Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

maandag 7 januari 2013

Partij van Nationale Eenheid

Als wapen tegen de verloedering en de te grote macht van de banken, zouden de mensen in opstand moeten komen, zonder geweld, maar met hun hart en hun verstand. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat er meer gemeenschapszin ontstaat door iedereen ergens thuis te laten zijn. De kerk, de club, het werk, e.d. kunnen. Maar de kerken nu zijn erg klein. De oorspronkelijke kerk heeft eigenlijk al sinds Europa gekerstend is, die rol van trefpunt voor de mensen ingepikt. We moeten hem terug pikken. Je moet die zogenaamde heilige boeken in de kast laten staan en zelf denken, zeg ik altijd. Het zijn maar boeken uit een tijd dat mensen nog geen wetenschap hadden om zich zekerder te voelen en de massa op die manier werd geknecht met de autoritaire knoet. Via Romeinse staatsreligie en de kerstening van een zekere Frankische vorst in de vroege middeleeuwen, zitten we er aan vast. Tot die prachtige bevrijding in de jaren zestig en zeventig. De huidige liberale elite wil ons die weer afpakken, sta het niet toe! Daarnaast het werk? De commercie is een verradelijke valkuil als het om gemeenschapszin gaat, omdat mensen op hun werk voor geld een rol spelen. Maar op zich neutraal, behalve als de mensen ook nog geïndoctrineerd worden en verleid tot het verkeerde en leeghoofd worden, wat dus het geval is. Mensen zijn kuddedieren, kijk maar naar de geschiedenis. Maar er zijn ook helden! Een soort lieve goede maatschappelijk betrokken elite moet het paradijs op aarde herstellen. Ze moeten de problemen benoemen en luisteren naar de gevoelige mensen en kunstenaars. Verder zijn als gemeenschapsplek sportclubs, opgericht door de 19e eeuwse liberale elite's, met het bekende doel van brood en spelen, eenzijdig en gericht op competitie. Neen iets algemeens alsof we met vakantie zijn op de planeet aarde en we moeten er het beste van maken met elkaar, i.p.v.ons te laten naaien met verdeel en heers techniek van de foute elite! Fout omdat ze wezenlijk niet beter zijn, dat de egoistische roofadel van daarvoor.Nationalisme is pas goed als het leidt tot vrede!

Ik ben niet extreem rechts, ik ben gewoon volhardend en lief en maatschappelijk betrokken en een beetje verlegen of faalangstig of met een laag zelfbeeld door de levensloop. Ik heb geleerd te fantaseren en te dromen en daar is dit een uiting van.


Zo zie ik er nu niet meer uit!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten