Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

woensdag 10 februari 2010

Kapitalisme

Geld is eigenlijk net als water of lucht of aarde, het is van allemaal en gaat rond. Het is een middel. Het is fout om je toe te leggen er zoveel mogelijk van te hebben. Met fout bedoel ik dat daarmee de ongelijkheid vorm gegeven wordt. Het is primitief. Het is niet beschaafd.
Mensen die een uitkering hebben en dus niet werken en gewoon niets doen, vormen geen kostenpost. Zij geven hun geld ook weer uit bij de kruidenier en houden niets over. Het enige probleem is dan wel dat zij niets doen. In mijn optiek doet het er dan vervolgens wel toe wat de mensen die werken precies concreet voor de samenleving doen, bijv. produkten maken waar we zonder kunnen, of milieuverontreinigend zijn e.d. Er is dus jaloezie op de werklozen, maar dat is onterecht. Die mensen zijn gewoon ontevreden met hun werk. Er wordt altijd maar de helft van het verhaal verteld. Werkloosheid is een van de vele nadelen van het kapitalisme. Het wordt veroorzaakt door het feit dat ondernemers mogen bepalen wie ze aannemen. Is dat wel zo normaal? Het is nogal onsolidair en bekeken vanuit het standpunt van de ondernemer. Ondernemers zijn gewoon particulieren, die als het ze lukt, gewoon goed voor zichzelf zorgen. Daar mag geen ideologie uit voortvloeien. Dat gebeurt helaas nu wel.
De mensen die kankeren op het betalen van belasting begrijpen er niets van. Er is nooit verlies van geld. Dat geldt dus ook voor tijd die men zogenaamd in de file verliest. Je doet iets anders en koopt bijv een drankje bij een tankstation, daar wordt dus weer verdiend. Dus waar zit nou het economische verlies bij te veel files? Iedereen heeft er last van de concurrentie ook. Als je een weg erbij bouwt, gaat het weer ten koste van wat anders, bijvoorbeeld een winkelier langs een weg, die erdoor minder wordt gebruikt. Belasting zorgt voor sociale stabiliteit en nivelering. Alles vrij geven leidt tot meer zwervers op straat en meer ellende.

Het kapitalisme is eigenlijk gebaseerd op door de mens kunstmatig toegepaste natuurwetten, een soort sociaal darwinisme. De economische wetten zijn echter geen echte wetten, maar afspraken. het kan dus anders. In de natuur komt hulp en solidariteit voor naast eigenbelang. Wij mensen kunnen kiezen en hoeven niet de verdeel en heers strategie van een elite te accepteren. Samenwerken zoveel mogelijk kan net zo goed.
Een voorbeeld van hoe ellendig de economische wetten zijn is het volgende. Als een aantal boeren aardappels verbouwt en bij 9 v.d. 10 mislukt de oogst door een overstroming, dan zal de prijs van aardappels stijgen. Dat vervolgens rijke burgers alle aardappels opkopen, waardoor de armere sterven of ziek worden of honger hebben is slechts collateral damage. In een socialitische maatschappij gebeurt dat dus niet. Je kunt niet alles vrij laten, je moet er bij blijven voor het beste resultaat.

Alle rampen uit het verleden komen voort uit een slechte militaristische agressieve egoïstische elite, die m.b.v. trucs verdeel en heers dood en verderf zaait en niet ingrijpt als de tekortkomingen van het economische systeem aan de orde komen. In en rond 1875 waren er veel aardappelmisoogsten wat nodeloos tot ellende leidde. De beurskrach van 1929, de koloniale terreur, de immigratie van mensen uit relatief armere landen, allemaal simpele economische problemen, makkelijk op te lossen door een elite, die het wil oplossen. Maar een slechte elite vind het best, ze slepen ons van oorlog naar oorlog. Een goede leider/leiding met een goed zelfnadenkend kritische volk doet dit niet.

De boeren hebben ons land ingepikt. De boeren zijn de eerste oerkapitalisten. In de oertijd was er zoveel land dat boeren, (=toen iedereen) gewoon het land gebruikten. Geld bestond er niet. Met de komst van een manipulatieve oorlogszuchtige elite, de adel in dienst van de figuren, die zich zien als opvolgers van de romeinse overheersers, wordt terreur geïntroduceerd en worden mensen gedwongen de heer te dienen en een deel van de oogst af te staan in ruil voor bescherming. U herkent de ware mafia methode. Dat was de rule in de middeleeuwen. De boeren van toen werden in dit system getrokken en pasten zich aan aan de situatie en gingen zich eerst als pachter of leenman zien als een soort eigenaar van het land, want er is toch een afspraak. Maar eigenlijk kun je land niet bezitten, het is bij wijze van spreke van god, de natuur, de planeet. Na de middeleeuwen tot op heden, denken boeren dus ten onrechte dat ze het land bezitten. Deze gedachte maakt het eenvoudiger om het land van de boeren af te pakken, omdat er uiteindelijk nu ook gewoon een afspaak is, gebaseerd op de middeleeuwse adel die hen onderdanig maakte via geld en terreur. De nieuwe afspraken moeten recht doen aan alles en iedereen. De boeren mogen blijven boeren op de plek en op de manier die ze willen, maar in samenspraak met de rest van de wereld. Dier- en milieuvriendelijk bijvoorbeeld en zonder geluidsoverlast en gezond. Ik wil altijd een bevredigend midden vinden. Deze les uit de geschiedenis hoor je niet op school, daar wordt gefixeerd op het uit het hoofd leren van de feitjes. De grote lijn wordt over het hoofd gezien. Nog veel erger is dat redenaties van slechterikken als de historische motieven en echte redenen worden aangevoerd. Zo leerde ik dat de oorzaak voor WOII was gelegen in de vrede van Versailles van 1918-1919. Maar dat was de smoes van de frust Hitler om zijn agressie af te kunnen reageren. In werkelijkheid was het de wapenindustrie en de slecht functionerende economie die het mogelijk maakte, Hitler was een slimme genius, maar niet meer dan een schakel in het geheel.

Hoe mensen met elkaar omgingen vóór de komst van de zogenaamde beschaving, weet men niet precies. We hebben een aanwijzing in het "Salische recht". Dat hoeft niet persé beter te zijn geweest dan de bezetting. Er gold het recht van de sterkste waarschijnlijk. Maar we moeten dus i.i.g. niet denken dat we er nu zijn. Een betere samenleving moet het streven zijn!!! Beter dan een quasi beschaafde opvolger van het romeinse-frankische rijk, met een hypocriet christelijk demokratisch sausje en een entertainment industrie om het volk verder koest te houden. Jammer.

Veel problemen zijn ook terug te voeren tot een niet visionaire elite, die bijvoorbeeld de overbevolking, het bewijs van hun succes, niet als een probleem zien.

Communisme is wat mij betreft logischer en rechtvaardiger. Je bepaald met elkaar m.b.v. de computer en internet wat er echt moet gebeuren. Daarbij zoekt ieder individu bij zichzelf van binnen naar wat hij/zij echt wil en wordt er een vragenlijst gemaakt waar mensen kunnen aangeven wat er moet. En vervolgens blijkt er wat je alléén kunt en waarvoor je de anderen nodig hebt. Wat we niet alleen kunnen en wat echt moet dat organiseren we d.m.v. corvé of sociale dienstplicht. M.b.v. techniek hoeft dit niet meer dan een halve werkweek te kosten. De beloning is in de vorm van het recht gratis gebruik te maken van de diensten, die de anderen binnen dit systeem leveren. Niet voldoen aan die plicht is onmogelijk, want alle voedselvoorziening gaat er onder vallen, want dat heb je echt nodig. Iedereen, dom en slim aardig en onaardig moet dus mee doen, waardoor alles ook goed gecontroleerd wordt.
Er is veel meer over te zeggen, daarover later.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten