Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

donderdag 2 december 2010

Misleiding van de politie

Vandaag op tv. Alleen bij licht letsel wordt er een schikking aangeboden, dit i.v.m. Hernandez van de P.V.V. Bij geen getuigen en geen letsel kan en zal er dus niet worden vervolgd, dus volgt er ook geen schikking en kan de politie tijdens het verhoor ook niet zeggen dat iemand zich onder medische behandeling heeft moeten stellen. Als er aan de politie een valse medische verklaring wordt overhandigd, die wel letsel suggereert en de verbalisant neemt dit klakkeloos over (niet hetzelfde als te goeder trouw, want het is overduidelijk vals! De politie is strategisch naief.) en meldt aan de verdachte dat iemand zich onder medische behandeling heeft moeten stellen, dan wordt een verdachte negatief beinvloed over de eigen perceptie van de oorspronkelijk geringe kracht van de handeling. Verdachte gaat denken dat deze misschien toch iets gedaan heeft en ondertekend een P.V. waarin bepaalde woordkeus is, die een bekentenis suggereert. 'Met kracht' bijv.! Het blijven de woorden van de verbalisant in een gemanipuleerde suggestieve setting. Het wordt doorgezonden naar justitie i.p.v. dat het op het bureau blijft en er wordt 6 maanden later dus ten onrechte een schikking aangeboden, die iemand verrast en stresseert en er toe besluit, maar te betalen, want er staat dat op een zitting meer wordt geëist en dat het zeker is (wat dus niet zo is!) dat deze schuldig is. Ten onrechte beboet dus door misleiding van de politie. De beboete zit dan ten onrechte de rest van zijn leven (i.i.g. 20 jaar) vast aan deze aantekening. Waardoor ook carrière kansen bij voorbaat al iets kleiner worden. Bedankt (Ironie)!

Bij een rechtzaak zou dit alles wel boven water komen, maar de hele strategie van de beinvloeding gaat over de fase van de schikking. Redenen waarom iemand zo'n valse aangifte doet, kunnen zijn: psychische stoornis, jaloezie, wraakzucht, afwijzing in de liefde e.d.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten