Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

zondag 11 augustus 2013

Ruimte reizen

We hebben al een ruimteschip, het is onze planeet aarde. Dus we moeten er voor zorgen dat ze ons kan herbergen zolang de mensheid bestaat. We moeten dus niet op zoek gaan naar een andere vergelijkbare planeet. Deze zullen we nooit vinden, omdat een ruimtereis die duizenden jaren zou moeten duren nooit door normale mensen volgehouden kan worden. Gesteld dat er een planeet gevonden wordt die bijna geschikt is, maar net niet dan moeten die mensen weer duizenden jaren zoeken naar een andere planeet. Dat lijkt me niet iets wat we die generaties aan kunnen of mogen doen. Dus alle stappen, die deze doodlopende weg in gaan, zijn weg gegooid geld. Bovendien, met dezelfde foute mentaliteit is die planeet binnen een paar duizend jaar ook weer vol of uitgeput of overbevolkt. Het importeren van grondstoffen van andere nabije planeten is wel redelijk. Maar logischer is onze consumptie te matigen. Dat lijkt me een helse klus om dat voor elkaar te krijgen, want de tegenstander is een machtige, namelijk de banken, de grote bedrijven en hun helpers, die uw geld gebruiken om hun macht te behouden en de illusie van groei in stand te houden.

zondag 5 mei 2013

Opmerkingen

Niall Ferguson

Niall Ferguson meent dat homo's juist omdat ze geen kinderen hebben onverantwoordelijke theorieën kunnen opzetten. Het tegenovergestelde is lijkt mij eerder waar, als je je dan al laat meevoeren tot dergelijke domme veralgemeniseringen. Want mensen die geen kinderen krijgen kunnen hun liefde juist overzetten of projecteren op de wereld en daar het beste voor proberen te krijgen. Want wij mensen zijn allemaal verwant. Je kunt als leraar of voogd je invloed kwijt. De mensheid, de beschaving is niet alleen fysiek, maar ook geestelijk en dat wist Keynes en weet Niall Ferguson ook heel goed.

Niall Ferguson believes that gay men precisely because they do not have children expres irresponsible theories. If i go along which such a stupid generalisation, i rather would say the opposite. Because people who don't have children may transfer their love onto the world, and trying to get the best there for all people, because we are all related. You can have your influence as a teacher or guardian. Humanity, civilization is not only physically, but also mentally and Keynes knew that and so does Niall Ferguson very well.

Kansberekening in de levensverwachting

René Gude bij Boeken zei terloops iets over 10% levensverwachting, gesteld door de doktors. Ik moet opmerken dat dergelijke schijnzekerheid van cijfers uit de lucht gegrepen is. Er zijn wel cijfers bekend over zus en zo veel mensen, die een bepaalde ziekte overleven (tijdelijk), mar dat kun je niet overzetten naar een individueel geval. Dokters doen dit om mensen wat hou-vast te geven. Maar het slaat nergens op. Natuurlijk verder genoten van de uitzending.

dinsdag 26 maart 2013

Belastingontduiking ten koste van de armsten

Europa loopt dankzij de luie corrupte Europese Commissie zelf vele miljarden aan vermogensbelasting e.d. mis (zie. 49m.45 van onderstaande docu.). Dit zou kunnen besteed worden aan dingen die moeten gebeuren, zoals zorg e.d. Dus de corrupte overheden maken het zelf mogelijk, zowel in de Derde wereld als in Europa. Één wereldregering zou boven de Global companies moeten staan, één belastingtarief voor alle landen gelijk, om te voorkomen dat multinationals verdeel en heers kunnen spelen, zoals nu, simpel!

Een paar cijfers:
De Europese Unie loopt per jaar 1000 miljard EUR mis aan belastinggeld door ontduiking (23m. 27 v.d. docu) van Global companies in de zogenaamde tax havens mogelijk gemaakt door corrupte regeringen als de nederlandse, grote advocatenkantoren, accountantskantoren en banken.
0,14 % van de wereldbevolking, dus minder dan tien miljoen mensen bezitten 95% van het offshore privévermogen (op 22.m.10 v.d. docu.). Dus het vermogen waarover geen belasting is betaald en dus ten koste gaat van landen en hun bevolking wereldwijd.
21.000 tot 32.000 miljard dollar wereldwijd in 2010 werd er aan belasting ontdoken, 1/3 daarvan zou in de ontwikkelingslanden moeten worden betaald (min. 8.00 tot 9.00 v.d. docu.). Dit geld vloeit nu naar het bedrijf zelf en uiteindelijk naar bestuurders en hun bonussen, die daar dan weer nutteloze troep, zoals jachten voor kopen, die ook weer gemaakt moet worden. De mensen die jachten bouwen kunnen beter dingen doen, die gedaan moeten worden, zoals het investeren in maatschappelijk verantwoordelijke ondernemingen, zorg voor elkaar bieden en het helpen van de allerarmsten en hun een beter leven te geven i.p.v. te bestelen.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

De Volgende dag bij Pauw & Witteman, Kavelaars (van Deloitte!) en Klaver (GroenLinks) in debat. Beide willen geen oplossing! Kavelaars zegt de oplossing maar spreekt zich er tegen uit, namelijk "één universeel fiscaal systeem" (21 m.18 van PenW), wat ik ongeveer voorstelde en Klaver manoevreert handig loos heen en weer, hetgeen precies is wat het probleem is, namelijk dat alle landen het ieder voor zich doen. DUHGet Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

vrijdag 1 februari 2013

Arrestatie op 31-1-2013 vanwege bord "Weg met de Monarchie, het is 2013"

Ik las vandaag dat er een demonstrante is gearresteerd, omdat ze een bord droeg of omhoog hield, waarop stond, "Weg met de Monarchie". Zijn ze nu helemaal gek geworden? Heeft de politie advies gekregen van Zorreguieta? Sinds wanneer is vreedzaam demonstreren verboden? Heeft Poetin de macht overgenomen? Het lijkt van wel! Dit baart mij zorgen! Het nare beeld wordt gecomplementeerd door gebeurtenissen in mijn eigen situatie. Autoritaire repressie onder het mom van fatsoensrakkerij of het opkomen voor correcte omgangsvormen als afleidingsmanoeuvre voor de inhoud, die iemand m.i. terecht aan de orde stelt.Hij dient het land het meest, door de kuierlatten te nemen. Vrijheid van meningsuiting heeft alleen zin, als je er niet alleen niet voor wordt gearresteerd, maar ook dat je gehoord wordt en dat de bestuurders de moeite nemen, daadwerkelijk zich in die ander in te leven en te kijken wat er gedaan kan worden om de inhoud te realiseren. Stemmen voor een parlement is niet het uiterste wat je van een demokratie mag verwachten. Het is een staat waar elke vorm van lichamelijke en geestelijke en financiele uitbuiting, slavernij, loonslavernij en repressie is uitgebannen. Zo ver zijn we blijkbaar dus nog lang niet.Gisteravond demonstrante Joanna anoniem op de televisie bij Pauw & Witteman, bedacht ik mij dat het natuurlijk ook nog mogelijk is dat alles, een farce is, om zodoende eventuele echte revolutionairen te vangen en/of te ontmoedigen. Ze was wel erg boos. Ik weet het niet, het is gespeeld of ze is een beetje erg boos om andere zaken in haar leven. Als ze een echte Boudica, Joane of Arc of Tanja Nijmeijer is ben ik benieuwd wat ze van plan is. Een beetje tegengas is altijd leuk. Ze zei dat ze de kroning ging tegenhouden met anderen..... Als ik de politie was zou ik infiltreren.
Later zag ik dat er meer mensen bedenkingen hadden: Kijk maar
Ze kijkt hier toch wel een beetje te smachtend, niet?maandag 7 januari 2013

Partij van Nationale Eenheid

Als wapen tegen de verloedering en de te grote macht van de banken, zouden de mensen in opstand moeten komen, zonder geweld, maar met hun hart en hun verstand. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat er meer gemeenschapszin ontstaat door iedereen ergens thuis te laten zijn. De kerk, de club, het werk, e.d. kunnen. Maar de kerken nu zijn erg klein. De oorspronkelijke kerk heeft eigenlijk al sinds Europa gekerstend is, die rol van trefpunt voor de mensen ingepikt. We moeten hem terug pikken. Je moet die zogenaamde heilige boeken in de kast laten staan en zelf denken, zeg ik altijd. Het zijn maar boeken uit een tijd dat mensen nog geen wetenschap hadden om zich zekerder te voelen en de massa op die manier werd geknecht met de autoritaire knoet. Via Romeinse staatsreligie en de kerstening van een zekere Frankische vorst in de vroege middeleeuwen, zitten we er aan vast. Tot die prachtige bevrijding in de jaren zestig en zeventig. De huidige liberale elite wil ons die weer afpakken, sta het niet toe! Daarnaast het werk? De commercie is een verradelijke valkuil als het om gemeenschapszin gaat, omdat mensen op hun werk voor geld een rol spelen. Maar op zich neutraal, behalve als de mensen ook nog geïndoctrineerd worden en verleid tot het verkeerde en leeghoofd worden, wat dus het geval is. Mensen zijn kuddedieren, kijk maar naar de geschiedenis. Maar er zijn ook helden! Een soort lieve goede maatschappelijk betrokken elite moet het paradijs op aarde herstellen. Ze moeten de problemen benoemen en luisteren naar de gevoelige mensen en kunstenaars. Verder zijn als gemeenschapsplek sportclubs, opgericht door de 19e eeuwse liberale elite's, met het bekende doel van brood en spelen, eenzijdig en gericht op competitie. Neen iets algemeens alsof we met vakantie zijn op de planeet aarde en we moeten er het beste van maken met elkaar, i.p.v.ons te laten naaien met verdeel en heers techniek van de foute elite! Fout omdat ze wezenlijk niet beter zijn, dat de egoistische roofadel van daarvoor.Nationalisme is pas goed als het leidt tot vrede!

Ik ben niet extreem rechts, ik ben gewoon volhardend en lief en maatschappelijk betrokken en een beetje verlegen of faalangstig of met een laag zelfbeeld door de levensloop. Ik heb geleerd te fantaseren en te dromen en daar is dit een uiting van.


Zo zie ik er nu niet meer uit!