets over te vinden zijn. Dus ook ben ik op zoek naar bewijs dat er speciale maaltijden waren in Leiden op drie oktober in de Pieterskerk in de jaren dat er wel bronnen zijn tot aan 1886. En tenslotte welke bijdrage heeft de drie oktober vereniging gespeeld in die mythe vorming. Eigenlijk is de vraag dan: "wat is er zo historisch aan drie oktober"?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten